ubuntu

Qt får innpass i Ubuntu

Mark Shuttleworth har bekreftet at Ubuntu vil benytte Qt i fremtidige versjoner. Det er altså ikke snakk om Ubuntu 11.04 som vil ha Unity GUI, men tidligst i Ubuntu 11.10.

Beste Ubuntuvri så langt?

Ubuntu er som de fleste linuxdistribusjoner en høyst fleksibel platform. Nå er det også lansert en meget anvendelig nettplate basert på Ubuntu.

Kno har en eller to 14" 900x1440 skjermer som opereres ved hjelp av fingrene eller stylus. WebKit legger til rette for applikasjonene som utvikles i HTML5/CSS/CS.

En lille ubuntugodbit...

UCK (Ubuntu Customization Kit - IKKE Kosovo Liberation Army) er klar med en forbedret versjon. For den som vil lage seg et oppdatert og tilpasset image å ha med seg rundt ved installasjon på flere maskiner.

http://fabrizioballiano.net/2010/11/19/uck-2-4-0-is-out/
http://uck.sourceforge.net/

Canonical ønsker å erstatte X.org med Wayland

Mark Shuttleworth har skrevet i bloggen sin om muligheten for å bytte ut X.org med Wayland. Bakgrunnen er at Canonical ønsker å utvikle Ubuntu til noe som fungerer likt på tvers av PCer og mobile enheter, og trenger derfor noe som kan knyttes så tett opp mot GPUen som mulig. Shuttleworth retter et kraftig spark til X.org når han skriver at "Noen av målsetningene til X er å gjøre det vanskeligere å få til en slik brukeropplevelse på X enn direkte gjennom GL".

Canonical og kommersiell lisens?

I bloggen til Bradley M. Kuhn oppsummerer han Mark Shuttleworth og Canonicals utsagn og handlinger omkring lisensiering av friprog-prosjekter.

UiO: 36.000 brukere kan velge Ubuntu

Universitet i Oslo kommer til å gi 36.000 brukere anledning til å benytte Ubuntu og CFengine - som har sitt opphav ved UiO - skal anvendes for å holde styr på oppsettet på maskinene.

Ubuntubashing på gang

På basis av en edruelig presentasjon av fordelingen av bidrag til Gnome har Red Hat's Greg DeKoenigsberg luftet temperamentet og Jeffrey Stedfast (Novell/Mono)

Et lite tips for gitarhelter

Spiller du gitar er kanskje dette noe for deg?

http://www.guitar-pro.com/en/index.php?pg=download

Ikke gratis, men verdt prisen? Pakket for Ubuntu - realtime kernel en fordel?

Ubuntu på vei bort fra Mono?

Ubuntu distanserer seg fra Mono og de utelater F-spot fra Ubuntu 10.10. Dermed gjenstår etter alle solemerker Tomboy som eneste mono APPLIKASJON.

Misnøyen med F-spot er ikke bare monorelatert. F-spot erstattes av Shotwell. Fedora 13 har også valgt Shotwell, og de har i tillegg erstattet Tomboy med Gnote som er utviklet av en tidligere Novellansatt.

Ubuntu pepper

OMGubuntu drar en gjennomgang av Ubuntu som kan være verdt å få med seg. Det dreier seg ikke om *buntubashing, men om å sparke igang en debatt og løse de utfordringene som eksisterer.

Innlegget er for langt til at jeg oversetter det, men såvidt jeg kan se treffer innlegget godt på en rekke punkter.