gpl

openSUSE slipper openQA under GPL

openSUSE prosjektet har publisert release 1.0 av openQA, som er et helautomatisert rammeverk for testing av Linux distribusjoner. openQA skal være det eneste omfattende testverktøyet som kan teste alle nivå av OS funksjonalitet, fra oppstartlaster, oppstart av kjernen og opp til testing av applikasjoner som Firefox og LibreOffice.

GPL taper terreng

The 451 Group har gjort en analyse av hvilke lisenser som benyttes av prosjekter under den difuse "open source"-paraplyen. Trenden viser at selv om tallet er økende i alle kategorier så taper GPL terreng i forhold til lisenser som ligger nærmere BSD eller MIT. Sistnevnte er på mange måter bare en ansvarsfraskrivelse, uten reelle krav til de som bruker eller distribuerer programmene.

Canonical og kommersiell lisens?

I bloggen til Bradley M. Kuhn oppsummerer han Mark Shuttleworth og Canonicals utsagn og handlinger omkring lisensiering av friprog-prosjekter.

FriProg.no om GPL

Martin Bekkelund har skrevet et innlegg om GPL og WordPress på bloggen til FriProg.no.

Jeg har allerede kommentert det og skal ikke gjenta noe her, men jeg vil oppfordre alle som er involvert i fri programvare i Norge om å lese hovedinnlegget selv og gjøre seg opp en mening.

Ulteo, nå med OVD 2.0

Ulteo gir nå ut versjon 2.0 av Open Virtual Desktop (OVD).
OVD 2.0 er gitt ut under GPL v2 og vil kunne distrubiere applikasjoner til brukere, både fra Linux-plattform og Windows-plattform. Windows-programvaren serveres fra en Windows 2003 eller 2008 server via "Terminal Services". Fra Linux serveres programvaren fra en egen OVD-server-programvare.

Cisco Vs GPL: Gunstig forlik for Free Software Foundation

Free Software Foundation (FSF) og Cisco har bilagt striden om GPL.

Richard Stallman/FSF saksøkte Cisco fordi de mente at Cisco ikke etterlevde lisensbetingelsene ved bruk av Linux i blant annet Linksysroutere som f.eks populære WRT 54 G.

Qt lisensieres under LGPL i tillegg til GPL

I en pressemelding skriver Nokia-eide Qt Software (tidligere Trolltech) at Qt-rammeverket fra og med versjon 4.5 vil bli lisensiert under LGPL. Denne lisensen kommer i tillegg til lisensene en før har kunnet bruke, som inkluderte GPL.

Året derpå - GPL versjon 3

Black Duck Software har samlet inn statistikk på hvilke lisenser som brukes innen fri programvare ett år etter at GPL versjon 3 ble gitt ut. Over to tusen prosjekter, deriblant Samba, SugarCRM og Ubuntu, har tatt i bruk den nye lisensen. Men samtidig har de fleste holdt seg til versjon 2.

Nokia om DRM og fri programvare

Nokias Ari Jaaksi var for litt siden på en konferanse i Berlin der han uttalte at miljøet rundt Linux måtte lære om mobilindustrien fordi sistnevnte fortsatt var basert på gamle forretningsprinsipper. Dette var sikkert med gode intensjoner, men har tiltrukket seg en del kritikk.

Norsk linuxbok utgitt under GPL

I går dukket det opp en liten binyhet på digi.no om at en norsk linuxbok nå er tilgjengelig under GPL 2.0. Boken med tittelen "Boken om Linux" er skrevet av David Elboth og kommer fra forlaget IDG Books.