RHEL

Sertifiserte Linux applikasjoner

Sertifisert maskinvare og sertifiserte applikasjoner er gjerne noe bedriftskunder legger vekt på ved anskaffelse av bedrifts (enterprise) Linux og kommersielle applikasjoner. Dess mer bedriftskritisk en applikasjon/server/konfigurasjon er, dess viktigere blir sertifisering og kvalitet. Sertifisering og oppbygging av såkalte økosystemer foregår gjennom partnerprogrammer mellom de kommersielle Linux leverandørene (her Novell og Red Hat) og uavhengige leverandører (ISV) av applikasjoner og maskinvare.

Sertifisering er for kundene en førstelinjes bekreftelse på at den oppgitte konfigurasjonen (kombinasjonen) av maskinvare/Linux og applikasjon/Linux er testet og sertifisert at de fungerer sammen. Ofte kan disse også leveres forhåndsinstallert om ønskelig. Konfigurasjoner som er sertifisert av leverandørene, vil også bety et oppfølgingsansvar og høy(ere) prioritet ved behov for support på d.s.

Sertifisering tar tid og er et kostnadselement. Sammen med ansvaret for lang tids support/vedlikehold (patcher, servicepakker), forklarer dette hvorfor kommersielle Linux distribusjoner spesielt for servere koster mye mer enn ditto versjoner for forbrukere. Indirekte er disse også med på å dekke utviklingskostnader for nye, frie Linux utgaver, som igjen gir tilbake i form av bredere brukertesting. Tilsvarende er spesielt server maskinvare klassifisert for bedrifter betydelig dyrere enn såkalte forbrukermaskiner.

Novell SUSE Linux Enterprise SLE skal nå ha oppnådd en milepel på 5000 sertifiserte applikasjoner fra uavhengige (ISV) programleverandører. Novell hevder dette er dobbelt så mange som antall sertifiserte applikasjoner for Red Hat RHEL. SLE har også oppnådd økt markedsandel ifølge IDC. SUSE Studio har vært en suksessfaktor for bygging av anvendelser (appliances) basert på Linux. http://www.siliconrepublic.com/news/article/16026/cio/novell-hits-milest...

Ser man på sertifiseringslista fra Novell for SUSE Linux Enterprise, omfatter den SLE-9/10/11 http://www.novell.com/partner/isv/isvcatalog?browse=isv

Her er Red Hat RHEL's tilsvarende partner locator liste
https://www.redhat.com/wapps/partnerlocator/web/home.html#query=sertifie...

Red Hat vinker farvel til Xen

Red Hat vinker farvel til Xen og satser ressursene på nyinnkjøpte KVM. Xen vil fortsatt være støttet i hele RHEL 5 serien, som vil være holdbar til minst 2014. Citrix har på sinside nettopp annonsert at XenServer vil være gratis. Sannsynligvis kommer dette noe sent, med tanke på at de fleste brukere av Xen allerede har brukt produktet gratis gjennom CentOS og lignende distribusjoner.

KVM 79 under CentOS 5.2

Noen notater for installasjon av KVM 79 under CentOS 5.2. Litt mer detaljer enn jeg selv trenger, i tilfelle noen har lyst til å prøve.

Installasjon av CentOS 5.2:
Man trenger kun CD 1, så lenge man velger custom package selection og fjerner absolutt alle kryss. Legg /boot, / og swap på primary partisjoner, la det meste stå fritt for LVM. Systemklokka bør bruke UTC.

Xen 3.3.0 under CentOS 5.2

Noen notater for installasjon av Xen 3.3.0 under CentOS 5.2. Litt mer detaljer enn jeg selv trenger, i tilfelle noen har lyst til å prøve.

Installasjon av CentOS 5.2:

Red Hat skyter seg selv i foten, igjen

Som LWN påpeker, Red Hat prøver så godt de kan å skyte seg selv i foten igjen ved å insistere på at folk skal bruke absurd lange navn for å referere til produktene deres.

Test av grafiske administrasjonsgrensesnitt – Linux mot Windows

Techworld/IDG.se presenterer i en artikkel 2007-11-20 resultatene fra egen test og sammenligning av grafiske administrasjonsgrensesnitt (GAI) på to Linux serverdistribusjoner og en Windows server. De tre testede produktene er Suse Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Windows 2003 Server Enterprise Edition SP2.