Ingen bakdører nødvendig...

Det har i mange år versert rykter om bakdører i Windows. Sant eller ikke sant - de har ihvertfall en "Forensic toolbox" for "utvalgte kunder".

Det er nok ikke alle stater som får tilgang til alle verktøy. Heldigvis slipper de å lete etter bakdører - det er bare å sparke inn hoveddøren...

https://www.nytimes.com/2010/09/12/world/europe/12raids.html?_r=1&ref=ru...
https://www.nytimes.com/2010/09/12/world/europe/12side-raids.html

Via Engadget
http://www.engadget.com/2010/09/12/microsoft-antipiracy-efforts-caught-u...

Tags:

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

viking60

Nå er du ondskapsfull omaha. Alle som leser dette forstår da at Russerne kun ønsker å bli kvitt uvesenet med piratkopiert Microsoft programvare. :)

Alvorlig talt: Microsoft er så utbredt at det er en våt drøm for alle hemmelige tjenester å kunne kontrollere OS'et. I gamle dager var drømmen å kontrollere monopoliserte TV-kanaler.
Men her kan jo hele befolkningen "nås".
Oppskriften er klar:
1 Sikre at data lovlig kan lagres slik at nytteverdien blir maksimal
2. Sikkre et OS og en infrastruktur som ordner dette.
3. Sikkre spesialisert software som automatiserer dette og gjør det lett tilgjengelig.
4 For enhver pris holde dette hemmelig, da overvåking har en negativ klang.

Når dette ikke er på plass så kan gammeldagse metoder som å beslaglegge PC'er brukes som en midlertidig løsning.

Jeg har ofte sagt at veien til helvete er brolagt med gode forsetter,
Men her mangler også det!
Med mindre vi tror på forsettet om å hindre piratkopiering da.
Opphavsrett/Åndsverk (DRM) kommer til å misbrukes i mange sammenhenger fremover, også her på berget.
Hemmelige konferanser på ministernivå med MS og andre opphavsmenn har funnet sted, med norsk deltagelse.
Det ble spyttet kraftig i denne suppen da tysk rett forlangte offentliggjøring slik at almuen kunne kontrollere sine politikeres handlinger.
Det er jo en uting! Bare spør Strøm Erichsen, Kleppa, Navarsete, eller Storberget for den sakens skyld.

Jeg får aldri helt bestemt meg for om disse politikerne er for eller imot overvåking?
Må vel være slik at overvåking av andre er ok, men ikke av en selv.
Yup det er viktig å være prinsipiell når en er folkevalgt.
Microsoft står til disposisjon.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer