ISO-møtet om OOXML er over

ISO-møtet som opprinnelig skulle godkjenne eller forkaste Microsofts Open Office XML er over, men så langt har det ikke komme noen klare resultater. Derfor vil det muligens komme svært sprikende kommentarer i pressen i løpet av de neste par dagene. Av de 1100 punktene som man skulle dekke rakk man bare å diskutere et sted mellom 20 og 30.

Videre ble 200 godkjent uten større problemer, fordi det primært dreide seg om tegnsettingsfeil og lignende. De resterende 900 ble slått sammen til ett enkelt punkt, for å gjøre det mulig å stemme på alt og dra hjem i slutten av uken.

Uansett utfall, de fleste vil si seg enig i er at prosessen bærer preg av hastverk.

Les mer om møtet og resultatene, etterhvert som stemmene telles opp eller lekker ut, hos ConsortiumInfo.org (en side som støtter ODF).

Tags:

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

terjejh

ISO behandlingen av OOXML vil trolig ende opp med en stemmekrig til slutt. Forhåpentligvis med et endelig NEI til en ISO standard nr 2 for kontordokumenter.

Parallelt med dette foregår også interessante og positive trekk i tiden. Microsoft har lovet å åpne opp og publisere sine grensesnitt, noe som tom. Linus Torvalds har gitt dem honnor for. Nå har Microsoft m.fl. også lansert Document Interoperability Initiative for samspill mellom XML dokumentformater. Dette tror jeg ytterligere kan styrke ODF som et standard kompatibilitets eller utvekslingsformat, ikke bare mellom Office systemer, men gnerelt i fht andre XML baserte applikasjoner med andre interne, native filformat.

Hvis disse initiativene i det hele tatt har noen påvirkning på ISO behandlingen, kan det like godt slå begge veier. For Microsoft er det imidlertid en slags gardering videre, uansett resultatet av ISO behandlingen.

Med denne mer åpne holdningen, under forutsetning at den blir realisert videre, synes det som om Microsoft er i ferd med og har blitt tvunget til å reposisjonere sin strategi i markedet. Erfaringene har vist at de er beinharde realpolitikere som ikke bøyer av før de må.

Jeg tror også dette er et resultat av to effektfulle strategier de siste par årene:
1. Press og bøter fra EU og beslutninger fra land som har valgt å gå for ODF og fri programvare (jfr. også EU's arbeide med et strategidokument om bruk av åpen programvare.
2. Samarbeidsavtalen mellom Microsoft og Novell m.fl. om kryssplattform interoperabilitet. Dette har påvirket og gjort det lettere for Microsoft å komme igang med denne prosessen.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer