Ta master i fri programvare

Høgskolen i Telemark har fått støtte til å starte et nytt masterstudium i fri programvare. Både Friprogsenteret og Microsoft ønsker studiet velkommen og håper det kan hjelpe til å øke kompetansen rundt fri programvare og IT generelt.

Det er Norgesuniversitetet som har tildelt Høgskolen i Telemark (HiT) 800 000 kr til det nye studiet innen fri programvare. Det har blitt tydelig de siste årene at IT-bransjen hungrer etter kunnskap innen friprog. Regjeringen går også inn for økt fokus på dette (se stortingsmelding nr. 17). "Dette er utrolig gledelig. Høgskoleutdanningene har vært for lite orientert rundt fri programvare og åpne standarder. Dette er noe kunder i økende grad etterspør, men som skolesektoren ikke har fulgt opp", er reaksjonen til Morten Amundsen i Friprogsenteret på denne nyheten. Også Microsoft er positive til studiet; "Det er kjempeflott å forstå og fordype seg i fri programvare. All kunnskap om teknologi er utelukkende av det positive. Dette fordrer også at man forstår hva som ikke er fri programvare. Alle ting har fordeler og ulemper, inklusiv friprog og kommersiell programvare", sier Rune Zakariassen, teknologiekspert i Microsoft Norge.

HiT har et tett samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og bransjenettverkene IKT Grenland og Foreningen for digital innholdsproduksjon og læring, og studiet har blitt utarbeidet gjennom dette samarbeidet. Masterstudiet vil derfor være sterkt knyttet til bransjen og bedriftene den består av. Organiseringen av studiet skal være moderne og en blanding av ulike læringsplattformer; nettundervisning, digitale læringsressurser og undervisning ved HiT og UiA. Høyskolen i Telemark jobber mot å ha studiet klart allerede høsten 2010.

Les mer på Høyskolen i Telemark sine nettsider.

Kilder:
http://www.hit.no/main/Nyheter/Nytt-masterstudium-i-fri-programvare
http://www.digi.no/832233/ta-master-i-fri-programvare

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer