Flash 10

64bit Linux - på tide å skifte?

For den jevne bruker har man hatt 3 begrensninger som har hindret overgangen fra 32 bit til 64 bit i Linux. Disse ser ut til å bli løst en etter en, og nå ser det ut til at den siste biten faller på plass.

  • Opera har forlengst kommet med 64 bits versjon som kan lastes ned fra Opera's hjemmesider for mange distibusjoner.

Flash 10 beta: Synkroniserte versjoner for Linux og Windows

Så har omsider Adobe synkronisert utgivelsene for Flash og man kan heretter forvente at nye utgivelser utgis parallelt for OSX, Windows og Linux. Som vanlig utgis det en tar.gz-pakke og en rpm-pakke for Linux. Dette er en BETA med de begrensninger dette kan medføre. Betaen har versjonsnr 10.0 b218 og kan lastes ned fra Adobe.