OOXML-klagene behandles

ISO har bestemt seg for å behandle klagene som flere land sendte inn. Dette gjør at OOXML ihvertfall ikke vil være en offisiell standard inntil granskningen er ferdig, noe som vil ta flere måneder. Dette, i kombinasjon med at Microsoft ikke regner med å implementere den reviderte standarden på lang tid, vil gi ODF et forsprang.

Samtidig har EUs konkurranseminister tatt et kraftig oppgjør med standarder som ikke er fullstendig åpne.

Tags:

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

omaha

TO

Ai ai, en skarp tunge og et klart budskap. Jeg kan ikke skjønne annet enn at ISO-organisasjonen og andre nasjonale standardiseringsorganisasjoner plutselig har fått et kjempeproblem når politikerne og derved samfunnet stiller spørsmål ved verdisettet, rasjonaliteten og nytten i handlingene deres. Sitat:
– Jag kan inte se konsumentintresset i att ta med proprietär teknik i standarder när det inte finns några klara fördelar framför icke-proprietära alternativ, sa Neeli Kroes och syftade på Isos beslut att göra ooxml till standard.

– Om omröstningar i standardsättande sammanhang influeras mindre av de tekniska meriterna och mer av överenskommelser vid sidan om eller kommersiella påtryckningar riskerar detta att bryta mot konkurrenslagarna.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer