adobe

Flash for Linux i 64bits "preview"

Adobe har lagt ut en "preview" versjon av flash for 64 bits. Denne versjonen har fått kodenavnet "square", og denne gangen er også Linux inkludert.

http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html
http://labs.adobe.com/technologies/eula/flashplayer10.html

Adobe dropper Flash for 64-bit Linux

Adobe har i lengre tid hatt en betaversjon av Flash for 64-bit Linux tilgjengelig på sine sider. Nå er det slutt, i følge selskapet vil de bruke kreftene på neste versjon og samtidig mobile enheter, Ars Technica er mindre optimistiske og spør om 64-bit Flash kommer samtidig med Duke Nukem Forever*. Det er antageligvis et større problem for Adobe enn for 64-bit brukere, forhåpentligvis vil NSPluginWrapper og lignende prosjekter fylle hullet.

Adobe advarer om kritisk sårbarhet

Adobe advarer om kritisk sårbarhet i 9 og 10.0 seriene av Flash samt Adobe Reader og Acrobat 9.3.2 og tidligere 9.x versjoner.

Både Max, Linux og Windows er berørt - og fix er ikke ute enda.

http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa10-01.html

Adobe prioriterer Linux

Adobe prioriterer LinuxTidligere var Linux ikke et prioritert område for programvaregiganten Adobe, men med økt utbredelse av Linux og økt konkurranse fra Microsoft har Adobe snudd. Nå har Linux fått prioritet og for første gang lanseres Adobes nyeste Flash-player samtidig for Linux, Mac og Windows.

Flash 10 beta: Synkroniserte versjoner for Linux og Windows

Så har omsider Adobe synkronisert utgivelsene for Flash og man kan heretter forvente at nye utgivelser utgis parallelt for OSX, Windows og Linux. Som vanlig utgis det en tar.gz-pakke og en rpm-pakke for Linux. Dette er en BETA med de begrensninger dette kan medføre. Betaen har versjonsnr 10.0 b218 og kan lastes ned fra Adobe.

BBC vil offisielt støtte Linux

BBC har bestemt seg for å likevel støtte Linux. Det britiske fjernsynsselskapet har satset meget tungt på internett som plattform og lanserte på slutten av sommeren BBC iPlayer. Per i dag er systemet helt avhengig av Windows XP, Vista og Mac OS X er heller ikke offisielt støttet.

Mitt «første» møte med Linux!

Ok, det er som det står i tittelen 'Mitt «første» møte med Linux', jeg skal fortelle litt om mine opplevelser i forhold til det og installere og bruke Linux for første gang.

Året som gikk og året som kommer

Da nærmer 2007 seg med stormskritt, og jeg vil derfor benytte denne anledning til å ønske alle på linux1 et godt nyttår. 2006 var et godt år for Linux, jeg vil her nevne noe av det viktigste som skjedde året 2006.