Windows 7 - like tregt som Vista?

Det er ikke til å unngå i disse dager. Artikkel etter artikkel forteller hvor mye bedre ytelse Windows 7 har sett i forhold til Vista. Felles for artiklene er at det er lite substans bak påstandene. Det er derfor god grunn til å være kritisk til en samstemt presse.

Det er få ytelsestester tilgjengelig, og de som er publisert inneholder ikke bakgrunnsinformasjon som gir leserne anledning til å ettergå testene.

Gnu/Linux som eksempel
Dersom vi bruker Gnu/Linux som eksempel kan vi for sammenligningens skyld dele inn et komplett operatisystem som følger.

 • Kjerne
 • Filsystem
 • Drivere
 • Tjenester og konfigurasjon
 • Skrivebordsmiljø
 • Applikasjoner

Forskjellige distribusjoner bruker forskjellige kombinasjoner av kjernen. Ytelsen kan variere utifra hvor godt kjernen er tilpasset maskinvaren.

 • Distribusjonene tilpasser kjernen og brukerne optimaliserer om de føler behov for det. Men hver versjon av kjernen har i bunn og grunn samme ytelse.
 • Valg av filsystem har betydning og det er eksempelvis forskjell mellom EXT 3 og EXT 4.
 • Driverne spiller en viktig rolle som mange har erfart når det gjelder grafikkdrivere i Linux.
 • Hvordan distribusjonen velger når det gjelder oppstartsrekkefølge og hvilke tjenester som kjøres påvirker ytelsen.
 • Skrivebordsmiljøene har forskjellige prioriteringer og det er variasjoner i hvor mye ressurser de krever.

Så maskinen har blitt startet og kjører ihht. hvordan operativsystemet er satt opp. Det som ikke er i bruk av maskinvareressurser er nå tilgjengelig for applikasjoner, og overskuddet spiller en viktig rolle i forhold til hvor godt applikasjonen kjører. Men hvordan dette overskuddet utnyttes avhenger av egenskapene i kjernen, driverne og hvor godt applikasjonene kan utnytte ressursene som er tilgjengelig.

Så hva har egentlig skjedd mellom Vista og Windows 7?

 • Kjernen i W7er i hovedsak identisk med Vista's
 • Filsystemet i W7 er i hovedsak identisk med Vista's
 • Driverne til W7 er foreløpig i hovedsak identisk med Vista's
 • Antallet tjenester har blitt redusert og optimalisert
 • Skrivebordsmiljøet har blitt slanket og fått noe ny funksjonalitet
 • Applikasjonene vil ha få endringer ettersom kjerne osv har få endringer

Mange som bruker testversjonen av Windows 7 har fått et positivt inntrykk og rapporterer at Windows 7 er svært raskt, og dette illustrerer hvor Microsoft har satt inn de største ressursene. Opprydning i skrivebordsmiljø og tjenester. Ved å rydde på disse områdene har de oppnådd lavere ressursbruk og skrivebordet blir mer responsivt. Dette har også effekt i form av at det blir tilsvarende større ressurser tilgjengelig for applikasjoner.

Men når det gjelder ytelse er det mer som spiller inn. Hvordan utnyttes ressursene som er tilgjengelig? Her ser det ikke ut til at det har skjedd mye mellom Vista og W7. Hverken kjerne, filsystem eller drivere ser ut til å ha blitt endret i en utstrekning som tilsier ytelsesforbedringer av betydning. Derfor er det heller ikke noen grunn til å forvente at applikasjoner vil kjøre vesentlig bedre på Windows 7 enn i Vista, annet enn at de får litt mer ressurser tilgjengelig.

I forhold til XP er det en "etablert sannhet" at Vista har vesentlig dårligere utnyttelse av ressursene. Kennedy mener at denne forskjellen er på hele 40%. Windows 7 ser ut til å gi en ytelsesforbedring på 3-5% i forhold til Vista.

De to rapportene som er linket nedenfor har forskjellig utgangspunkt og fokus, men ser ut til å være nokså samsvarende når det gjelder resultat.

Kilder:
InfoWorld - Randall C. Kennedy om marginale forskjeller
Test av spill i PcPerspective med marginale forskjeller
Hele testen i PcPerspective

 • Skriv ut artikkel
 • Abonner med RSS

Siste kommentarer