Tre land klager på OOXML prosessen

India og Brasil har slått følge med Sør-Afrika og klaget på OOXML prosessen i ISO. Klagene er ikke spesielt skarpe og kritiserer først og fremst at man prøvde å fremskynde prosessen. Dette har vist seg å være helt unødvendig, da ikke en gang Office 2007 vil støtte standarden, og dermed blir det ikke før en gang i 2010 at Microsoft sine egne produkter vil ta i bruk formatet.

Brasil fulgte riktignok ikke korrekt prosedyre for å klage, men brevet vil likevel bli tatt i betraktning og standarden vil ikke være gjeldende før klagene har blitt behandlet.

Tags:

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

Torbjørn T.

Danmark har ogso lagt inn klage, so fire land no:
http://www.groklaw.net/article.php?story=20080531134006167

ak

Ikke helt, dessverre. Det er en industrigruppe interessert i fri programvare som har klaget på måten vedtaket ble fattet på i Danmarks nasjonale organ.

Derimot kan det se ut som om Venezuela har hivd seg på, slik at det blir fire likevel. Muligens etter at fristen har gått ut.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer