dld

Gi en julegave til deg selv; doner til Digitalt Personvern

NUUG har donert kr 25000 til Foreningen Digitalt Personvern. Bak sistnevnte står bl.a. tidligere leder i Datatilsynet, Georg Apenes. Målsetningen er å bekjempe datalagrinsdirektivet i rettssystemet, noe som har lykkes i flere andre lande i Europa. Men for å kunne gjøre dette må det skaffes tilveie penger for å dekke advokatutgifter. Gi derfor en liten julegave til deg selv, og sett noen hundre kroner inn på kontoen som er angitt på FDP sine hjemmesider.

Exit Høyre - sluttappell?

Det står en kronikk om DLD og prossessen i b.la Høyre i dagbladet i dag:

http://www.dagbladet.no/2011/01/24/kultur/debatt/kronikk/dld/15146829/

Knut forklarer!

Justisminister Knut Storberget og Omaha forklarer overvåkningsloven (Datalagringsdirektivet).

DLD og Cloud Computing

DLD kommer i en eller annen form, det virker ganske tydelig.

For mange er DLD grunn til irritasjon, bekymring og frustrasjon, selv er jeg motstander av at min bruk av internet og andre media skal lagres i ett register, det er mange grunner til dette, men først og fremst har jeg ingen fortrolighet til at informasjon om meg og mine vil lagres på en sikker og ansvarlig måte.

Datalagringsdirektivet - Vi må ikke sove!

Stopp DLDDe fleste av oss tar det for gitt at politikere og folkevalgte generelt ikke har dyp forståelse av moderne kommunikasjonsteknologi. Det er heller ikke å forvente når de den ene dagen skal ta stilling til oljeboringsteknologi i Lofoten, og på den neste må uttale seg om høyspentestetikk.

Likevel er det sørgelig å se at debatten rundt datalagringsdirektivet ikke har blitt nevneverdig mere nyansert i all den tid den har pågått. Fra justisdepartementet og dets støttespillere snakkes det om "nødvendighet", mens argumentasjonen bærer preg av anekdoter og liten evne til å svare på den virkelige kritikken. Følgende er derfor et forsøk på å forklare de viktigste problemene på en måte som de fleste kan skjønne.