OOXML tapte denne runden?

ISO har foreløpig ikke offentliggjort resultatet av fredagens avstemning. I USA var det riktignok arbeidernes dag (Labour day) på mandag, men ISO har sitt hovedkvarter i Sveits og det er derfor litt rart at de ikke har fått telt opp de 41 stemmene enda. Heldigvis ser det ut til at Microsoft neppe fikk medhold av 2/3.

Det er litt for tidlig å si det med sikkerhet fordi det sannsynligvis handler om knappest mulig margin (23 ja stemmer) og det har kommet en rekke overraskelser på tampen. Bl.a. valgte Ecuador å stemme nei.

Dette er dessverre langt fra slutten på OOXML, Andy Updegrove forklarer hva som skjer i de neste par månedene dersom det endelige resultatet blir nei.

Tags:

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

terjejh

For eller mot Microsofts OOXML som (u)standard handler egentlig om å forsvare det allerede vedtatte ODF som en unik og reell ISO standard for kontordokumenter. I tillegg skal det ikke være mulig for den dominerende aktøren i markedet å presse igjennom sitt egendefinerte format som enda en standard for samme type dokumenter.

MS-Office har vært Microsofts viktigste melkeku og pengebinge gjennom de siste 10-15 årene, og den viktigste tvangstrøya for å binde brukerne til Windows. Ved å måtte tilpasse seg ODF som et nøytralt, åpent standardformat, vil det skape lik konkurranse, og følgelig være en svært viktig faktor for å bryte og løse opp Microsoft Windows hegemoniet og monopolstilling.

Et av de mest idiotiske argumentene for standardiserting av OOXML er å sikre brukerne tilgang til sine tidligere dokumenter lagret i Office. De som har vært mottagelig for informasjon og advarsler, vil ha visst at ved å lagre dokumenter i slike proprietære binærformat som .doc, .xls osv, blir man prisgitt en bestemt leverandørs taktikk, deres applikasjoner og framtidige støtte og bakoverkompatibilitet.

XML derimot er åpent tekstformat kan leses basis av generelle teksteditorer. Stiler, tags o.l kan filtreres fra ODF, slik at det blir enten ren tekst eller konverteres til andre XML baserte applikasjoner som docbook o.a.

OpenOffice har innebygde filtre som gjør at man lese og skrive til mange gamle (legacy) formater og kontorapplikasjoner (StarWriter, Word, WP osv). Resultatet blir imidlertid ikke alltid 100% perfekt, men kankje noen og nitti. Det sies at kompatibilitet til eldre Office versjoner kan være bedre enn det nyere Microsoft Office selv har.

Imidlertid er det bare Microsoft selv som (forhåpentligvis) kjenner alle detaljer og spissfindigheter i sine proprietære binærformat. Her har derfor Microsoft mulighet til å demonstrere åpenhet og samarbeidsvilje i praksis ved å bidra til å skape 100% nøyaktige filtre som fungerer mot ISO standarden ODF. Dette vil sikre brukerne bakoverkompatibilitet mot tidligere Office dokumenter, der lesing og import vil være viktigst. Brukerne vil samtidig stå fritt i å velge blant de mest tjenlige kontorapplikasjoner som støtter ISO standarden ODF, og også kunne oppnå valgfrihet mht. operativsystem plattform.

Fatman

I henhold til www.groklaw.net er det nå avgjort. Altså at standarden ikke ble godkjent. Nå er det bare et år til den faktisk er standard. For jeg tviler på at noen går imot standarden når den blir presentert neste gang, vel, jeg var jo sikker på at den skulle gå igjennom denne gangen også ...

"Don't mistake lack of talent for genious"

ak

terjejh

Ifølge ISO krever godkjenning at forslaget både får 2/3 positive stemmer og at ikke mer enn 1/4 må stemme negativt. Ingen av kriteriene ble oppnådd; 53% stemte positivt og 26% negativt.

