SCO må betale Novell $2,54 mill for Sun/Unix avtalen

SCO Group har blitt beordret til å betale Novell $2,55 mill i en domsavgjørelse i U.S. District Judge Dale Kimball 16. juli 2008. Novell hadde saksøkt SCO for $19,9 mill. Kjennelsen kan ankes.

Konflikten mellom SCO og Novell startet i 2003, da SCO startet en etter hvert langvarig rettsprosess mot flere kommersielle Linux og Unix distributører, IBM, Red Hat, Novell, DaimlerChrysler, and Autozone. SCO anklaget dem for a ha å misbrukt intellektuell eiendom (IP), som SCO mente å eie. SCO påstod at Novell i 1996 hadde solgt dem eierrettighetene (copy right) til den originale Unix SVRX koden fra AT&T og UnixWare fra Novell, inklusive avledninger av disse. SCO hevdet også at Unix kode urettsmessig var benyttet i Linux.

Novell på sin side hevdet de aldri hadde solgt kopirettighetene for Unix til SCO, men kun lisensiert visse rettigher til å benytte Unix koden. Etter dette registerte Novell flere Unix kopirettigheter. Dette uløste at SCO startet sitt søksmål mot Novell i januar 2004, der de forlangte at Novell overførte alle registrerte Unix kopirettigheter til SCO.

I 2006 fikk Novell tilgang til kopier av lisensavtalene SCO hadde opprettet med Microsoft og Sun angående bruk av Unix SVRV. Bl.a hadde Sun betalt SCO betalt lisenspenger til SCO for bruk av Unix SVRX kode i OpenSolaris. Dermed gikk Novell til motsøksmål mot SCO. Underveis ble kontrakten rundt SuSE/UnitedLinux og medlemmenes vide lisensrettigheter mht distribusjon av UnitedLinux teknologi brukt som motargument, men dette var imidlertid nokså strengt tidsfestet.

I 2007 kom imidlertid den avgjørende kjennelsen som stadfestet at Novell eide 95% av Unix og UnixWare, SCSO bare 5% av kopirettighetene. Dermed falt også bunnen ut av søksmålet SCO hadde anlagt mot spesielt IBM.

Novell annonserte etter kjennelsen at de ikke hadde interesse i å rettsforfølge folk pga Unix og erklarte samtidig: "Vi tror ikke der er Unix i Linux".

Det var da bare et spørsmål om hvor mye SCO skyldte Novell i lisensavgift for viderelisensiering av Unix til Sun og Microsoft. SCO var imidlertid på konkursens rand og fikk utsatt prosessen en tid. Nå er altså dommen kommet, $2,55 mill, en dom som kan ankes.

Dette erstatningsbeløpet kommer i hovedsak fra avtalen mellom SCSO og Sun i 2003 om å frigi OpenSolaris med Unix SVRX kode. Dette var en uautorisert modifikasjon av den tidligere lisensavtalen fra 1994 mellom Sun og Novell om bruk av Unix SVRX i Solaris. At beløpet ble så mye mindre enn Novell krevde ($19,9 mill), skyldes at SCOsource lisensavtalen med Microsoft o.a ikke har blitt kjent ulovlige, da de omfattet bare kode identisk med UnixWare.

Kilder:
WikiPedia
Ars Technica
IDG.se

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

dagr

Det blir spennende å se om de betaler. Jeg skjønner ikke helt at SCO kan overleve etter disse ydmykende rundene. Hvis jeg hadde vært kunde av dem, så hadde jeg lurt på hva slags selskap jeg kjøpte tjenester av. De har jo også en mislykket emisjon bak seg. Det gir ikke tillit det heller.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer