friprogsenteret

Friprogsenteret får 4,5 millioner

Nasjonalt senter for fri programvare får likevel 4,5 millioner i støtte fra staten i 2013, dette melder digi.no. Bevilgningen kommer overraskende på de fleste, ettersom det i sommer kom signaler at senteret ikke ville bli tilgodesett med en krone.

FriProg.no om GPL

Martin Bekkelund har skrevet et innlegg om GPL og WordPress på bloggen til FriProg.no.

Jeg har allerede kommentert det og skal ikke gjenta noe her, men jeg vil oppfordre alle som er involvert i fri programvare i Norge om å lese hovedinnlegget selv og gjøre seg opp en mening.

Ta master i fri programvare

Høgskolen i Telemark har fått støtte til å starte et nytt masterstudium i fri programvare. Både Friprogsenteret og Microsoft ønsker studiet velkommen og håper det kan hjelpe til å øke kompetansen rundt fri programvare og IT generelt.