Datalagringsdirektivet.Menneskerettighet Storberget lakei

Tysklands Justisminister nekter å gjeninnføre DLD

Tysklands justisminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) nekter å gjeninføre DLD etter at det ble forkastet i den Tyske forfatningsdomstolen som grunnlovsstridig.
Hun gjør som Amerikanerne og vil bruke "frys" strategien. En strategi som norsk politi også har brukt hittil, og stolt berettet om til sine europeiske kolleger.