Ny regjering - dårlige nyheter for fri programvare?

Digi.no har to artikler som er lite hyggelig lesning. Det første er at Morten Meyer (H) frykter for hva som vil skje med Moderniseringsdepartementet. Han ser ikke bort i fra at planene om fri tilgang til offentlig informasjon, åpne standarder og bruk av fri programvare vil nedprioriteres når de rød-grønne skal innfri kostbare valgløfter. Dette på tross av de enorme innsparingene bedre kommnunikasjon kan gi på lengre sikt. LO er, i følge artikkelen, misfornøyd med navnet på departementet og mener at ting ikke er så ille at man må bruke farlige ord som "modernisering". Den andre nyhetene er at Grete Faremo igjen er aktuell som minister, enten i Forsvarsdepartementet eller i Nærings- og Handelsdepartementet. Begge deler kan få champagnekorkene til å sprette hos Microsoft, hvor hun for øyeblikket er ansatt for å drive lobby-virksomhet mot det offentlige.

Tags:

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

blank

Morten Meyer er selvsagt ute med skremselspropagandaen sin som han har vært under hele valgkampen. Regjeringserklæringen fra Soria Morai viser at han tar feil. Om han da ikke kan spå fremtiden og har sett at regjeringa bryter løfter så det synger etter.

Grete Faremo er et troll, men hun har da vitterlig ikke blitt minister enda.

Det er dårlig journalistikk å legge sine partisympatier så tjukt utover en artikkel.

ak

Har ikke noe i mot å avbalansere innlegget, men jeg har ikke selv funnet kilder som tilsier det. Hvor i Soria Moria erklæringen står det noe om åpne standarder og/eller tilgang til offentlig informasjon? Skummet gjennom både valgløftene og "regjeringens plattform" i forrige uke, for å se hvor det bærer hen, har ikke fulgt med på valgkampen i særlig grad.

Det nærmeste jeg fant var noe sånt som "satse på en universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk" (ikke ordrett). Jeg vet ikke hva "universell utformet teknologi" er, eller hva det betyr i praksis. Jeg lurer på om Jens Stoltenberg gjør det.

ps. Du er velkommen til å skrive nyheter som viser positive politiske initiativer også, uansett parti. Eneste kravet er at de har innflytelse på landsbasis.

Moldarin

http://no.bonaveo.net/arkiv/blog/2005/09/07-sv-støtter-apne-standarder/

nick

Arbeiderpartiet skriver i programmet sitt for 2005-2009 at de vil: "sikre større andeler av programvare med a?pne kildekoder i offentlig sektor." http://dna.no/asset/26276/1/26276_1.pdf (pdf-fil, side 47)

SV har lagd et 10-punktsprogram for IKT-politikken: "7 Fastsette obligatoriske, åpne standarder for stat og kommune." http://sv.no/politikken/rapporter/dbaFile93335.html

Har partienes egne intensjoner med politikken sin noe å si for den nye regjeringa så ser jo dette lovende ut syntes jeg.

blank

Side 29:

- stimulere næringsutvikling og offentlig bruk av åpen programvare.

Side 45:

- at alle lærere og elever skal ha tilgang til PC og Internett.

Side 64:

- at all teknologisk utvikling innen media og IKT må bygge på universell
utforming.

Skulle gjerne skrevet nyheter om politikk, men jeg er opptatt med andre prosjekter, pluss at jeg nok ikke er helt objektiv :p

Zapphead

Må innrømme jeg ville bli svært overrasket om Grete Faremo ikke er mer profesjonell enn at hun fronter firmaet hun har jobbet for, når hun sitter i en politisk valgt stilling.
For MS skyld må vel heller det være nettopp den dummeste posisjonen de kan ha en tidligere Lobbyist i. Et sted hvor en hver antydning til positivisme for tidligere arbeidsgiver, vil bli slukt og hauset opp av media om de får snusen i det.
Nei, da tror jeg heller resultatet vil være det motsatte. Enten er hun helt nøytral, eller rett og slett anti (det første er vel mest trolig).

Arne C. (ganske så nøytral og med evnen å av og til tenke ting igjennom før han skriver)

Det finnes tre typer mennesker; de som kan telle og de som ikke kan det.

ak

Side 29 er en viktig referanse jeg burde ha sett. Overså den muligens fordi "åpen programvare" er et uttrykk jeg ikke har noe forhold til. De på 45 og 64 kan vris til så mangt, både positivt og negativt (i mine øyne).

...pluss at jeg nok ikke er helt objektiv :p
Personlig så har jeg fortsatt til gode å møte et menneske som både kan brenne for en sak og være objektiv samtidig. Man bør derfor alltid være kritisk til det man leser, og jeg er ikke overbevist om at skribenter skal gjøre det vanskelig for leserne å gjette hvilken side av gjerdet de står på. Fakta må dog stemme og det skal være tydelig hvem som kommer med utsagn.

(Og nei, for ordens skyld, jeg ville ikke ha stemt Høyre og skrev heller ingen nyheter relatert til politikk før valget på denne siden.)

atgeirr

Trur nok du har rett i at GF er såpass profesjonell at ho ikkje ville ha gjeve Microsoft særfordelar, men det er ikkje nok. Det er og viktig at ein eventuell minister har sunne haldningar til fri programvare og opne standardar, og der skortar det kanskje litt? No ser det ikkje ut til at ho vart minister, og det er vel framleis litt uklart kva for departement som får IKT-området -- vi får vere på vakt uansett!

Atgeirr

duap

Jeg for min del frykter ikke for fri programvare etter regjeringskiftet og tror dette bare er en fortsettelse av den skremselspropagandaen høyre-siden drev med før valget.

Tatt fra http://www.freakforum.nu der en bruker hadde en spørsmålrunde til de fleste partiene angående it-politikken før valgkampen.

Sosialistisk Venstreparti:
4. Mener partiet det er viktig å satse på åpne standarder? Hvis ja, har partiet noen konkret plan om hvordan det skal gjennomføres?

Ja. SV er det partiet som har jobbet mest med dette den siste tiden. Vi har tatt dette opp på Stortinget hvor vi bl.a har ønsket å etablere et bredt sammensatt organ som har som formål å styrke arbeidet for åpne standarder for digital kommunikasjon, vi vil etablere tiltak med sikte på at internettbasert kommunikasjon med det offentlige skal være basert på åpne standarder og at programvare basert på åpne standarder favoriseres ved innkjøp av programvare med mer. Se http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-097.html for detaljer.

5. Mener partiet det er viktig å satse på åpen kildekode? Hvis ja, har partiet noen konkret plan om hvordan det skal gjennomføres?

Ja. Vi mener at det bør utarbeides retningslinjer for utvikling av programvare på oppdrag av staten. Programvare skal være basert på åpen kildekode og være lett oversettbar til andre målformer og språk. Det bør etableres et etter- og videreutdanningsprogram for IT-ansvarlige i offentlig sektor, med sikte på å bedre kunnskapen om programvare basert på åpen kildekode. Se http://www.stortinget.no/dok8/2004/dok8-200405-097.html for detaljer.

7. Vil det bli jobbet for og utvikle norsk gramatikk og stavekontroll i åpen kildekode?

Ja. Det må utføres forskningsarbeid innenfor dette. f.eks. videreutvikling av http://www.dokpro.uio.no/. Ellers finnes det allerede norsk ispell.

(denne var også fin)

9. Hvilket syn har partiet på lovfesting av DRM?

SV mener vi trenger et lovverk som forholder seg til den virkeligheten vi lever i. Derfor ønsker vi en lov som ikke gjør vanlige musikkinteresserte til kriminelle, men som setter fokus på de som kommersielt utnytter teknologien og beriker seg på andres produkter.

Arbeiderpartiet:
4. Mener partiet det er viktig å satse på åpne standarder? Hvis ja, har partiet noen konkret plan om hvordan det skal gjennomføres?

Arbeiderpartiet vil sikre større andeler av programvare med åpne
kildekoder i offentlig sektor. Vi støtter kravet om at " skolelinux", IT
basert åpen kildekode, skal leveres til skolene. Arbeiderpartiet vil
videreutvikle vår strategi for større andel åpne kildekoder og muligheten
for åpne standarder.

NB: Senterpartiet var ikke med på spørsmålsrunden

marxleni

Grete Faremo er ute av regjeringa, da skal vel denne diskusjonen være over!

Med vennlig hilsen
Leira linuxforening

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer