linux1.no

Linux1.no tre år

Bare en liten notis. Tre år... tiden flyr :) Jeg er ikke sikker på om Linux har blitt mer utbredt i den tid, men det skjer ting hele tiden, og jeg har stor tro på at året som kommer har mye bra på lager for oss som liker fri programvare.

Oppdatert phpbb-modul

Etter mye tenking har jeg skrevet litt mer kode for phpbb-modulen som integrerer Drupal (forsiden på Linux1) og phpBB (forumet).

Dette skal fikse at dere ikke lenger får feilmelding om "The webpage isn't redirecting properly" eller "Too many redirects" hvis dere mister phpbb-sine cookies (informasjonskapsler), men på en eller annen magisk måte har beholdt Drupal sin.

I den anledning har jeg også ryddet i litt gammel kode, så vennligst si fra (webmaster@linux1.no) dersom du fortsatt får disse redirect-feilene eller jeg har introdusert nye bugs.

Hjelp!

Denne teksten er for folk som har installert Linux og som sitter med problemer de ikke klarer å løse selv. Den vil bli utvidet og redigert etterhvert, men prøver i første omgang å takle de vanligste problemene som dukker opp i forumet.

Sjekkliste når du skal ha hjelp:

Kvalitetskrav til artikler

På i1-sidene kan brukere skrive nyhetsreportasjer selv. På denne siden forklarer vi hvilke krav som stilles for at en tekst skal bli publisert. Vi setter stor pris på alle bidrag!

Dine artikler vil bli vurdert av redaktørene før de blir publisert. Vi publiserer kun artikler av en viss språklig og faglig kvalitet. Det er også noen grunnelementer som alltid må være med, for at vi skal kunne godkjenne en artikkel.

Kalender over LUG aktiviteter (beta)

Før jul nevnte jeg muligheten for å ha en kalender som viser alle Linux-relaterte aktiviteter som LUGene (Linux brukergruppene) arrangerer. Den er myntet på folk som kunne tenke seg å gå på et slikt møte, men kanskje ikke har lyst til å stå på mailing-listen likevel. NUUG og OLUG er de mest aktive. BLUG ser ut til å ha mye gående, men har ikke lagt ut planer for 2007 på denne listen.