friprog

Canonical og kommersiell lisens?

I bloggen til Bradley M. Kuhn oppsummerer han Mark Shuttleworth og Canonicals utsagn og handlinger omkring lisensiering av friprog-prosjekter.

Kåring av norges beste prosjekt innen fri programvare

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare mener det er på tide å vise ære til prosjekter innen fri programvare og innfører nå en pris for årets beste friprog-prosjekt. Målet er å lage mer blest rundt bruken av fri programvare i Norge og styrke miljøet slik at flere ser hensikten og nytteverdien av friprog.

Friprog blir kommersielt

Kanskje ingen overraskelse for noen, men dette bekrefter en utvikling som allerede har pågått en god stund:

Fri programvare og åpen kildekode er ikke lenger en idealistisk undergrunnsbevegelse. Peter Hidas hos Gartner varsler om tøffere friprogmarked, hvor få og store aktører vil dominere.

GoOpen 2009 næmer seg

Det er ti dager igjen til GoOpen arrangeres i Oslo og det er fortsatt mulig å melde seg på. Programmet finner du her. Åpningen fokuserer på politikk, men ihvertfall Suns Simon Phipps er vanligvis verdt å få med seg.

OfLUG: Åpent møte om fri programvare i Halden

Østfold Linux User Group, OfLUG, arrangerer foredrag om fri programvare. Foredragshaldar er utviklingsleder for privat sektor, Martin Bekkelund, frå Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Richard Stallman holder foredrag i Bergen


I dag, torsdag den 19. februar, holder ingen ringere enn Richard Stallman foredrag i Bergen.

Foredraget heter "The Free Software Movement and the GNU/Linux Operating System", og vil handle litt om hva som skjer med åpen kildekode i framtiden, og hvordan forholdet mellom GNU og Linux er.

Informasjonssikkerhet ved bruk av fri programvare i helsesektoren

Foretrekker du at din elektroniske journal blir skrevet i en elektronisk pasientjournal (EPJ) som er basert på åpen eller lukka programvare? Nasjonalt senter for telemedisin har nå publisert resultatene av utredningen, som omhandler sikkerheten ved bruk av fri programvare i helsesektoren.

Første utkast av retningslinjer for programvareanskaffelser i EU

Open Source Observatory (OSOR), en side som er sponset av EU-kommisjonen for å øke bruk av fri programvare i det offentlige, har lansert første utkast av retningslinjene for anskaffelse av programvare i det offentlige. Dokumentet er på over 100 sider, men mange av disse kan regnes som generell introduksjon til fri programvare.

GoOpen 2009

GoOpen 2009 ber nå om bidrag til konferansen som avholdes 16. til 17. april i Oslo. Det er absolutt mulig å presentere egne prosjekter og bruk av fri programvare. Deltagere er velkommen til å hjelpe til med å vurdere kvalitet og aktualitet på innsendelsene. Sponsorer er helt sikkert også ønsket.

Friprogsenteret lanserer delingsbazaren

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, Friprogsenteret, lanserer delingsbazaren.no under Go Open-konferansen i Oslo den 8. og 9.april. Delingsbazaren er en portal hvor offentlige virksomheter kan dele programvare som er utviklet med offentlige midler.