Interoperabilitet: Windows - Linux

Hadde jeg vært nærmere skulle også jeg benyttet anledningen til å delta på følgende, gratis halvdagsseminar av Microsoft og Novell i Oslo, Torsdag 15. Januar 2009, kl. 08.30-13.30:

"Interoperabilitet mellom Windows og Linux – hvordan virtualisering kan bidra til redusert kompleksitet".

Et par punkter fra innholdet:

* På dette toppmøtet vil du og dine likesinnede lære om de nyeste mulighetene når det gjelder å utnytte interoperabiliteten mellom Windows og Linux og dermed redusere systemkostnadene og minske kompleksiteten forbundet med å kombinere uensartede miljøer.

* Høyere ytelse. Programvaren for virtuell partisjonering som er utviklet av Microsoft og Novell, gjør at Windows Server 2008 kan kjøres som gjesteoperativsystem under SUSE Linux Enterprise Server 10, og omvendt.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer