open source

Sveits kjøpt av MS, og omvendt...

Tankevekker fra domstol i Sveits! MS kan få monopol i et offentlig innkjøp(client/server licenses, applications and 3rd level support), styrer klar av reell konkurranse fra feks Open Source/Linux leverandører.

Saken sett fra Jan Wildeboer(ansatt i Red Hat,antakelig partisk ja):
http://jan.wildeboer.net/2010/07/switzerland-0wn3d-by-microsoft/

RedHat's OpenSourcekart

RedHat har lagd to kart som viser hvordan bruk av OpenSource er fordelt i 75 land rundt omkring i verden.

Prosjektet er ikke statisk, men vil bli oppdatert etterhvert. Kartene er en form for rangering av landene innenfor 3 områder samt en totalrangering.

Linpro solgt til svenske Redpill

Redpill har kjøpt samtlige aksjer i Linpro. Hvorvidt noe av oppgjøret er i Redpillaksjer er foreløpig usikkert, men hverken Linpro eller Redpill antyder dette. Med dette er det praktisk talt bare EZpublishing som fortsatt er under norsk eierskap av teknologiselskapene innen OpenSource/Linux?

Sterk støtte til OpenID

Google, IBM, Microsoft, VeriSign og Yahoo har tatt plass i OpenID stiftelsens styre som "Corporate Members". Med dette har OpenID sikret seg støtte fra store deler av ITverdenen og det blir mulig for brukerne å anvende samme ID på enda flere nettsteder.

Nokia prøver å kjøpe Trolltech!

En liten bombe denne morgenen. Nokia har startet ett oppkjøp av Trolltech og kontrollerer allerede over 60% av aksjene.

http://www.dn.no/dagensit/article1301070.ece

IT-historien - The Good, the Bad and the Ugly

Jeg har skrevet en 4 siders kronikk hvor jeg tar for meg it-historien fra og med 1983 til og med i dag. Jeg poengterer kun i grove trekk (med litt humor) for å holde mengden nede og øke lesbarheten. Dette er min julegave til dere på linux1.no :) God Jul!

pdf-fila kan du laste ned her: http://www.morphir.com/good_bad_ugly.pdf

Et intervju med Holger Dyroff, viseproduktsjef på SUSE/Novell

TechWorld Open Source har truffet Holger Dyroff, viseproduktsjef på SUSE/Novell, til et intervju om virtualisering, om samarbeidet med Microsoft og om Netware - operativsystemet som ikke vil dø. Holger Dyrhoff er en Linux-entusiast av de store og har vært med helt siden 1993, da SUSE Linux fortsatt lå i vuggen.

Mitt «første» møte med Linux!

Ok, det er som det står i tittelen 'Mitt «første» møte med Linux', jeg skal fortelle litt om mine opplevelser i forhold til det og installere og bruke Linux for første gang.

Microsoft med (i) Open Source Initiative OSI

Ting tyder på at Microsoft er i ferd med å manøvrere seg i posisjon mht open source:

Kilder:
O'Reilly Radar referert i IDG.se
Microsoft OpenSource

Edit:

Kulturen open source-utviklere i mellom

Kurt Galoff hos Novell sier i en artikkel hos The Register at det mange anser som mye av styrken til fri programvare, den åpne debatten og konstruktiv kritikk, kan være en stor barriere for å få med seg Asia på utviklingssiden. Eksempelet han fremhever er Japan, der åpenlys kritikk av ens kode er uønsket og fort kan bli tatt veldig personlig.