OOXML

Portugal velger ODF. Norge ser mot Microsoft?

Momas private blogg for 20.nov.2012:
Portugal har akkurat valgt ODF og PDF som offentlige dokumentformater. ODF er det eneste editerbare format av disse. Microsofts OOXML er ikke nevnt i vedtaket. Jeg er meget overrasket fordi Portugal er generelt et Microsoft-land og korrupsjon (eller bytting av tjenester) er dessverre nokså utbredt.

Kilde1: http://lwn.net/Articles/525829/

Groklaw om Novell/Microsoft

Pamela Jones har kost seg litt med morsomme dokumenter som berører Novell og Microsoft:

http://www.groklaw.net/article.php?story=20101225131233783
http://www.groklaw.net/article.php?story=20101219121621828

ODF og OOXML uegnet som dokumentstandard

Verken ODF eller OOXML duger
Begge standardene slaktes i rapport bestilt av myndighetene, iflg. en artikkel i digi.no. Her følger et utdrag av artikkelen

Forrige fredag publiserte Difi en ny rapport, som de har bestilt av Bouvet. Rapporten har status som foreløpig (versjon 0.9). Endelig utgave ventes i slutten av måneden. Den oppsiktsvekkende konklusjon er likevel egnet til å heve noen øyebryn.

Rapporten, som er ført i pennen av Bouvet-konsulent Lars Marius Garshol, slakter nemlig både ODF og OOXML.

- Vi finner det ikke faglig forsvarlig å anbefale noen av disse standardene, fordi kvaliteten på begge spesifikasjonene er lav og fordi utveksling mellom verktøyene ikke fungerer, konkluderes det.

- Det kommer noe ut om dette på mandag. Vi sitter nå og finpusser programmet om et åpent møte vi skal ha om rapporten i slutten av måneden, sier pressekontakt Ingvild Østraat i Difi.

Difi ber også om innspill til utredningen på sin egen Standardiseringsportal.
Selve rapporten i pdf format finnes via lenke på DiFi's side nederst her.

http://www.digi.no/842094/verken-odf-eller-ooxml-duger
http://standard.difi.no/forslag-og-saker/saker/egnethetsvurdering-standa...

DIFI vurderer OOXML og ODF

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har fått laget en rapport som vurderer redigerbare dokumentformater for OOXML og ODF. Fokus var anvendelsesområdene publisering på nett, utveksling av tekstdokumenter (internt i offentlig sektor og mellom offentlig sektor og innbyggere/næringsliv) og Produksjonsformater for fagsystemer og kontorstøtteprogramvare.

OpenOffice.org 3.0 sluppet

OpenOffice.org 3.0 kontorpakken for Linux, OS X, Solaris og Windows ble endelig sluppet i dag, etter en relativ lang test og prøvetid i sluttfasen som strakte seg tom. kandidatversjon RC4. I skrivende stund er OpenOffice.org hjemmesiden nede for telling pga stor pågang, og det vil derfor drøye før normal nedlastingshastighet kan oppnås derfra.

OOXML-klagene behandles

ISO har bestemt seg for å behandle klagene som flere land sendte inn. Dette gjør at OOXML ihvertfall ikke vil være en offisiell standard inntil granskningen er ferdig, noe som vil ta flere måneder. Dette, i kombinasjon med at Microsoft ikke regner med å implementere den reviderte standarden på lang tid, vil gi ODF et forsprang.

Tre land klager på OOXML prosessen

India og Brasil har slått følge med Sør-Afrika og klaget på OOXML prosessen i ISO. Klagene er ikke spesielt skarpe og kritiserer først og fremst at man prøvde å fremskynde prosessen. Dette har vist seg å være helt unødvendig, da ikke en gang Office 2007 vil støtte standarden, og dermed blir det ikke før en gang i 2010 at Microsoft sine egne produkter vil ta i bruk formatet.

MS Office støtter ODF, sliter med OOXML bakoverkompatibilitet

Microsoft har annonsert at de vil støtte ODF 1.1 (Open Document Format) i Microsoft Office Service Pack 2, som ventes i løpet av første halvår 2009. Dermed får MS Office støtte for ODF lenge før de støtter sitt eget format OOXML.

Stockholmssyndromet

Under et bankran i Stockholm ble det tatt en rekke gisler og gislene utviklet påfallende sterk sympati overfor bankranerne. De psykologiske effektene ble gjenstand for mye forskning og omtale, og effektene blir sammenfattet i begrepet "stockholms-syndromet".

Når man ser på noen av de argumentene som har blitt anvendt for å etablere ooxml som ISOstandard er parallellen interessant.

ISO-møtet om OOXML er over

ISO-møtet som opprinnelig skulle godkjenne eller forkaste Microsofts Open Office XML er over, men så langt har det ikke komme noen klare resultater. Derfor vil det muligens komme svært sprikende kommentarer i pressen i løpet av de neste par dagene. Av de 1100 punktene som man skulle dekke rakk man bare å diskutere et sted mellom 20 og 30.