de Icaza

de Icaza om Linux på skrivebordet

Wired har en ganske interessant artikkel med Miguel de Icaza som mener at det var Mac OS X som var spikeren i kista for Linux på skrivebordet.

Bredside fra Vaghese

Mulig det er en overraskelse for mange, men jeg er relativt godt bestykket med skepsis i forhold til Mono.

For nesten 1 1/2 år siden lovde de Icaza at Mono skulle splittes i 2 deler for å sikre mot eventuelle brudd på Microsoft's community promise. Dette dreide seg om .NET ECMA 334/335