OOXML

MS Office 2007 fonter i Linux

Lukkede dokumentformater er en ting, men det som virkelig vanskeliggjør interoperabilitet i mange sammenhenger er mangelen på fonter. Microsoft Core fonts (Arial, Times New Roman osv.) distribueres per i dag kun som RPM-pakker på grunn av en problematisk lisens, og nye fonter i Office 2007 gjør ikke saken bedre. Heldigvis er det også mulig å få tak i disse på lovlig vis*, uten å betale for Office eller Vista.

Danske politikere sidestiller OOXML med ODF

I følge Groklaw har danske politikere bestemt seg for å blåse i standardisering av dokumentformater og godkjent Microsofts OOXML som et åpent format lenge før ISO har vedtatt noe som helst. IT og Tele departementet har sendt ut instrukser som sier at alle offentlige kontorer i januar må kunne motta og svare på henvendelser i både ODF og OOXML.

ISOs råd for dokument formater handlingslammet

ConsortiumInfo.org (et talerør for ODF tilhengere) skriver at arbeidet med ratifiseringen av OOXML som ISO standard har stoppet opp fullstendig. Årsaken er at mange medlemsland endret status rett før den forrige avstemningen, som avgjorde at behandlingen av Microsofts OOXML ikke skulle fremskyndes, for å få mer innflytelse.

De faktiske grunnene til at vi skal si nei takk til OOXML

Det har vært mye omtale og snakking rundt denne saken. I skrivende stund har ISO forbundet stemt ned forslaget fra Microsoft, med hendholdsvis 53,12% for OOXML, hvor 66,66% er kravet for at standarden skal innføres. Her følger de faktiske grunnene til at vi må si nei til OOXML.

Stallman om Linux og OOXML

Australske PC World har publisert et intervju med Richard M. Stallman om GPLv3, Linux, OOXML og implementering av denne standarden i Linux.Han gjør også en god jobb med å belyse hvorfor "intellectual property" er et vagt uttrykk som brukes for å skape usikkerhet.

OOXML tapte denne runden?

ISO har foreløpig ikke offentliggjort resultatet av fredagens avstemning. I USA var det riktignok arbeidernes dag (Labour day) på mandag, men ISO har sitt hovedkvarter i Sveits og det er derfor litt rart at de ikke har fått telt opp de 41 stemmene enda. Heldigvis ser det ut til at Microsoft neppe fikk medhold av 2/3.

Standard Norge tar hensyn til kritikken

Som sagt i flere kommentarer allerede, Norge kommer til å stemme "Ja, med kommentarer" 2. september. Men det kan like godt kalles "Nei, med begrunnelse". Takket være iherdig innsats fra flere av deltagerne finner man de viktigste argumentene mot OOXML i kommentarene. For at Norges stemme skal telle som et "Ja" må man i praksis skrive om halve formatet. NUUGs pressemelding følger.

Sverige erklærer OOXML avstemningen ugyldig

SIS i Sverige kryper til korset og kommer til å stemme blankt (PDF) når ISO skal avgjøre om OOXML blir en ISO standard eller ikke. Årsaken oppgis å være SIS regler som sier at hver "projektfinansiär" kun har en stemme, og det har kommet frem at "noen" har stemt mer enn en gang.

India sier nei til OOXML

India har bestemt at landet ikke vil støtte Microsofts OOXML i den kommende ISO avstemningen, frist for å sende in materiale. Komiteen, på 21 deltagere, vedtok enstemmig at formatet ikke skulle konkurrere mot Open Document Format. Forskjellen mellom India og flere andre land, deriblant Norge, er at det ikke er mulig å stemme ja med ekstra krav. Så langt har USA valgt å ikke stemme (? se kommentar), mens Kina kommer til å si nei. Danmark, Tyskland, Sveits og Malaysia vil støtte Microsoft.

Konklusjonen til Standard Norge?

Er det noen som vet hva konklusjonen til Standard Norge ble angående OpenXML (vs. Open Document Format)?

Maskinen som drifter http://www.standard.no (Windows Server 2003, iflg. Netcraft) ser ut til å være nede ;)