Canonical med Ubuntu Advantage enterprise support

Canonical har oppdatert sitt tilbud til enterprisemarkedet med Ubuntu Advantage. I pakken har de satt sammen et spekter av tjenester som blant annet inneholder Landscape administrasjonsverktøy og regulære supporttjenester.

Et av produktene de tilbyr er en forsikring mot konsekvensene av eventuelle overtredelser av 3.parts "IP - Intellectual Property". Forsikringen garanterer at kode som berøres av IP-søksmål erstattes, eventueller lisenser betales eller at Canonical's forsikring dekker eventuelle erstatningsbeløp for dette.

Ubuntu Advantage utvider og erstatter tidligere produkter innenfor det samme området og vil være Canonical's hovedprodukt innenfor dette segmentet.

Kilder og lenker:
Ubuntu Advantage pressemelding
Ubuntu Advantage oversikt

Priser Desktop
Priser Servers
Funnet via ServerWatch

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer