DIFI vurderer OOXML og ODF

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har fått laget en rapport som vurderer redigerbare dokumentformater for OOXML og ODF. Fokus var anvendelsesområdene publisering på nett, utveksling av tekstdokumenter (internt i offentlig sektor og mellom offentlig sektor og innbyggere/næringsliv) og Produksjonsformater for fagsystemer og kontorstøtteprogramvare.

I denne sammeheng var ODF allerede en akseptert standard, men den ble likevel vurdert på nytt for å bedre belyse spørsmålet.

Den største innvendingen ser ut til å være at det ikke finnes nok implementasjoner som kan redigere OOXML med tilfredsstillende resultat.

Historien figurerer i dag på forsiden av Slashdot.

Tags:
  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer