Mageia

Mandriva <---> Mageia

Siden enkelte tråder tok feil avkjørsel og nesten ble grøftekjørt tar jeg meg friheten til å starte en ny.

Nå blir altså Mandriva forket til Mageia. Dette skjer etter at en rekke av de ansatte som jobbet med Mandriva mistet jobben, eller selv valgte å gå. Edge-IT, et datterselskap av Mandriva hvor disse var ansatt, ble slått konkurs.