compiz

Compizfork avverget

De siste månedene har det vært en reell mulighet for at Compiz ville bli splittet med den konsekvens at originalen ville forsvinne. 2 "branches": Compiz++ og Nomad har dukket opp og det har ikke vært noen selvfølge at Compiz skulle overleve.

Foredrag om Compiz i Oslo den 10. februar

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Månedens tema er "Compiz - Vindushåndtering på en ny måte. Fortid, fremtid og teknologien rundt" med Kristian Lyngstøl.

Tid: Tirsdag 10. februar 2009 kl. 18.30
Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35.

Compiz 0.7.2 lansert

Compiz nærmer seg versjon 0.8 og med Compiz 0.7.2 har man gjort endel fremskritt på flere områder. Det har blitt lagt til flere plugins og både Compiz, CompizFusion og Emerald har nå samme versjonsnr.

Brukergrensesnittet for å sette opp Compiz slik en ønsker har blitt forbedret og fremstår jevnt over som mer polert enn tidligere versjoner.

Compiz 0.7 lansert

Dennis Kasprzyk ved opencompositing.org melder at Compiz 0.7 har blitt gjort tilgjengelig for brukerne og kan lastes ned. Når Compiz 0.7 blir tilgjengelig gjennom de offisielle kanalene til den enkelte distro vil variere avhengig av den enkelte distro's filosofi.

Beryl og Compiz slår seg sammen?

Tectonic oppsummerer aktivitet i Beryl- og Compiz-leirene den siste tiden. Quinn Storm har gjort en kuvending og er nå forsiktig optimist med tanke på et samarbeid. Som han selv påpeker så er det ikke vanskelig å lage en ny avgreining i fremtiden, hvis det skulle vise seg å være nødvendig.

Året som gikk og året som kommer

Da nærmer 2007 seg med stormskritt, og jeg vil derfor benytte denne anledning til å ønske alle på linux1 et godt nyttår. 2006 var et godt år for Linux, jeg vil her nevne noe av det viktigste som skjedde året 2006.

Compiz-gjengen går sin egen vei.

Mange av dere kjører sikkert Compiz-utgaven til Quinnstorm & co.

De har lenge hacket sin egen, utvidete versjonen av Compiz. Avstanden mellom den originale og deres versjon av Compiz er blitt stor. Mye av koden kan ikke lenger backportes til den offisielle utgaven uten videre. David Reveman (ved Novell) som vedlikeholder den offiselle utgaven er heller ikke særlig interessert.

Så nå har Quinnstorm & co bestemt å forke hele produktet. Det nye Compiz skal hete "Beryl".