standard norge

Standard Norge tar hensyn til kritikken

Som sagt i flere kommentarer allerede, Norge kommer til å stemme "Ja, med kommentarer" 2. september. Men det kan like godt kalles "Nei, med begrunnelse". Takket være iherdig innsats fra flere av deltagerne finner man de viktigste argumentene mot OOXML i kommentarene. For at Norges stemme skal telle som et "Ja" må man i praksis skrive om halve formatet. NUUGs pressemelding følger.