blender

"Mus" for Maya og Blender

Arbeider man med 3D er det viktig å ha godt redskap. Logitech-eide 3Dconnexion lanserte nylig en ny toppmodell som også har støtte i Linux.

Blender 2.43 sluppet

En ny utgave av 3D-modelleringsprogrammet er nå ute. Blender 2.43 har vært under utvikling i sju måneder og har en lang liste av nye funksjoner. Både rendering- og modelleringsdelen har fått mange nye funksjoner og forbedringer sammen med fysikkmotoren. For en komplett liste, se slippnotatene.

Året som gikk og året som kommer

Da nærmer 2007 seg med stormskritt, og jeg vil derfor benytte denne anledning til å ønske alle på linux1 et godt nyttår. 2006 var et godt år for Linux, jeg vil her nevne noe av det viktigste som skjedde året 2006.