Samarbeider om bedre Linux-Windows samspill

Novell og Microsoft har gjennom felles pressekonferanse innledet en på papiret relativt omfattende samarbeidsavtale om bedre Linux-Windows samspill. Hovedelementene som inngår er web-tjenester, dokumentformater, virtualisering og avklaring med henhold til patenter.

Det er selvfølgelig flere måter å se på en slik samarbeidsavtale; noen vil like det - andre ikke. Selv betegner Novell og Microsoft dette som en milepæl eller et landemerke i så måte. For vel ett års tid siden inngikk Sun og Microsoft også en samarbeidsavtale om bedre samvirke mellom Solaris og Windows. Men dette skjedde i en situasjon basert på ulike styrkeforhold, der Sun var hardt presset økonomisk, og avtalen var vel mer å betegne som en slags fredsavtale eller økonomisk forlik med tanke på Java. I dette tilfellet, Novell og Microsoft, er det tross alt mer en bekreftelse på den utviklingen som pågår i praksis. Microsoft ønsker helst å kunne diktere utviklingen selv og inngår heller sjelden i samarbeidsavtaler.

Dette kan derfor sees på som en bekreftelse av praksis og en indirekte anerkjennelse av Linux fra Microsofts side. At det konkret skal samarbeides om virtualiseringsløsninger, der SLES skal kunne kjøres virtualisert på Windows og Windows virtualisert på SLES, er vel også en direkte anerkjennelse av og resultat av Novells aktive satsing på Xen. Tilsvarende har også Xensource inngått avtale med Microsoft, også det et tilfelle der Microsoft neppe ville kunne ha forhindret pågående utvikling, om de ønsket det eller ikke. Kompatibilitet mellom XML-dokumentformater i OpenOffice og MS Office ville nok også gått veien uansett (jmfr. pågående arbeid med innstikk). Samarbeidsviljen tar seg imidlertid best ut overfor myndigheter og kunder ved å kunne vise til inngåtte samarbeidsavtaler med konkurrenter. De er tross alt basert på enighet, og vil til syvende og sist kunne gi brukerne de beste resultatene.

Her et par linker til en artikkel i digi.no og Novells pressemelding, FAQ m.m. om avtalen:
http://digi.no/php/art.php?id=355927
http://www.novell.com/news/press/item.jsp?id=1196
http://www.novell.com/linux/microsoft/faq.html
http://www.novell.com/linux/microsoft/

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

ak

Beklager litt sen publisering.

Roberth

Ville ha noen påvirkning på Linux som spille platform?

ehh

Nei, desverre.

Prognatus

Ikke direkte, men kanskje indirekte og etter hvert. Flere momenter kan gjøre Linux til en bedre spillplattform etter dette. Bl.a.:

- Nedslagsfeltet for Linux blir større når Microsoft begynner å anbefale det til sine kunder.

- Når det blir enklere å kjøre Windows virtualisert på en Linux-maskin, og omvendt, vil antagelig flere som er nysgjerrige på Linux prøve det.

- Spillfabrikantene ser et øket potensiale for Linux-spill p.g.a. de to punktene foran.

madmate

Tror du virkelig Microsoft kommer til å anbefale linux til sine kunder, og har de virkelig gode intensjoner i denne saken? Hvorfor skulle m$ hjelpe en konkurrent?

"Eben Moglen of the FSF says about the possible GPL issues: 'If you make an agreement which requires you to pay a royalty to anybody for the right to distribute GPL software, you may not distribute it under the GPL.'"

Prognatus

Egentlig er jeg skeptisk til om Microsoft vil gå helhjertet inn for dette, men avtalen med Novell sier i hvertfall at de skal anbefale SuSE Linux (SLES) til de av sine kunder som ønsker å kjøre både Windows og Linux på sine PCer.

Microsoft skal også kjøpe 70.000 SLES-kuponger av Novell og dele ut til kundene sine.

EDIT: rettet skrivefeil.

terjejh

Nei, jeg tror aldri (i overskuelig framtid) at Microsoft kommer til å anbefale Linux, slett ikke framfor Windows. Det blir nok mer for tilfeller der Microsoft innser de kommer til eller må finne seg i å operere i et mixet Windows/Linux nettverksmiljø, og der kundene forlanger Linux i tillegg. Det er tross alt bedre for Microsoft å kunne kjøre Linux virtualisert på en Windows server enn omvendt;)

For å dra en sammenligning med 80-årene, så hadde hver minimaskinleverandør (Norsk Data, Digital, Prime osv) sitt proprietære operativsystem. En eller annen Unix port fantes gjerne også (ofte med tynn support og tynn leverandørkompetanse) bortgjemt langt bak på lageret for "påkomne tilfeller". Bare kunder med kunnskap om dette, med sterk bevissthet og egen kompetanse torde stå på kravet om å forlange Unix på disse maskinene. Undertonen i "tilbudet" (advarselen) hadde vel mer karakter av, "ja, hvis du absolutt vil ha Unix, så skal du alltids få det levert. Men du får ta ansvaret selv."

Hva som kommer ut i praksis av denne inngåtte samarbeidsavtalen får bare tiden vise. For Novell og dets kunder tror jeg det viktigste i første omgang har vært å unngå mulige søksmål fra av Microsoft, når Windows blir virtualisert på SLES. Uten tvil skal nok M$ ha sin Windows lisens for hvert tilfelle, men det blir nok langt vanskeligere (umulig) å holde kontrollen på utbredelsen og bruken. Videre kan det bli bedre kompatibilitet og samvirke mellom Windows og Linux i nettverk, noe som ogås vil komme Linux generelt til gode.

Som allerede nevnt, dette er likevel en indirekte aksept fra Microsofts side at Linux er en aktør de må forholde seg til og kunne samvirke med på en eller annen måte. De har også behov for å vise til en viss samarbeidsvilje og et "bidrag til OSS", etter hvert som stadig flere myndigheter setter dette i fokus og som krav. Likevel vil de nok fortsette med å advare både mot OSS og åpne standarder....

ringe

Har du lest på andre sider av saken? Red Hat gir et direkte spark (lenke) tilbake til Novell/Microsoft:

Dette er snakk om å skyte seg selv i foten fra Novell sin side. Det foreligger ingen patentrettigheter i GNU/Linux under Microsofts eierskap. Hva er da poenget med avtalen?

Novell roter det til her. GPL-kode kan ikke nektes fri distribusjon, noe Microsoft nekter ved bruk av sine patenter.

Microsoft på sin side har ingen troverdighet med tanke på samarbeid. Hva skjedde med Sun? Redmond-monopolisten har historisk sett innledet mye "samarbeid" for så å komme overraskende på "partneren" og ta livet av konkurransen.

Sjekk Groklaw (lenke).

Beklager, men denne Linux1-artikkelen lukter dårlig forarbeid.

ak

Jeg synes at kritikken er litt for krass, du kritiserer terjejh for å ikke inkludere referanser til materiale som ble publisert flere timer ETTER at han sendte inn artikkelen?

Det finnes to typer artikler: Ting som dukker opp på nettavisene, og ting som går på trykk i f.eks. The Economist. Sistnevnte publiseres sjeldnere og du kan forvente at begge sider blir dekket på en reflektert måte. Men det er ikke en erstatning for rapportering av ting som skjer akkurat nå, slik at folk kan grave litt på egenhånd og finne kilder som de du henviser til. På en eller annen måte må jo folk (inklusive de som skriver innlegg på Groklaw) vite om nyhetene, før man kan reagere på de og ha en meningsfylt debatt?

Kildene her, i motsetning til f.eks. på Digi.no, er ihvertfall helt tydelige og det bør være innlysende at man må være kritisk.

Det ville vært langt bedre om du skrev en liten artikkel som dekker synspunktene som har kommet frem i ettertid.

terjejh

Selvsagt tilkommer flere vinklinger og utdypinger på avtalen etter hvert. Men vanlig rekkefølge er tross alt pressemeldinger og nyheter først med kommentarer basert på disse.

Selv vil jeg vente og se med spenning hva denne avtalen egentlig vil innebære. Som jeg også har skrevet, noen vil like avtalen, andre ikke - slik vil det alltid være. For Novells del (MS interesserer meg mindre) kan den slå begge veier. De kan (veloverveid) miste noen kunder som 'kun aksepterer OSS og ikke tåler lukta av MS, men de også kapre flere nye kunder på enterprise-området; trolig på bekostning av markedslederen RHEL (derfor RH's første reaksjon). Men kanskje til og med noen kunder som ellers bare ville våget å fortsette med Windows only.

Man kan selvfølgelig velge å være fundamentalist eller ekstremt politisk OSS/GPL-only. For dem finnes flere slike alternativer, i Novells tilfelle openSUSE, som påpasselig inneholder kun OSS (non-OSS utskilt på egen CD for sikkerhets skyld). Men næringslivet er mer pragmatisk enn politisk og krever at ting fungerer, helst rett ut av boksen. Også nødvendig samvirke mellom Linux og Windows for å kunne utnytte det beste av hver plattform. OpenOffice.org synes her å innta en lignende holdning iflg denne artikkelen:
http://www.techweb.com/showArticle.jhtml?articleID=193501757&cid=RSSfeed...

For Novell er det sikkert enterprisekundene og SLE denne avtalen er innrettet mot, ikke for dem av oss som måtte laste ned openSL gratisversjonen. SLE inneholder allerede proprietær programvare og mer tilkommer sikkert, inklusive virtualisering av Windows. Kommersielle Linux-leverandører lever jo nettopp av at de får selge supporterte versjoner som ligger et hestehode foran og inneholder noe mer, enn det hvermansen kan laste gratis ned på sin hjemmePC.

Det er også altfor tidlig å utbasunere skråsikre meninger eller fasitsvar den ene eller andre veien allerede nå, før avtalen har fått virke. Bare tiden vil vise hva dette fører til og hvorhen. Man skal heller ikke bli overrasket, om det tilkommer noen flere, lignende avtaler fra de største, kommersielle Linux aktørene. Novell er en drevet ringrev i bransjen som kanskje her har gjort et litt vågalt, strategisk valg, men det er utvilsomt veloverveid. Kanskje også visjonært, da noen alltid må være først ute.

Dette kan imidlertid også bidra til at Linux generelt oppnår raskere innpass på Enterprise siden. Om så skjer, blir vel knapt noen Linux folk uenige pga det ;)

ringe

ringe

Du har helt rett. Kritikken kom direkte i retur. Jeg var selv for kjapp. :)

ringe

Beklager at jeg var litt krass, og litt for kjapp, i min kritikk.

Veloverveid beslutning av Novell? Helt sikkert. Spørsmålet er om de sitter på nok kompetanse. Novell har mange ganger vist at de ikke helt har forstått hva fri programvare handler om, og dette er bare et bevis på at det fortsatt gjelder.

En forretningsmessig strategi rundt fri programvare må nødvendigvis være i tråd med de underliggende prinsippene som gjelder for fri programvare.

Fri kunnskapsdeling og åpent samarbeid er fundamentene. Dette handler om begrenset kunnskapsdeling og leverandørinneslutting. "Ikke bruk andre enn Novell, da blir det kanskje juling!"

terjejh

Flere interessante detaljer om avtalen har nå kommet for dagen. At Novell nærmest skulle ha underkastet seg eller kjøpt seg fri ved å betale mafiapenger til Microsoft for å distribuere GPL kode, synes vel en smule overdrevet mistenkeliggjort og overdramatisert. (Det er her verdt å merke seg at rettstvisten Novell/Microsoft angående WordPerfect heller ikke ble annullert, til tross for den nye samarbeidsavtalen).

Både økonomisk og mht GPL tyder artiklene/opplysningene nedenfor på at Novell så langt har kommet anstendig og økonomisk godt ut av avtalen, uten å ha forrådt sitt forhold til OSS/GPL bevegelsen. Om avtalen holder vann juridisk mht GPL, får de lærde diskutere framover og ved at det eventuelt avklares rettslig.

Historisk er det selvsagt god grunn til å være skeptisk til avtaler med MS. Men at MS har foretatt en reorientering og også anerkjent at Linux er kommet for å bli, synes å være klart bekreftet. Egentlig er det ganske unikt at Micosoft skal markedsføre, tilby og selge Novell SLE produkter/supportavtaler til kunder som ønsker Linux, og at MS dessuten vil betale Novell godt for dette? Når Novell omvendt måtte anvende MS kode/patenter i sine SLE produkter (når kunder etterspør det), er det vel heller ikke urimelig at det skal måtte godtgjøres tilsvarende.

Forutgående reaksjon fra OpenOffice.org bekreftet vel også at Novell har vært flinke til å tilbakepløye egne forbedringer til OpenOffice.org. Det er derfor man kan håpe og forvente at det meste av nyutvikling for forbedret samspill Linux/Windows faktisk vil komme både openSL og resten av Linux miljøet tilgode i neste omgang. Her også et første eksempel mht Mono
http://desktoplinux.com/news/NS7999812792.html

Nå har det ennå ikke kommet noen offisiell reaksjon fra IBM på denne avtalen. Men det er vanskelig å tenke seg at IBM, som partner av og investor i Novell, ikke skal ha konfirmert avtalen. Relativt kort tid i forveien inngikk nemlig Novell og IBM en fornyet og tettere samarbeidsavtale, "IBM & Novell MoveOn Microsoft & Red Hat"
http://opensource.sys-con.com/read/288002.htm
http://www.networkworld.com/newsletters/linux/2006/0717linux2.html

http://digi.no/php/art.php?id=356579
http://www.linux-watch.com/news/NS7235986827.html
http://www.novell.com/linux/microsoft/faq_opensource.html
http://www.kdedevelopers.org/node/2511

trondd

Mange trodde Novell mente alvor da de kastet seg inn i Linux-balletten, men med dette har de skutt seg selv i foten.

Kloke ord

Smjor

Jeg synes denne er morsom (http://www.linux-watch.com/news/NS4685037869.html):

"Under the patent cooperation agreement, Novell's customers receive directly from Microsoft a covenant not to sue. Novell does not receive a patent license or covenant not to sue from Microsoft, and we have not agreed with Microsoft to any condition that would contradict the conditions of the GPL. Our agreement does not affect the freedom that Novell or anyone else in the open source community, including developers, has under the GPL and does not impose any condition that would contradict the conditions of the GPL. Therefore, the agreement is fully compliant with the GPL,"

Den minner veldig om følgende historiske sitat fra en viss herr Chamberlain:

"Under the treaty, England receives directly from Germany a promise not to attack Poland. England does not receive a promise not to attack Germany, and we have not agreed with Germany to any condition that would contradict the conditions of previous treaties. Our agreement does not affect the freedom that Poland or any other country in Europe, including France, has under previous treaties and does not impose any condition that would contradict the conditions of such treaties. Therefore, the treaty is fully compliant with all previous treaties."

terjejh

Jeremy Allison Has Resigned from Novell to Protest MS Patent Deal
http://www.groklaw.net/article.php?story=20061221081000710

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer