Wasm

Testing WebAssembly på Linux

WebAssembly (eller wasm) er et nytt binært mellomspråk som vil bli tolket av Javascript-systemer (som Node js) og nettlesere. Språket har også en tekstuell, lesbar (S-syntaks) variant.

Tidligere har man også snakket om asm.js. Asm.js er fremdeles rent Javascript mens målet for WebAssembly er binært kodeformat. Jeg tror behovet for Asm.js blir borte.