Stockholmssyndromet

Under et bankran i Stockholm ble det tatt en rekke gisler og gislene utviklet påfallende sterk sympati overfor bankranerne. De psykologiske effektene ble gjenstand for mye forskning og omtale, og effektene blir sammenfattet i begrepet "stockholms-syndromet".

Når man ser på noen av de argumentene som har blitt anvendt for å etablere ooxml som ISOstandard er parallellen interessant.

Offentlig sektor og multinasjonale selskaper identifiserer seg med Microsoft og søker å beholde den tette tilknytningen de allerede har. Det ser ut til at ISO har den samme bindingen og at vi her ser et utslag av stockholmssyndromet. Gisler ønsker å forbli gisler.

Et av argumentene som i seg selv kan være reelt er konverteringskostnader. Det påfallende er at disse kostnadene i argumentasjonen ikke har noen stor motvekt i lisenskostnader og heller ikke synes å ta i betraktning at langt ifra alle må konvertere.

Desto tyngre implementeringen av den nye standarden er, jo større er fordelen for Microsoft. Det som IKKE er til noen fordel for Microsoft er at deres rennomé skades enda mer av denne prossessen. Dersom man ikke antar at de fleste allerede lider av stockholmssyndromet må vite.

Tags:
  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer