OASIS kritisk til tidligere statsråder i IT bransjen

Hans A. Kielland Aanesen langer ut mot tidligere statsråder i denne artikkelen hos E24. IBM står riktignok på samme side av saken som OASIS, organisasjonen som standardiserer formater som OpenDocument, men Kielland mener likevel det gir debatten et lite seriøst preg når tidligere statsråder driver politikk fra posisjoner i næringslivet.

Det mest interessante i artikkelen er muligens at det i desember ventes en melding om Norges IT politikk fra Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Ellers er det jo alltid hyggelig når flere får høre om at det faktisk finnes åpne standarder.

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

olemartin

Kom over denne artikkelen hos IBM
"Using open source software"

Ole Martin
http://www.drupal1.no

Prognatus

IT-meldingen fra Fornyingsdepartementet er varslet 18. desember. VLUG inviterte bl.a. FAD, ved statssekretær Wenche Lyngholm, til vårt medlemsmøte 6. desember, men de avslo. Vi er selvsagt skuffet over det, men ser frem til dagen da meldingen ligger på bordet. Det kan bli en av de viktigste hendelsene på IT-fronten på lenge.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer