de Icaza om Linux på skrivebordet

Wired har en ganske interessant artikkel med Miguel de Icaza som mener at det var Mac OS X som var spikeren i kista for Linux på skrivebordet. Ut i fra egne observasjoner må jeg si meg relativt enig, dessutten har virtualisering gjort det svært enkelt å ta med seg servermiljøene man programmerer mot uten å nødvendigvis kjøre det samme på maskinen.

de Icaza sin oppfatning er at det ikke er så nøye, siden HTML5 og JavaScript ser ut til å være arvtageren for så mangt og dermed gjør skrivebordet mindre interessant på sikt.

Oppdatering 09.02.2012
Sriram Ramkrishna (Intel) kommenterte innlegget på Google+ og dette utløste en heftig diskusjon. Det er dog ikke å skyve under en stol at uforholdsmessig mange utviklere (spesielt innen fri programvare) i dag kommer på konferanser o.l. med nettopp slike maskiner.

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

viking60

Og jeg som ikke hadde fått med meg en gang at Linux hadde fått spikern i kista....

Aeyoun

Jeg synes han treffer spikeren rett på hode og har det beste poenget mot slutten av innlegget (sitert under)

Jeg håper han ikke har rett og at standardiseringsarbeidet som har skjedd de siste årene skal få større adopsjon. Problemene er ofte løst, men det vil ikke si det samme som at alle er enige med løsningen.

What we did wrong
Backwards compatibility, and compatibility across Linux distributions is not a sexy problem. It is not even remotely an interesting problem to solve. Nobody wants to do that work, everyone wants to innovate, and be responsible for the next big feature in Linux.

So Linux was left with idealists that wanted to design the best possible system without having to worry about boring details like support and backwards compatibility.

viking60

Ja når det gjelder det siste så har særlig Mandriva snublet grundig...
Men Jeg skjønner ikke helt hvor OS X kommer inn - muligens har OSX tatt brukere som ellers kunne tenkes å ha valgt Linux, men jeg tviler...
Trenden som sådan er jo at vi beveger oss bort fra desktop i stadig større grad og det påvirker ikke bare Linux.
Tvert imot det må være større grunn til å sove dårlig hos Microsoft. Apples suksess ser ut til å være en genial kombinasjon av design og markedsføring.

Linux kjennetegnes først og fremst av en flexibilitet som begge mangler.

Det at desktop mister mye fokus til fordel for mobile enheter kan faktisk være en mulighet for Linux.

Det blir nesten for mye for da ville jo Linux være dominerende på alle enheter i verden:
Mobile enheter, Servere, Supercomputere og Desktop.
Vi får unne de andre noe......

ak

Det er da ganske tydelig hvor OS X kommer inn, se avsnitt 6 og 7. Du kan utvikle på OS X og deretter kjøre applikasjonen på en Linux-server.

QtanJ

Linux på skrivebordet er etter min meining meir funksjonelt enn nokon gong. Det er mindre forutseieleg utvikling, men samtidig fungerer det betre.

At OSX vert større er etter mi meining berre bra. Eg ser på det som klart betre enn windows. Men eg er skeptisk til retninga Apple vel å ta OSX. At OSX 10.8 som standard berre vil køyra app-store program er litt skummelt. Same med Windows 8 kontra windows 7. Dersom denne utviklinga går for langt kan det føre til ein ny vår for linux. Eller at linux vert gløymd. Eg håpar eg slepp å fortelja til borneborna mine: "Då eg var ung kunne eg bestemma kva program datamaskina mi skulle køyra sjølv. Eg bestemte kva informasjon eg ville dela med andre og eg bestemte korleis systemet skulle vera i bruk.". Eg ser ikkje for meg at datamaskiner vil vera meir fleksible enn iOS er i dag dersom ein aksepterer den utviklinga.

Ei lukking av Windows og OSX kan føre til at mange fleire av dei brukarane som er noko meir kompetent enn minimum får lyst å prøva ut linux. Gjerne kommersiell linux. Dersom folk er frustrerte over eksisterande system vert det enklare å etablere alternativ. Dette kan godt vera linux med brukarstøtte. OSX og Windows er såpass ulike at det er enklare å vurdera alternativ dersom det er to jamnstore enn dersom eit er svært dominerande. Dersom alle program finst for to system er det enklare å opna opp for eit tredje enn dersom alle programma berre er tilgjengeleg for eit system.

Rykta om at Valve er interessert i linux som spelplattform er heller ingen ulempe for linux. Det kan føre til betre grafikk-kort-drivarar som igjen fører til betre vilkår for linux. Eg ser for meg at skrivebordslinux er dei som får flest fordelar av akkurat dette.

viking60

Interessant artikkel om Googles utviklingsverktøy:
http://www.zdnet.com/the-truth-about-goobuntu-googles-in-house-desktop-u...

De står fritt til å bruke Mac og Windows men foretrekker Linux.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer