Sun på salg?

Ryktene går om at Sun Microsystems kanskje er i ferd med å bli kjøpt opp. Først ut var visstnok HP, som skal ha takket nei. Nå nevnes IBM som den mest aktuelle kjøperen.

Av produktene IBM kan være interessert i å sikre videreføringen av er trolig Sun Java og StarOffice/OpenOffice. Dernest er nok Solaris et langt heftigere merkenavn enn IBM's eget AIX operativsystem (i den grad AIX ennå eksisterer annet enn hos vedlikeholdskunder). Sun besitter antagelig også den fremste Unix engineeringen som fortsatt finnes. Sparc prosessorteknologien er det et større spørsmål om IBM ønsker å satse på, da det vil kreve svære investeringer.

Om oppkjøpet går i orden, vil det fra et Linux ståsted bli interessant å se om IBM ønsker å smelte Solaris sammen med Linux. Sun har ikke selv vært villig til å gjøre det, og har lagt ned sine tidligere forsøk på egen Linux distro. Den forrige, store omstillingen med Solaris skjedde første halvdel av 90-tallet, da Sun gikk over fra BSD til System V basert kjerne. Man kan tenke seg både en OpenSolaris-Linux fri distro, og en kommersiell Solaris-Linux, som alternativ til SLE og RHEL, som vel IBM tilbyr mest i dag på egen maskinvare.

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

ak

Ganske interessant, og veldig synd. Et spørsmål jeg stiller meg i denne sammenheng er hva som skjer med programvarepatenter når oppkjøpskandidaten har distribuert GPLv3 programvare?

Jeg har såvidt lest GPLv3 på nytt. Patentrettighetene gjelder forsåvidt bare programmet som distribueres, men det virker som om det skulle være mulig å endre programmet til å dekke nye patenter.

Eksempel:
Sun lager et musikkbibliotek og lanserer det under GPLv3.
Oracle har mange patenter på databaseteknologi
Oracle kjøper Sun
En tredjepart tar musikkbiblioteket til Sun og utvider det slik at det får en databasemotor som benytter Oracles patenter
Patentet blir tilgjengelig for alle?

Hvis tolkningen er riktig, og den er sannsynlgivis ikke så enkel, så vil det utelukke svært mange potensielle kjøpere.

Se Explicit patent grant

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer