Japan vurderer å migrere 400.000 skolemaskiner.

Japans offentlige kringkasting, NHK, annonserte nylig at den japanske handel- og finansministeren planlegger å introdusere GNU/Linux for klasserommene over hele landet i nær framtid. I følge den japanske websiden Gyaku.

Japan har vurdert å bruke Linux i skolen siden 2004. En undersøkelse, fra våren 2006, fant ut at mer enn 400.000 skolemaskiner kjørte Windows 98 eller Windows ME. - Som ikke lenger støttes med oppdateringer av Microsoft. Kostnadene ved å bytte ut disse maskinene med nyere modeller sammen med den økende prisen for proprietær programvare motiverte lærerne og administrasjonen til å bytte til fri programvare i følge Gyaku.

I slutten av februar samlet rundt 2.000 statlige ansatte, lærere og medlemmer av utdanningsnemder fra hele landet seg til en konferanse under navnet "E-squared Revolution". Konferansen ble ledet av en statlig sponset gruppe, Senter for Datamaskinbruk i Utdanning (SDU), for å diskutere det å bytte ikke-støttet og utdaterte versjoner av Windows med GNU/Linux. I følge Gyaku sier SDU at de vil gjøre dokumentasjon og programvare tilgjengelig fra websiden deres.

Kilde: gyaku.jp

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

morphir

hvor mange maskiner blir bootet med andre os? Jeg tenker på hvor mange folk som bor der egentlig.

Er det en dråpe i havet?

Uansett, det som skjer i Asia om dagen er veldig bra for linux og open source.

HavarN

Slik jeg forstår artikkelen er det snakk om å migrere aboslutt alle landets skolemaskiner.

Noen land, slik som Venezuela har gått så langt at de har innført forbud mod å benytte proprietær programvare i offentlige maskiner. - Kanskje Norge også har noe å lære av disse landene?

morphir

"Noen land, slik som Venezuela har gått så langt at de har innført forbud mod å benytte proprietær programvare i offentlige maskiner. - Kanskje Norge også har noe å lære av disse landene?"

Vel, slike totalitære regimer som Venezuela har jeg liten sans for. Og forby proprietær programvare tar jo bort noe poenget med free software og linux -> frihet til å velge(mellom lukket og åpen kode). Og ha alternativer å velge mellom er for alle en god ting, enten koden er lukket eller ei.

Det jeg håper på er at skolelinux pusher på når Djupedal skal innføre et laptop til hver elev. Det er ingen tvil om Norge som nasjon hadde skåret stort på å velge et åpent system som linux. Tenk bare på hvor lettere maskinvare man trenger, som sparer penger, programvare som er gratis, og man sparer store penger der og. Virus? Mange systemer blir reddet pågrunn av visrus trusselen blir eliminert.

La oss krysse fingrene for noe slikt:)

HavarN

Jeg mente jo selvsagt ikke at vi skulle adoptere noe politisk-styresystem fra Venezuela. :O

Men et direktiv om at man utelukkende skal ta i bruk GNU/Linux og fri programvare i offentlige maskiner hadde vært et stort fremskritt.

manlord

Viktigere å forby proprietære formater enn programvare. Selvfølgelig kun i offentlig forvaltning, så utsendte dokumenter kan leses av alle. Forby f.eks. .xls og .doc og heller bruke open document standard. I noen tilfeller vil dette selvfølgelig også føre til at man må bruke annen programvare og.

TO

morphir skrev blant annet:
>Det er ingen tvil om Norge som nasjon hadde skåret
>stort på å velge et åpent system som linux.
I tillegg til de tingene som du nevner så håper jeg at flere "talenter" får mulighet til å lære og skape nye spennende og grensesprengende ting ved at de "beste" verktøyene er fritt tilgjengelig. Rent statistisk, i og med at kun en liten andel av alle ideer er gode, så må vi øke antallet "verktøymakere" for å treffe de gode mulighetene. Alternativet er å fortsette å være en liten fillial uten nasjonal kontroll over programvare samt å være tvunget til middelmådig ytelse uten vesentlige fortrinn i forhold til andre nasjoner - så lenge inngangsbilletten/lisensen kan betales.

Derfor - la oss unngå å betale avgift for å få lov til å være middelmådige, vi bør satse på utvikle de beste spissene blant oss.

morphir

Det er jeg selvfølgelig helt enig i. De fleste formater bør være åpne. Tekst-dokumenter og office dokumenter skal være åpne. Men dette samme gjelder mediaformater også(etter min mening).

Mange er jo skikkelig tilhengere av mp3, pågrunn av ordet 'mp3-spiller'. Men hva med et format der DRM er forbudt. F.eks. ogg? Ogg har jo like bra kvalitet som mp3(jeg hører ikke forskjell).

Så jeg laster ned bestanding ogg-versjonen av podcaster etc.

Men i grunn er jeg ikke så bekymret for format-krigen som pågår. Åpne standarder får bare nye tilhengere nå om dagen, hvor plateindustrien(herav RIAA) får flere og flere fiendlige innstilte brukere. Se digg.com

Men jeg er og en pragmatiker, så jeg innser at det blir lite musikk nå om dagen hvis du ikke har lame kodeken installert. Samme gjelder dvd. Poenget er at dette er en tidkrevende prosess, hvor store og tunge industrier (monstre) må flyttes før at frie formater kan ta over verden:)

Ogger

flac som er tingen :P

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer