Mandriva <---> Mageia

Siden enkelte tråder tok feil avkjørsel og nesten ble grøftekjørt tar jeg meg friheten til å starte en ny.

Nå blir altså Mandriva forket til Mageia. Dette skjer etter at en rekke av de ansatte som jobbet med Mandriva mistet jobben, eller selv valgte å gå. Edge-IT, et datterselskap av Mandriva hvor disse var ansatt, ble slått konkurs.

Mageia har skapt masse entusiasme, IRC-kanaler og e-postlistene er fulle av aktivitet. Så vil det vise seg om dette trykket klares å holde oppe når hverdagen setter inn. Lista av bidragsytere er iallefall imponerende.

Samtidig er majoriteten i Mandriva SA overtatt av et russisk selskap. Ny kapital er tilført og mange nye utviklere skal ansettes, hovedsakelig i Brasil og Russland. Mandriva Cooker, Mandrivas rullende utviklingsdistro, fortsetter fra før. Foreløpig brukes den både av Mageia-folket, Mandriva-ansatte og frivillige bidragsytere som ikke har fulgt med til Mageia.

Hvor vil dette føre hen? Jeg skulle gjerne sett at Mageia består som selvstendig enhet slik at utviklermiljøet blir herre i eget hus, men at de samtidig kom fram til en enighet med Mandriva slik at vi slipper oppsplitting.

Mageia skal visst komme med mer informasjon i morgen 21/9.

http://mageia.org/nb/
http://blog.mandriva.com/2010/09/20/mandriva-news-by-the-board
http://broadcast.oreilly.com/2010/09/controlling-interest-in-mandri.html

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

omaha

Ny post er bra :-)

Sett fra utsiden og et godt stykke unna attpåtil:

Oppfatter annonseringen som fremtvunget av Mageia (Gresk:Magi). Forventet ikke at Mandriva kunne tallfeste noe før pengene var på plass, men jeg tror også at de kunne ha unngått fork om mer informasjon++ hadde kommet tidligere. Tror det blir vanskelig for Mandriva å gjenopprette relasjonene til community osv på kort sikt, og jeg oppfatter meldingen fra Mandriva dithen at det har gått opp et lys for de.

Jeg tror begge er best tjent med at Mageia er helt uavhengig av Mandriva med en helt selvstendig organisasjon, eget styre og egen økonomi. Om det så over tid blir mulig at Mandriva ser nytte i Mageia og etterhvert baserer seg på den så ville det vært fint.

En annen mulighet ville ha vært at Mageia underlegger seg Mandriva, men uten tillit og med den forhistorien som ligger til grunn synes jeg ikke det høres ut som en god ide.

Mandriva basert på Mageia derimot gir beskyttelse mot gjentagelser og vil effektivt forhindre at "managementstilen osv" i Mandriva får innflytelse.

Jeg ser frem til mer info fra Mageia - konto for donasjoner osv :-)

viking60

Enig - Jeg står for den norske varianten av siden som Josi linket ovenfor så jeg ønsker mageia alt vel.
Mandriva som fortsatt blir vedlikeholdt og støttet er også en suveren nyhet. De satser på Skrivebord, Powerpack ja hele sulamitten.
Vet ikke om det er gode nyheter for mageia som står i fare for å bli "Just another fork".
Men som "wake up call" til Mandriva så har mageia allerede fungert og bevist sin magi.
Med et finansiert Mandriva og et dynamisk mageia så er dette en vinn vinn situasjon.

omaha

Mandriva trenger nok ganske mye mer penger etterhvert, men det er en start ihvertfall.

Kunne tenkt meg å se eiersammensetningen og eierandeler fordi det gir et bilde på maktforhold og potensialet for utvanning ved innhenting av mer kapital ved f.eks en rettet emisjon.

Har forstått det slik at "alle" problematiske ledere er ute? I såfall øker det mulighetene deres for å lykkes. På den annen side sitter nok endel bidragsytere og ex-ansatte med en rimelig vond smak i munnen, og slikt er ikke bestandig så enkelt å rette opp igjen.

En fork behøver ikke å være positivt og det behøver ikke være negativt. Om det nå er Mandriva eller Mageia som står for community har kanskje ikke så mye å si? Bortsett fra at ihvertfall jeg mener at community bør være selvstendig og tydelig adskilt. Heller en fork enn en community som lever en husmannstilværelse.

Felles interesser og nytte er bare positivt, men det bør være solide sperrer/mekanismer innebygd slik at farsene ikke blir kjørt i reprise. Klare roller og gode avtaler som community/fork og businessdelen kan leve med burde kunne få ting på skinner igjen.

Edit:
Jos Poortvliet - ex KDE b.v promo, nå OpenSUSE community manager inviterer til samarbeide med OpenSUSE og bruk av OpenSUSE Build Service. Den forrige community manageren til OpenSUSE - Joe Brockmeier - har vært inne på det samme.

Personlig er jeg ikke noen stor tilhenger. OBS er slett ikke noen dum ide, men det er heller ikke så dumt å sørge for at en distro er i stand til å gjøre hele jobben selv - inkludert pakking?

http://nowwhatthe.blogspot.com/2010/09/welcome-mageia.html
http://dissociatedpress.net/2010/05/11/maybe-its-better-if-mandriva-does...

josi

Det kan være verdt å merke seg at proyvind har en litt annen virkelighetsoppfatning enn de tidligere Edge-IT-ansatte.

http://proyvind.net/wordpress/?p=62

Det kan virke som de involverte lenge har visst at Mandriva var reddet. Spørsmålet er om de lanserte Mageia bevisst rett før selskapet gikk ut med sin nye strategi.

http://forum.mandriva.com/viewtopic.php?p=827563&highlight=#827563

omaha

Jepp - leste det der, og en må nesten regne med at sentrale insidere blir oppdatert tidlig. Hvordan skal man ellers få lekkasjer? ;)

Men med litt forbehold om oversettelser osv synes jeg de har vært klønete mht hvordan de har kommunisert utad. Blir det ikke sånn nå at de må sloss om beholde/få tilbake (en stor del av) det samfunnet som opprinnelig ønsket å ta del + involvere seg, men som Mandriva ignorerte?

Arkitektene bak den strategien er vel borte og er formodentlig ikke en del av hverken Mandriva eller fork?

josi

omaha

Dro denne opp av hatten du la frem Josi :)

http://foundation.zarb.org/wiki/index.php/Foundation/Name

Kortversjonen blir vel at Mandriva (Laprévote) er positiv til en uavhengig stiftelse i bunn - tett assossiert med Mandriva og at dette er foreslått av Proyvind &Co?

Slik jeg ser det vil det da være 1 bedrift (Mandriva) og 2 stiftelser - Mageia og en mulig "Mandrivastiftelse som ikke har fått navn ennå".

Det KAN bety at det blir enklere å gjøre om disse uetablerte stiftelsene om til EN stiftelse uavhengig men tett knyttet til Mandriva.

Om de oppnådde konsensur om formalia/vedtekter og regulering av forholdet til Mandriva osv og de kom frem til en god løsning i denne retningen osv......

For meg ser dette ut som en attraktiv løsning.

omaha

Vel.....

Orket ikke å lese alt sammen, men temperaturen er i allefall høy nok i Epostlisten....

proyvind

Jeg kan vel påberope meg å være sjefsarkitekten bak stiftelsesplanen og storparten av alt arbeidet rundt det, som generelt har fått så og si jevnt over støtte fra alle parter siden ideen ble gjenopplivet og arbeid rundt den ble påbegynt tilbake i begynnelsen av 2007.

Det ironiske nå er at personen som jeg vil tilskrive mest "skyld" for at ting gikk sakte framover og viste minst interesse i det hele og hindret offentlig diskusjon rundt, nå står bak en fork som påberoper seg mye av de samme målene og motivasjon, med meg som ca. alene, ble bevisst holdt utenfor og sett på som trussel.
Hva jeg ser som åpenbart og som du vil se meg stille spørsmål ved i tråden referert til ovenfor er at motivasjonen her først og fremst for Mageia er personlige motiver og gavn hvor de anser seg selv for å utgjøre Mandriva Linux (til tross for at kun to personer hos Edge-IT faktisk jobbet med utviklingen av distribusjon!), hvor de har klart å manipulere andre med på agendaen sin hjulpet fram av en aggressiv svertekampanje ved å fore brukergruppene de tidligere var i konflikt med (og som over lengre har klaget over kommunikasjonsproblemer og det å ikke få være med og anses som del av Mandriva Linux) med halvsannheter og usanne rykter som de selv hele veien har vært fullstendig bevisst på at ikke stemmer..

For personlig synsing videre rundt Mageia som distribusjon i seg selv og til tross for at jeg synes jeg hele grunnlaget for prosjektet er heller uærlig, så ser jeg likevel fordeler ved det da kan være med på å løse "kunstneriske forskjeller" på både tekniske og ikke-tekniske plan, og ett samarbeid vil kun gavne alle parter, mangel på samarbeid vil nok aller mest ramme Mageia mest da de rett og slett ikke har nok ressurser hva utviklere, infrastruktur og organisering angår da egentlig veldig få personer som har vært veldig aktive og essensielle i utviklingen av Mandriva Linux er med, samt evne og anledning til å investere i nærheten av like mye tid og arbeid ned i dette som nødvendig på frivillig basis er heller åpenbart mangelfullt.
Men å se hvorvidt de faktisk vil være i stand til å levere hva som er lovt i tide før året er omme og uten noe som helst samarbeid med Mandriva Linux slik som hevdes, vil gjenstå å se, jeg kan jo alltids ta feil. :)
Samme vil jo gjelde Mandriva Linux og om kommende nyansettelser som annonsert vil skje og om vi vil klare å levere en ny utgivelse til våren igjen som annonsert, selv føler jeg ikke særlig stor mistro til ledelse om at dette vil skje og frykter så absolutt ikke at vi ikke skulle kunne klare å levere, men her kan jeg jo alltids også ta feil igjen. ;)

Akk, å gå i detalj på alt dette blir for omstendig og vil fort anses for å være drøyt subjektive oppfatninger og gammalt oppgulp, men for de av interesse så anbefaler jeg å lese gjennom postene mine for litt bakgrunn og motivasjoner i denne tråden, samt de manglende svarene etterlyst på spørsmålene jeg stiller:
http://lists.mandriva.com/cooker/2010-09/msg00511.php

Dog regnet jeg aldri med å få de spørsmålene besvart, men responsen mener jeg nå personlig mer enn bekrefter spørsmålene stilt..
Anbefaler andre interessert i Mageia til å stille de samme spørsmålene, ellers oppfordrer jeg alle interessert i vårt forslag og invitasjon til å melde sin interesse og bidra i diskusjon og ideer rundt dette.
Vår wiki og mailingliste for dette er nå helt åpen for alle til å ta del i og følge med på utviklingen. Vi kommer uavhengig av Mageia til å komme til å fortsette vårt arbeid rundt dette videre og mer informasjon og ønsker om tilbakemelding og engasjement ønskes, dette er tross alt noe vi ønsker å gjøre til fordel for alle parter, uten at dette er en ond konspirasjon fra Mandriva sin side eller ei, initiativet, ønsket og hovedarbeidet rundt dette kommer tross alt fra utenfor firmaets vegger. :)

Til referanse for interesserte:
http://foundation.zarb.org
https://www.zarb.org/mailman/listinfo/foundation

omaha

Fortsatt sett fra utsiden:

Office politics har ødelagt mange bedrifter.

En stiftelse slik jeg har forstått du har jobbet for lenge - og om jeg ikke tar feil Laprévote nå stiller seg positiv til - TROR jeg vil fungere som en forsikring mot at historien gjentar seg. Det er nærliggende å tro at situasjonen kunne ha vært mye bedre om en stiftelse hadde blitt etablert for lenge siden.

En velfungerende og uavhengig community fungerer gjerne som korrektiv og ikke minst som en kontinuitetsbærer, og som sådan styrker den bedriften. Blant annet kan den tjene som en forsikring for kundene ettersom en bedrift som vandrer heden kan sanere gjeld via skifteretten og etablere et nytt selskap som overtar forpliktelser/kontrakter. Den nye bedriften kan lene seg på samme community, kundene har et sikkerhetsnett, de ansatte har alternativer og man unngår en meltdown.

For min del håper jeg nå at Mandriva gjør alvor av å etablere en fri og uavhengig stiftelse slik de lover (mandriva blog). Å slenge ut et bein er ikke tilstrekkelig - det bør nok være godt med kjøtt på det.

http://blog.mandriva.com/2010/09/20/mandriva-news-by-the-board/

Gjør de ikke dette helhjertet, skikkelig og troverdig tror jeg rett og slett de synker.

viking60

Sitat proyvind:
"..hvor de har klart å manipulere andre med på agendaen sin hjulpet fram av en aggressiv svertekampanje ved å fore brukergruppene de tidligere var i konflikt med (og som over lengre har klaget over kommunikasjonsproblemer og det å ikke få være med og anses som del av Mandriva Linux) med halvsannheter og usanne rykter som de selv hele veien har vært fullstendig bevisst på at ikke stemmer.."
Tyskerne er av den oppfatning at de sto under pisken til ledelsen. Derav den dårlige kommunikasjonen. Besitter du kunnskap ut over dette?
(Det er etter min mening ikke bra å påberope seg en kunnskap som ingen andre besitter, og ikke gjøre rede for denne, når det er nettopp kommunikasjonen som er tema)
Jeg er forvirret :-D
Hva er halvsannt og hva er usannt?
PS: Jeg er helt enig i at noen Mageia folk har kommunisert elendig. Men ledelsen må da ta ansvaret?

omaha

Arrester meg gjerne:

Var det ikke Mandriva som lot tyskerne sitte med skjegget i postkassa ved en stor messe i Tyskland? Det var vel dette som fikk begeret til å renne over? Om jeg ikke husker feil kom de da med en uttalelse hvor de avsluttet alt samarbeide med selskapet men fortsatte med regulært "communityrelatert" arbeide. Mitt inntrykk var da at Mandriva brød seg katta om dette.

Det er ikke alltid ledelsen som har skylden for dårlig kommunikasjon, men de har alltid ansvar for den. Når det gjelder opprydning har ledelsen alltid det overordnede ansvar.

viking60

Det var Mandriva som lot Tyskerene sitte med skjegget i postkassa. Og de brød seg ikke om Tyskernes løsrivelse. De ble lovet messemateriale og messen startet uten at noe var klart og ingen kontrabeskjed kom selv etter at Tyskerne satt kniven på strupen.

("Du må si i fra i dag før klokken tolv, ellers påløper kostnader for messeplass")

Mye tyder på at de allerede dengang var helt blakke og ikke ville inrømme det, og heller ofret en community.

Kjernen var i alle tilfeller elendig kommunikasjon. Tyskerne hadde kunnet avbestille messeplassen dersom Mandriva hadde kommunisert.
Slik det ble måtte Mandriva likevell betale for en messeplass som ikke ble brukt.

Ledelsen har ansvaret både for normal drift og opprydding. Og de lot denne velkjente situasjonen fortsette.
Det er bakgrunnen for stor skepsis til Mandrivas nyvunnede trang til å kommunisere med community - mange er skeptiske.
Ikke Mandrivas største stund det nei.
Da Mageias IRC gikk fra 0 til 170 deltagere på to dager, tror jeg at Mandriva fikk sjokk. Og at dette nok kan ha bidradt til en kommunikasjonstrang - også hos Per Øyvind, som ikke er kjent for å være taletrengt i fora ellers. :-D
Når det er sagt så har Mandriva en ny ledelse som bør få en sjangse.
Den nåværende lederen har ikke denne "balasten" og kan ha et reelt ønske om å forbedre dialogen.
Hans oppgave er jo selvsagt å generere mest mulig lønnsom business for aksjonærene. Mandriva har så langt ikke sett community som noe som kan bidra i denne sammenhengen.

Ryktet sier at Russerne bare er ute etter "Education" delen (Mandrivas "skolelinux") og at resten kan seile sin egen sjø.
Derfor tror jeg vi er tjent med Mageia - om ikke annet så for å holde Mandriva i ørene.
For det er et faktum at dersom Mandriva evner å omsette sine nåværende planer, så finnes det ingen grunn til å bytte til Mageia eller noe annet.
Det er evnen som betviles.
Slik det ser ut er både Mandriva og Per Øvind og utviklere hos Mageia instillt på å samarbeide. Og de som danner "fronter" er mere perifere hva utvikling angår.
http://forum.mandriva.com/viewtopic.php?t=131909&postdays=0&postorder=as...

omaha

Det stemmer ganske godt med min oppfatning.

Kan vel kanskje si at følgende klipp illustrerer Mageia og community's melding til bedriften Mandriva:

http://www.youtube.com/watch?v=OaiSHcHM0PA

Viking:
Når du endrer et innlegg kan det være lurt (men irriterende) å slette noen linjeskift som systemet lager når du benytter "det andre" kommentarsystemet. :-)

viking60

Si det til site admin! Irriterende system det her :-/
Når det gjelder meldingen så er den god :-D

proyvind

At tidligere CEO Hérve Yahi håndtering av LinuxExpo i Tyskland var heller håpløs er ikke akkurat noe å benekte, men synes ikke akkurat at relevansen er såå stor i denne sammenhengen, samt at det kan jo også alltids bare beleilig avskrives som feil gjort av tidligere ledelse. :p

Utrolig mange feil som er blitt gjort, både i styre, toppledelse og mellomledelse, om jeg skal være litt atal, så kan det jo påpekes at de alle nå har blitt skifta ut, og at deler av mellomledelsen nå har vært med på og står bak Mageia.. :p

Rundt kommunikasjon om situasjonen, så er det nå faktisk blitt kommunisert noe og vanligvis så ville denne graden av kommunikasjon vært nok da forholdene faktisk har dreidd seg om interne anliggender for ett firma. Problemet har heller oppstått når hva man kanskje kan kalle for "utro tjenere" har spredd ufullstendig informasjon og løse rykter til folk utenfor, godt eksempel på dette er feks. twitter-kontoen "mandrivaleaks" som har hatt dette som hovedmål ene og alene, ellers har det vært mye kommunikasjon direkte mellom de som har stått bak det meste av ryktene og ansatte. Jeg var faktisk involvert i mye av kommunikasjonen selv og så ryktene svirre og ta form, selv i tilfeller hvor disse ryktene ble avkreftet og annen informasjon ble delt med de, så valgte de unnlate å formidle informasjonen de fikk og ble mer opptatt av å la seg involvere i svertekampanjen og intrigene til misfornøyde ansatte.
Manglende offentlig kommunikasjon fra ansatte og ledelse hos Mandriva bunner mer ut i at ting ikke var offisielt ennå og veldig mye forandringer var avhengig av å gå gjennom generalforsamlingen for å bli avgjort, å kunne gjøre ting basert på, uttale seg offentlig og annonsere ting før dette ville vært høyst upasselig, uprofesjonelt og til dels være direkte ulovlig, som igjen forklarer mye hvorfor informasjon og kommunikasjon først nå begynner å ta plass og ikke som resultat av Mageia. Informasjon om storparten av planer har fortsatt vært tilgjengelig for aksjeeiere og ikke vært hemmelige, og nyheter om resultater som kom ut i fra generalforsamlingen den 17. september var alt publisert av enkelte samme dagen (se feks. http://www.quebecos.com/modules/news/article.php?storyid=4042 ), noe som avkrefter spekulasjoner om at den offentlige annonseringen den 20. september kom som resultat av nyheten om Mageia den 18., og som heller bekrefter at annonseringen den 18. kom med bevissthet om hva som ville bli annonsert av Mandriva over de neste dagene..

Men selvfølgelig, bedre jobb med håndtering av kommunikasjon og avkrefting av rykter kunne vært, og burde vært gjort, men til forsvar så ville det vært vanskelig å virkelig hamle opp med rykteflommen da de som stod bak den alt kjente til og fikk mye av informasjonen, men var allikevel ikke villig til å ta den til seg når de alt var forutinntatte og mest sannsynlig hadde sin egen agenda med å realisere Mageia allerede siden før sommeren, noe som rykteflommen la god grobunn for... Bunnløse konspirasjonsteorier fra min side eller ei? Opp til dere selv å bedømme, jeg har nå redegjort for det samme som her offentlig og reist en rekke spørsmål rundt dette til de involvert uten å få de besvart. Manglende svar på tiltale gjør en jo riktignok ikke automatisk skyldig, men å vurdere og stille de synes jeg vil være på sin plass for andre involvert...
Men det er nå min virkelighetsoppfatning da.. ;)

Ang. rykter om at interesse nå kun ville være "education" synes jeg nå står sterkt i kontrast med tidligere rykter om at server vil være eneste fokus, mener du å antyde at de forskjellige ryktene ikke skulle stemme overens? Uff, hvilke av disse ryktene skal man velge å tro på framfor disse offentlige løgnene publisert fra det store, stygge, slemme firmaets side igjen? :p

Om populæriteten til irc-kanalen så finner jeg ikke den særlig representativ, heller få Mandriva-ansatte har en gang vært og besøkt den, selv så har jeg ikke en gang fulgt med på antallet brukere inne på kanalen, men storparten av de som henger der gjør åpenbart dette først og fremst av nysgjerrighet, antallet aktive og innholdet diskutert anser jeg ikke akkurat å utgjøre noe til noens favør.. :p
Ideene og arbeidet rundt stiftelsen har uansett eksistert siden lenge før nye investorer og Mageia, og har bla. som formål nettopp å sikre distribusjonens og de involverte sine interesser uavhengig av Mandriva. Hva Mageia angår så virker det hele i grunn noe diffust og vidt forskjellige meninger med uenighet rundt dette ser ut til å regjere, dette får bli opp til dem å finne ut av og avgjøre, men relevansen av det hele vil jo igjen gjenstå å fastslå før noe reelt er produsert og prosjektets leverett i det hele tatt lar seg kunne bekreftes.. ;)

Vil vel kunne trekke paralleller i forhold til hypen mye med den samme som var rundt Sarah Palin når hun ble kjent, og den delen av tilhengere man ser aktive minner meg i grunn veldig mye om The Tea Party Movement igjen.. ;)
Jeg savner nå i hvert fall veldig å se stort til aktivitet fra seriøse folk jeg faktisk kjenner og setter lit til, i forsøket på å etablere dialog og samarbeide så håpet jeg på å se mer til disse, men ytterst få var å se... :(

Forholdene mellom utviklere involvert i prosjektene er i hvert fall langt mindre fiendtlig og barnslig enn hva man ser blant mange av disse nye "ansiktene", som jeg igjen føler vil bidra med like mye nyttig og konstruktivt til disse prosjektene som tea party-tilhengere tilfører politikken i USA...

Jeg tror nok uansett at de som faktisk utgjør viktigere roller og det reelle arbeidet som står bak vil forholde seg mer pragmatiske og ha ønsker om å samarbeide til alle parters fordel. :)

Det ville i hvert fall hjulpet meg selv godt på å slippe unna denne stor taletrangen videre og latt meg få fokusere på å produsere ting igjen. :p

omaha

For å være helt ærlig:

Dette synes jeg minner mer om skittkasting og vikarierende motiver enn oppklarende informasjon.

Tea Party og Sarah Palin?

Vær så snill.

proyvind

At Mageia er noe nytt med uklar bakgrunn som får veldig mye oppmerksomhet og nysgjerrighet før det har levert noe er da ikke urimelig å hevde, og at storparten av oppmerksomheten, kritikken og støtten gitt kommer fra folk som egentlig ikke har dyperegående kjennskap til eller engasjement som gir dem bakgrunn nok til å kunne stå bak hva som blir sagt opplever jeg også forsåvidt som åpenbart.
Å sette det på spissen og dra en sammenligning av hvordan man opplever det synes jeg nå da vitterlig ikke blir for drøyt, men det kan jo være at vi har forskjellig oppfatning og tanker rundt hva jeg sammenlignet med framfor sammenligningen i seg selv igjen..

At situasjonen som jeg her beskriver er reell og ett problem for begge parter er ikke til å unngå, og gruppementaliteten har allerede blitt kritisert innad prosjektet og folk har blitt frarådet å fokusere på prosjektet som noe imot Mandriva.
Det er ikke de som er med på å utvikle og organisere Mageia som kritiseres her, men heller oppmerksomheten og fokusen til andre rundt det igjen (som veldig mye består av åpenbar skittkasting igjen). Som presisert så er ikke dette representativt for hovedtyngden av folk involvert i noen av prosjektene og forholdene i mellom er generelt heller ikke til å sammenligne med hvordan mange skal ha det til. Og mye gjenstår å se før noe som helst utvikling faktisk har skjedd.

For annen informasjon og bakgrunn forklart fra min side, selvfølgelig så vil det kunne oppfattes som skittkasting med motiver bak, men det er nå allikevel forklaring på og utgreining rundt det viking kommenterer og etterlyser. Og hva som faktisk fikk begeret til å renne over og den store relevansen av det hele nå over ett år etterpå kan du anse deg selv som "arrestert" på, det har ikke stort med Edge-IT/Mageia å gjøre. :p
I en situasjon man selv er involvert i og skulle kommentere på, så vil ting selvfølgelig fort bli subjektivt. :)

http://www.dagbladet.no/tegneserie/fagprat/?1283119200

omaha

Om det er slik Mandrivas nye organisasjon ønsker å kommunisere forstår jeg bedre hvorfor prognosene ikke er gode og ting går galt for de.

Jeg tror jeg bakker ut her.

Tertitten

Husk at proyvind ikke er Mandriva, ei heller at han på noen som helst måte representer Mandriva..
Utover det så holder jeg meg utenfor denne diskusjonen..

omaha

Takk for opplysningen Tertitten. Jeg trekker meg også helt ut av denne diskusjonen.

Que Será, Será

proyvind

Godt poengtert, tertitten, mine synspunkter, opplevelse av og påstander rundt det hele er akkurat som du sier, mine. Jeg representerer ingen andre enn meg selv, og derav grunn til at jeg prøver presisere (kanskje litt for hardt) at det hele blir heller subjektivt. :p
Personlig er jeg ikke en gang ansatt hos Mandriva lenger.

Temaet blir uansett for komplisert med for mye ting og tang som har skjedd i bakgrunn og veldig mye utenfor det offentlige rom, så å gå inn på detaljene og prøve å legge de fram for andre blir uansett veldig vanskelig uten å blande inn egne synspunkter og meninger om det, så her burde jeg kanskje latt være å en gang prøve, situasjonen blir veldig "damned if you do, damned if you don't". Om temaer man personlig er involvert i, føler man fort forklaringsbehov om man opplever ting som urettferdig, og igjen så lar man det også fort desverre bli for personlig igjen. :p

Å bakke ut av det hele er nok en høyst god idé for meg selv også, å fokusere på det positive og hvordan gjøre ting bedre framover er nok det beste, for meg og alle andre. :)

Mao. selvkritikk absolutt tatt. ;)

Tertitten

Syns det var helt greit og fair at du forsøkte å forklare situasjonen slik du ser den jeg proyvind og personlig setter jeg pris på det, din bakgrunn i og rundt Mandriva er større en de aller fleste andre i dette forumet og det er derfor jeg selv velger å holde meg utenfor denne diskusjonen, jeg har ikke mye jeg kan bidra med her uansett da jeg ikke kjenner til så alt for godt forholdene tidligere i Mandriva eller dagens forhold for den del, jeg velger å sitte på gjerdet og lytte.

Uansett, dine meninger slår meg som nesten litt desperate, men samtidig forstår jeg det godt ettersom du faktisk har den kjennskap til Mandriva som du har (hvordan forklare den kjennskapen med så få ord som mulig?), din skepsis til Mageia er åpenbar og likeledes som deg er jeg selv skeptisk til de som nå sitter i "ledelsen" i Mageia

Uansett om jeg må ta ett standpunkt, mot/for hit eller dit så må jeg nok si at så lenge Mandriva fremdeles eksisterer som en desktop plattform kommer min lojalitet til å ligge hos de, og jeg kommer fremdeles til å bidra der jeg kan (oversettelser, wiki osv)

Men, jeg kommer også til å følge Mageia, og kanskje bidra der etterhvert også, ett poeng for meg er att man skal kunne utnytte det ene eller det andre uten og nødvendigvis måtte velge bort noe pga det...

Som jeg sa, jeg vil holde meg utenfor diskusjonen, men ønsket allikevel å si det som nå nettopp ble sagt :P øhh :)

josi

Positiv utvikling:
We will welcome any Commercial Enterprise as part of our community.

http://mageia.org/en/about/values/

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer