hypervisor

Xen støtte i Linux kjerna

Fra og med Linux kjerne 2.6.39+ (som i 3.0) vil det finnes komplett støtte for Xen hypervisor. Virtualiseringsstøtten omfatter Linux som vert (management OS, Dom0) for Xen og Linux som gjest (DomU) under Xen.

Virtualisering med Xen

Virtualisering - det å kunne kjøre flere operativsystemer på samme metall (maskin/PC). Idéen er gammel og mange forsøk har blitt gjort for å virkeliggjøre drømmen, noen mer vellykket enn andre. Frem til nå har VmWare stått i en særstilling. Men "gamle" teknologier som VmWare bruker, forutsetter emulering av maskinvare. Det igjen fører til en god del overhead og redusert ytelse.

Virtualisering er en spennende teknologi som nå er i ferd med å bli voksen. Det er flere årsaker til at ting skjer raskt nå: