richard stallman

Richard Stallman om lisensunntak

Richard M. Stallman har blogget om sitt syn på "license exceptions", det vil si at de som eier koden fritar enkelte individer fra å følge lisensbetingelsene. Dette gjøres typisk mot betaling og kan således bidra til å finansiere fri programvare.

Richard Stallman holder foredrag i Bergen


I dag, torsdag den 19. februar, holder ingen ringere enn Richard Stallman foredrag i Bergen.

Foredraget heter "The Free Software Movement and the GNU/Linux Operating System", og vil handle litt om hva som skjer med åpen kildekode i framtiden, og hvordan forholdet mellom GNU og Linux er.

IT-historien - The Good, the Bad and the Ugly

Jeg har skrevet en 4 siders kronikk hvor jeg tar for meg it-historien fra og med 1983 til og med i dag. Jeg poengterer kun i grove trekk (med litt humor) for å holde mengden nede og øke lesbarheten. Dette er min julegave til dere på linux1.no :) God Jul!

pdf-fila kan du laste ned her: http://www.morphir.com/good_bad_ugly.pdf