MySQL 5.0, Postgresql 8 og Oracle 10g sammenlignet

Suite101 har en kjapp sammenlikning av noen av de meste kjente databasene på markedet. Postgresql er den "frieste" av disse, MySQL har sin egen lisens og Oracle er vanlig, komersiell programvare.

Testen tar ikke for seg ytelse, men hvor lang tid det tar å installere og komme i gang. Konklusjonen er at Postgresql kommer ut et ørlite hakk foran, MySQL taper en del på installasjonen, som riktignok foregår på Windows 2000. Hadde dette vært gjort under Linux er naturligvis sjansene gode for at MySQL ville gjort det bedre enn både Postgresql og Oracle. Sistnevnte taper mange poeng fordi den krever relativt store ressurser.

Tags:
  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer