ogg

Google dropper H264 i Chrome

Google dropper H264 i sin nettleser Chrome. Dermed er det kun MS IE og Apples Safari som ikke støtter WebM. Men siden Adobe legger støtte for VP8 i Flashplayer, vil også disse på denne måten være støttet. Unntaket er iOS-enhetene som verken har flash-støtte eller WebM-støtte.

Deilig! Et internett hvor brukerne selv eier innholdet ser ut til å være i sikte.

Frikanalen med åpne standarder

Videogruppen til NUUG har konvertert innholdet på Frikanalen til Ogg Theora, slik at materialet nå er tilgjengelig for alle. Frikanalen er en kanal i det digitale bakkenettet myntet på frivillige organisasjoner, idrettslag og andre som har lyst til å kringkaste uten å tjene penger.

Standardisering på åpne medieformat

Iflg artikkel i digi. no har standardiseringsrådet kommet med forslag til åpne medieformat for lyd, bilde og video på offentlige nettsteder. Dette kommer i tillegg til tidligere foreslåtte standardformat for kontordokumenter.
digi.no