NoMachine NX lukker koden

NoMachine NX har annonsert at versjon 4, og påfølgende versjoner, vil være lukket programvare. NX er en protokoll som kan komprimere RDP- og VNC-forbindelser for å, i kombinasjon med noen andre triks, gi brukeren følelsen av at det går raskere.

Tysklands Justisminister nekter å gjeninnføre DLD

Tysklands justisminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) nekter å gjeninføre DLD etter at det ble forkastet i den Tyske forfatningsdomstolen som grunnlovsstridig.
Hun gjør som Amerikanerne og vil bruke "frys" strategien. En strategi som norsk politi også har brukt hittil, og stolt berettet om til sine europeiske kolleger.

Samsung Nexus S - Android referanse

Den som har sansen for Android får snart et nytt leketøy tilgjengelig. Samsung har produsert den nye versjonen av "Ren google mobil" for Google. Ikke noen modifikasjoner av GUI her altså.

Engadget har testet den og mener den er best blant Android-telefoner akkurat nå. http://www.engadget.com/2010/12/10/nexus-s-review/

Apache trekker seg fra Javas styringsgruppe

Apache Software Foundation (ASF) har i lengre tid vært misfornøyd med Oracle, og har nå bestemt seg for å si fra seg sitt sete i styringsgruppen (EC) til Java Community Process (JCP). Bakgrunnen er at Sun i 2006 gikk inn for å gjøre Java åpent, men fortsatt nekter å gi ut programvaren som tester Java-implementasjoner (TCK). Dette gjør blant annet at Apache Harmony ikke kan bli en fullverdig erstatning for Oracle sin HotSpot motor. Kommersielle aktører, som Apple og IBM, har derimot hatt tilgang.

KDE - hva skjer på små enheter?

KDE jobber med en rekker prosjekter rettet mot mobile enheter, og KDE mobile hadde sin første sprint for et par uker siden. Sentralt på mobile enheter er (selvsagt) "touch".

Datalagringsdirektivet - Vi må ikke sove!

Stopp DLDDe fleste av oss tar det for gitt at politikere og folkevalgte generelt ikke har dyp forståelse av moderne kommunikasjonsteknologi. Det er heller ikke å forvente når de den ene dagen skal ta stilling til oljeboringsteknologi i Lofoten, og på den neste må uttale seg om høyspentestetikk.

Likevel er det sørgelig å se at debatten rundt datalagringsdirektivet ikke har blitt nevneverdig mere nyansert i all den tid den har pågått. Fra justisdepartementet og dets støttespillere snakkes det om "nødvendighet", mens argumentasjonen bærer preg av anekdoter og liten evne til å svare på den virkelige kritikken. Følgende er derfor et forsøk på å forklare de viktigste problemene på en måte som de fleste kan skjønne.

Novell solgt til Attachmate og Microsoft

Novell har blitt kjøpt av AttachMate for ca 2,2 milliarder dollar. Samtidig skal "noen intelektuelle rettigheter", verdsatt til 450 millioner, bli solgt til en gruppering som er kontrollert av Microsoft. Novell hadde ca 1 milliard dollar på bok før salget, trekker man fra disse så ble selskapet verdsatt til rundt 1,65 0,66 milliarder.

Oppdatering: I følge lenken i kommentaren var de 450 millionene inkludert i summen på 2,2 milliarder. Isåfall verdsettes Novell, uten patenter eller likvide midler, til i underkant av 700 millioner dollar.

NetBSD 5.1

NetBSD 5.1 er ute med mange små forbedringer. Flere av disse er støtte for ny(ere) maskinvare, men som vanlig er det også mange esoteriske godbiter, blant annet kan du nå koble din HP 9000/300 til en CDROM og enheten vil forhåpentligvis bli oppdaget automatisk.

Storebror på farten igjen -NAV

NAV har fått direkte adgang til å avkreve data fra teleopperatørene for folk som er trygdet. Dette er åpenbart oppdaget ved en tilfeldighet av Post- og Teletilsynet som har klaget til departementet.

Canonical ønsker å erstatte X.org med Wayland

Mark Shuttleworth har skrevet i bloggen sin om muligheten for å bytte ut X.org med Wayland. Bakgrunnen er at Canonical ønsker å utvikle Ubuntu til noe som fungerer likt på tvers av PCer og mobile enheter, og trenger derfor noe som kan knyttes så tett opp mot GPUen som mulig. Shuttleworth retter et kraftig spark til X.org når han skriver at "Noen av målsetningene til X er å gjøre det vanskeligere å få til en slik brukeropplevelse på X enn direkte gjennom GL".