Microsoft prøver å fremstille avstemningsresultatet som lovende og positivt i sin pressemelding. De legger vekt på at 51 ISO medlemmer, som utgjør 74% av alle kvalifiserte stemmer, allerede har stemt for støtte til ISO godkjenning av OOXML, og at mange andre har indikert de støtte dette så snart deres kommentarer er løst i neste fase av ISO prosessen.

Andrew Updegrove, som er ekspert på standardisering og som har fulgt OOXML standardiseringsprosessen nært, sier imidlertid at den aktuelle avstemningen ikke var god for OOXML. Av alle 41 deltagende medlemmer, stemte 17 JA, 15 NEI og 9 avsto.

eWeek.com
ConsortiumInfo.org

terjejh

Hvis man gir opp på forhånd, oppnår i hvertfall Microsoft det de vil. Erfaringene og historien har vist at Microsoft er beinharde realpolitikere og forretningsfolk som ikke firer en tomme, før de absolutt må (jfr. prosessen i EU).
Ved at de nå må korrigere og gjøre sitt forslag mer spiselig ut fra innkomne kommentarer, er i seg selv en delvis seier for motstanderne. Prøver Microsoft å trikse seg unna disse, risikerer de at forslaget blir forkastet for godt. Ett er i alle fall sikkert, det vil bli mye mobilisering, lobbyvirksomhet og hestehandel i månedene som kommer omkring dette.

Avstemningsresultatet kan også få flere medlemmer til å se at det nytter å stemme imot eller komme med innsigelser. Ikke minst gjelder dette de som avsto fra å stemme. Vi får i hvertfall håpe at våre nordiske naboer, som ellers har virket giret på åpen kildekode og Linux, har lært og tar rev i seilene for å rette opp fadesen før neste korsvei ;)

xiglet

Jeg håper det faktisk er slik at eneste muligheten MS nå har er å gjøre noe med innsigelsene som er meldt inn fra de som sa "ja med forbehold". Hvis dette blir løst så ser jeg ikke det store problemet. Hvis det skjer så er det vel ISO som eier formatet, ikke Microsoft lenger. Eneste fordelen MS har i forhold til andre da er at de ligger lenger fremme med å implementere det (noe jeg regner med konkurrenter også må ha kommet et langt stykke på vei i). Det beste er at vi kun har et, men vi er i hvert fall milevis fra løsningen for 2 år siden der det properitære .doc-formatet var det som ble sendt rundt om i verden.

Forresten, hvordan er progressen på open office og ooxml?

ak

Problemet er at Microsoft / ECMA ikke trenger å innfri på alle punkter, og de kan like godt bruke lobbyvirksomhet som tekniske ting for å imøtekomme kritikken. De som skal stemme har bare 6 uker på seg til å skjønne dokumentasjonen som Microsoft fremlegger for å møte kravene. Du kan ta det for gitt at Microsoft kommer til å sende svært utfyllende informasjon som det vil være vanskelig å ta et standpunkt til innenfor det gitte tidsrommet.

Jeg tviler på at alle som har stemt nei i denne omgang har fått med seg alle punktene, derfor vil OOXML fortsatt kunne være et format som bare Microsoft & Co. (Linspire, Novell, Xandros) kan implementere.

Men jeg er litt optimistisk. Det viktigste er at folk begynner å bruke ODF nå, fremfor å vente på at alle skal bli "oppgradert" til Office 2007.

terjejh

Hvorfor skulle "& Co" ha interesse av å implementere OOXML native på Linux? Om dette skulle forsvares måtte det vel oppstå et meget sterkt ønske i markedet for utvikling av en kommersiell applikasjonssvitte på Linux ala Office 2007 på Windows. Derimot skal man ikke se bort fra at Microsoft selv kan finne på å porte Office 2008 for Mac til Linux for å konkurrere med OpenOffice/StarOffice som kryssplattform kontorsvitte.

Både Sun, Novell og IBM satser tungt på ODF formatet gjennom StarOffice, OpenOffice eller IBM Workplace client. Novell og Sun utvikler begge plugins for utveksling av ODF/OOXML dokumenter. Dette er på sett og vis en forbedret videreføring av filtre i OpenOffice og et bidrag til økt anvendelse av OpenOffice. OpenOffice.org og Linux leverandører utenfor "& Co", som ikke bidrar i dette utviklingsarbeidet, vil trolig også fritt kunne disponere de samme plugins for OpenOffice.

ak

Hvor skriver jeg at de er interessert i det? Som du sikkert vet har ikke Microsoft vært villige til å gi avkall på patenter* som kreves for å implementere OOXML, derfor er det et "format som bare Microsoft & Co. (Linspire, Novell, Xandros) kan implementere." Med andre ord, hvis andre (Red Hat, Mandriva) begynner å jobbe med denne koden lever de på Steve Ballmer sin godvilje. Og likevel bebreider du dem for å ikke bidra i dette utviklingsarbeidet?

OOXML støtte i OpenOffice.org er sikkert fint, men det langsiktige målet må være at selv MS Word begynner å lagre i ODF som standard. Og da kan jeg garantere deg at Office 2008 ikke kommer til Linux som native (det kan jeg vel uansett). Vi kommer muligens til å ha plenty med tid til å lage OOXML filtere og snike oss rundt patenter neste år. Inntil andre avstemning er avgjort mener jeg derfor at OOXML er et format vi ikke bør støtte opp om, spesielt fordi et av punktene som Microsoft sliter på er å dokumentere kompatible klienter.

*: Ja, det gjelder så langt ikke i Europa, og Microsoft har kommet med alle mulige slags erklæringer og "convenants" om at de skal være snille. Felles for dem alle er at ingen har vært juridisk bindende, selv om det er like lett å skrive en juridisk bindende kontrakt.

terjejh

Det er flere måter å bidra til utviklingsprosjekter om man ønsker, eksempelvis økonomisk spleis som "kompensasjon for å ta del i resultatene. Om OOXML skulle bli ISO ratifisert til slutt, får vi lite på at ISO utgaven har greidd å strippe bort alle bindinger til Microsofts patenter. Bakoverkompatibiliteten til tidligere MSO binærutgaver er en ting, men i det minste må det gå an å lage kompatible filtere/plugins til nye MSO 2007 OOXML og senere. Problemet vil være bruken av tilleggsfunksjoner Microsoft legger til MSO etter dette. Jeg vet egentlig ikke hvordan Sun var istand til å lage ODF plugins (read/write) for MSO 2000/XP/2003.

Men prinsipielt er jeg imot at OOXML blir ISO standard av de grunner jeg allerede har skrevet. Om ODF mangler støtte for visse typer dokumenter/media som har vært hevdet fra Microsoft, så har de selv full andledning gjennom OASIS å bidra til å videreutvikle ODF standarden for senere versjoner. Så kan Microsoft selv tilpasse og bruke OOXML så mye som de vil internt i MSO. Får de ikke ISO godkjenning for OOXML, vil de til snart bli tvunget til å tilby "native" støtte for ISO ODF, slik de til slutt bøyde av for brukerpresset om å tilby PDF støtte. En mulig MSO port til Linux, tror også jeg er avhengig av at OOXML faktisk blir ISO standard.

Ellers er jeg selvsagt enig i oppfordringen om å ta i bruk ODF/OpenOffice, snarest om man ikke allerede gjør det. Selv begynte jeg å se på StarOffice 5 ennå mens tidligere StarDivison var eier, men har ikke så stort behov for vanlig tekstbehandling selv. Har installert OpenOffice på Windows og Linux hjemme og på kontoret, og har enn så lenge klart å holde MSO Word nede på 97 nivå. I et prosjekt vi startet i slektshistorielaget lokalt, lærte jeg forfatterne å "lagre i ren tekst(!)" fra Word (som nesten alle Windows brukere benytter), for at dokumentene skal kunne tagges som XML dokumenter i neste fase.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer