Installasjonsguider for Fedora-Core-4

#0) Fedora-Core-4 på norsk
http://www.linuxguiden.no/index.php/Fedora
( http://www.tnldp.org/doku.php?do=search&id=Fedora )

#1) Fedora 4 guide
http://fedora.redhat.com/docs/fedora-install-guide-en

#2) Stanton Finley's essensielle etter-installasjonsguide.
http://stanton-finley.net/fedora_core_4_installation_notes.html

#3) Installer perfekt FC4.
http://www.howtoforge.com/perfect_setup_fedora_core_4

#4) Tweaking FC4
http://www.mjmwired.net/resources.php

#5) Tips on FC4...
http://home.gagme.com/greg/linux/fc4-tips.php

#6) XEN virtuell maskin
http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/l-xen/
+
hpc_linux.html XEN...
.
.
.
Prøvekjør først XENs demoCD.
http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenDemo
Master OS (host) er Debian der også kontrollerende domain (dom0) kjører.

Brukernavnet i alle domener er "root" uten passord.

Press Alt + F2....F6 og du kan starte (virtualisere) ulike gjeste OS: Debian, NetBSD og FreeBSD. Ingen av gjestene kjører X-Windows, kun CLI.

Som du sikkert vet så "uname" eller "uname -a" forteller hvilket OS man er i...

Trykk Alt +F1 eller Cntr+Alt+F7 for host OS (dom0).
Og bruk xm-kommando for å liste og styre domener:

# xm list
( watch xm list )

# xm destroy name||id
# xm create domains....

Studer også domain-konfigurasjoner i /sbin/start*sh og /etc/xen/*
Studer filene i /boot (på host-OS altså).
Gjør cat på /README på host OS.

Jeg forstår ikke helt hvordan den lager et filsystem for de ulike domener. Ser at (f.eks) /sbin/start_netbsd.sh har en linje "disk=cow:netbsd, ...", der 'cow' betyr create_on_write. Det betyr vel at den kopierer et filsystem fra /tmp/cdrom og mapper den på /tmp ett sted?
--------------

I tilfelle du "xm destroy 0", altså killer kontrollerende dom0.
Du må restarte xen d)aemon med

# /etc/init.d/xend restart|stop|start (på host OS)
--------------

Studer også /etc/inittab ;)
=================================================

Fedora Forum
http://www.fedoraforum.org

Nyheter mm
http://fedoranews.org
http://www.fedorazine.com

Fedora FAQ
http://www.fedorafaq.org

Mer om Fedora
http://fedoraproject.org
http://distrowatch.com/?newsid=02731#0

Og bugzilla
https://bugzilla.redhat.com
=================================================

Generelle guider på norsk
http://www.linuxguiden.no

http://tnldp.org

Distribusjonsguide på norsk

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer