Informasjonssikkerhet ved bruk av fri programvare i helsesektoren

Foretrekker du at din elektroniske journal blir skrevet i en elektronisk pasientjournal (EPJ) som er basert på åpen eller lukka programvare? Nasjonalt senter for telemedisin har nå publisert resultatene av utredningen, som omhandler sikkerheten ved bruk av fri programvare i helsesektoren.

Her får du en god introduksjon til de ulike lisenstypene, samt en oversikt over ulike åpne programvareprosjekter for helsesektoren.

Rapporten er laget på grunnlag av et litteraturstudium og intervjuer med et utvalg av aktører på leverandør og driftssiden i det norsk helsevesenet.

Forfatterne kommer ikke med entydige konklusjoner når det gjelder om åpen kildekode er mer sikker enn lukka kode.
Usikkerhet omkring ansvar, support og garanti for feilretting, gjør det naturligvis ”lettere” for helsesektoren å velge proprietær programvare levert av kommersielle aktører. Allikevel er det forfatternes klare inntrykk at helsesektoren i økende grad vurderer å ta i bruk åpen kildekode.

Lenker:
Mer informasjon om utredningen

Direkte nedlasting av rapporten

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

morphir

Du kan være kommersiell selv om du bruker fri programvare i produktene dine.

Videre. Hvem tør å gi noen garantier med programvare? Garantier i programvare er som å grave sin egen grav rent juridisk (ville jeg tro).

idole

Apropos garantier. Dette henspeiler IKKE på «feilfrie programmer». Alle programmer inneholder jo feil.

Poenget her er at når det elektroniske systemet er nede, priser vel enhver ledelse seg lykkelige over at du kan ringe en leverandør og kreve at problemet fikses NÅ, MED EN ENESTE GANG.
Dette gir klar opplevelse av ansvar, support og garanti.
Leverandøren har ansvaret for at programmet funker og de yter den nødvendige support, med den nødvendige intensitet. Man har enkelt og greit en «garanti» for at feil blir rettet fortest mulig.
Driftsansvarlig får nok ikke samme trygghetsfølelsen når han/hun leiter etter løsninger på et inaktivt forum, der siste posten ble skrevet for tre år siden...

De fleste programmer, som er laget av de norske leverandørene av programvare til helesektoren, er proprietære. Samtlige av disse leverandørene er negative til å frigi kode av frykt for redusert inntjening.

terjejh

Dette høres ut som "Supportavtale med garantert responstid". Dess kortere respons (rette)tid, dess mer å betale pr. mnd. En slik avtale kan også være tilknyttet krav mht. oppetid.

hovenko

... endte i ingenting

Skulle virkelig ønske at HTML meta-taggen for refresh bare hadde sagt poff og gått sin vei. Synd :(

Vel, kort svar:

Med proprietær programvare vil du aldri være sikker på om produktet fases ut, om leverandøren går konkurs eller rett og slett ser på ditt firma som for lite til å prioritere deres ønsker.

Med fri programvare har man fulle muligheter til å få hvem som helst som man stoler på til å rette feil og videreutvikle løsningen. Det trenger ikke å bety at driftsansvarlig må sitte med hodet ned i koden og hacke til løsningen med et par kodelinjer skrevet av en totalt ukjent person på et forum.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer