Teknisk feilmelding for utviklere jeg får

alt om grafiske brukergrensesnitt (GNOME, KDE, osv.), applikasjoner tett knyttet til disse og multimedia.

Teknisk feilmelding for utviklere jeg får

Innleggav lmh1 » lør 16.04.2011 23:26

Kode: Merk alt
*** glibc detected *** /usr/lib/YaST2/bin/y2base: free(): invalid pointer: 0x00007f85737d3d00 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6(+0x733b6)[0x7f85753123b6]
/lib64/libc.so.6(cfree+0x6c)[0x7f85753172dc]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZNK4zypp5media9MediaCurl11getFileCopyERKNS_10filesystem8PathnameES5_+0x2a0)[0x7f8572ee3a20]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZNK4zypp5media9MediaCurl7getFileERKNS_10filesystem8PathnameE+0xe9)[0x7f8572ed7669]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZNK4zypp5media12MediaHandler11provideFileENS_10filesystem8PathnameE+0x1d4)[0x7f8572eb1ec4]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZNK4zypp5media11MediaAccess11provideFileERKNS_10filesystem8PathnameE+0x59)[0x7f8572eab269]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZNK4zypp5media12MediaManager11provideFileEjRKNS_10filesystem8PathnameE+0x1e7)[0x7f8572f0d2e7]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZN5boost6detail8function26void_function_ref_invoker2IN4zypp20ProvideFileOperationEvjRKNS3_10filesystem8PathnameEE6invokeERNS1_15function_bufferEjS8_+0x41)[0x7f8573042041]
/usr/lib64/libzypp.so.810(_ZN4zypp14MediaSetAccess7provideEN5boost8functionIFvjRKNS_10filesystem8PathnameEEEERKNS_15OnMediaLocationENS_4base5FlagsINS0_17ProvideFileOptionEEES6_+0x255)[0x7f857303f445]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN13Y2YCPFunction12evaluateCallEv+0x300)[0x7f8577464910]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN10YEFunction8evaluateEb+0x2df)[0x7f857746ab8f]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN12YSExpression8evaluateEb+0x21)[0x7f857747c441]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN6YBlock8evaluateEb+0x1d2)[0x7f857748ef72]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN13Y2YCPFunction12evaluateCallEv+0x300)[0x7f8577464910]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN17YEFunctionPointer8evaluateEb+0x5a6)[0x7f8577469e26]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN8YSAssign8evaluateEb+0x44)[0x7f857747cb74]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN6YBlock8evaluateEb+0x1d2)[0x7f857748ef72]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN7YSBlock8evaluateEb+0x11)[0x7f857747c1e1]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN4YSIf8evaluateEb+0x233)[0x7f857747c823]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN6YBlock8evaluateEb+0x1d2)[0x7f857748ef72]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN7YSBlock8evaluateEb+0x11)[0x7f857747c1e1]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN4YSIf8evaluateEb+0x233)[0x7f857747c823]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN6YBlock8evaluateEb+0x1d2)[0x7f857748ef72]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN13Y2YCPFunction12evaluateCallEv+0x300)[0x7f8577464910]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN10YEFunction8evaluateEb+0x2df)[0x7f857746ab8f]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN8YSAssign8evaluateEb+0x44)[0x7f857747cb74]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN4YSIf8evaluateEb+0x264)[0x7f857747c854]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZN6YBlock8evaluateEb+0x1d2)[0x7f857748ef72]
/usr/lib64/libycp.so.3(_ZNK10YCPCodeRep8evaluateEb+0xfa)[0x7f857745fd5a]
/usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2wfm.so.2(_ZN14Y2WFMComponent12doActualWorkERK7YCPListP11Y2Component+0x5d3)[0x7f85779468d3]
/usr/lib64/liby2.so.2(main+0x101d)[0x7f85771e4d4d]
/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd)[0x7f85752bdbfd]
/usr/lib/YaST2/bin/y2base[0x400679]
======= Memory map: ========
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:02 1442425                            /usr/lib/YaST2/bin/y2base
00600000-00601000 r--p 00000000 08:02 1442425                            /usr/lib/YaST2/bin/y2base
00601000-00602000 rw-p 00001000 08:02 1442425                            /usr/lib/YaST2/bin/y2base
00602000-01731000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
7f8560403000-7f8560408000 r-xp 00000000 08:02 261842                     /lib64/libnss_dns-2.11.3.so
7f8560408000-7f8560607000 ---p 00005000 08:02 261842                     /lib64/libnss_dns-2.11.3.so
7f8560607000-7f8560608000 r--p 00004000 08:02 261842                     /lib64/libnss_dns-2.11.3.so
7f8560608000-7f8560609000 rw-p 00005000 08:02 261842                     /lib64/libnss_dns-2.11.3.so
7f8560609000-7f856060b000 r-xp 00000000 08:02 261848                     /lib64/libnss_mdns4_minimal.so.2
7f856060b000-7f856080a000 ---p 00002000 08:02 261848                     /lib64/libnss_mdns4_minimal.so.2
7f856080a000-7f856080b000 r--p 00001000 08:02 261848                     /lib64/libnss_mdns4_minimal.so.2
7f856080b000-7f856080c000 rw-p 00002000 08:02 261848                     /lib64/libnss_mdns4_minimal.so.2
7f856080c000-7f8560818000 r-xp 00000000 08:02 261666                     /lib64/libnss_files-2.11.3.so
7f8560818000-7f8560a17000 ---p 0000c000 08:02 261666                     /lib64/libnss_files-2.11.3.so
7f8560a17000-7f8560a18000 r--p 0000b000 08:02 261666                     /lib64/libnss_files-2.11.3.so
7f8560a18000-7f8560a19000 rw-p 0000c000 08:02 261666                     /lib64/libnss_files-2.11.3.so
7f8560a19000-7f8560a1b000 r-xp 00000000 08:02 1445906                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/network_networkmanager.so
7f8560a1b000-7f8560c1a000 ---p 00002000 08:02 1445906                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/network_networkmanager.so
7f8560c1a000-7f8560c1b000 r--p 00001000 08:02 1445906                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/network_networkmanager.so
7f8560c1b000-7f8560c1c000 rw-p 00002000 08:02 1445906                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/network_networkmanager.so
7f8560c1c000-7f8560c21000 r-xp 00000000 08:02 1453659                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/config_kde4.so
7f8560c21000-7f8560e20000 ---p 00005000 08:02 1453659                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/config_kde4.so
7f8560e20000-7f8560e21000 r--p 00004000 08:02 1453659                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/config_kde4.so
7f8560e21000-7f8560e22000 rw-p 00005000 08:02 1453659                    /usr/lib64/libproxy-0.4.6/modules/config_kde4.so
7f8560e22000-7f8560fb3000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856113e000-7f85611d9000 r--p 00000000 08:02 1964668                    /usr/share/fonts/truetype/DejaVuSans-Bold.ttf
7f85611d9000-7f85611dd000 r-xp 00000000 08:02 1573483                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xview.so
7f85611dd000-7f85613dd000 ---p 00004000 08:02 1573483                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xview.so
7f85613dd000-7f85613de000 r--p 00004000 08:02 1573483                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xview.so
7f85613de000-7f85613df000 rw-p 00005000 08:02 1573483                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xview.so
7f85613df000-7f85613ef000 r-xp 00000000 08:02 1573482                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xcf.so
7f85613ef000-7f85615ee000 ---p 00010000 08:02 1573482                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xcf.so
7f85615ee000-7f85615ef000 r--p 0000f000 08:02 1573482                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xcf.so
7f85615ef000-7f85615f0000 rw-p 00010000 08:02 1573482                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_xcf.so
7f85615f0000-7f85615f4000 rw-p 00000000 00:00 0
7f85615f4000-7f85615f9000 r-xp 00000000 08:02 1573481                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_tga.so
7f85615f9000-7f85617f9000 ---p 00005000 08:02 1573481                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_tga.so
7f85617f9000-7f85617fa000 r--p 00005000 08:02 1573481                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_tga.so
7f85617fa000-7f85617fb000 rw-p 00006000 08:02 1573481                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_tga.so
7f85617fb000-7f8561805000 r-xp 00000000 08:02 1573479                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_rgb.so
7f8561805000-7f8561a04000 ---p 0000a000 08:02 1573479                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_rgb.so
7f8561a04000-7f8561a05000 r--p 00009000 08:02 1573479                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_rgb.so
7f8561a05000-7f8561a06000 rw-p 0000a000 08:02 1573479                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_rgb.so
7f8561a06000-7f8561a0b000 r-xp 00000000 08:02 1573477                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_ras.so
7f8561a0b000-7f8561c0b000 ---p 00005000 08:02 1573477                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_ras.so
7f8561c0b000-7f8561c0c000 r--p 00005000 08:02 1573477                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_ras.so
7f8561c0c000-7f8561c0d000 rw-p 00006000 08:02 1573477                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_ras.so
7f8561c0d000-7f8561c12000 r-xp 00000000 08:02 1573476                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_psd.so
7f8561c12000-7f8561e11000 ---p 00005000 08:02 1573476                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_psd.so
7f8561e11000-7f8561e12000 r--p 00004000 08:02 1573476                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_psd.so
7f8561e12000-7f8561e13000 rw-p 00005000 08:02 1573476                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_psd.so
7f8561e13000-7f8561e18000 r-xp 00000000 08:02 1573475                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pic.so
7f8561e18000-7f8562017000 ---p 00005000 08:02 1573475                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pic.so
7f8562017000-7f8562018000 r--p 00004000 08:02 1573475                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pic.so
7f8562018000-7f8562019000 rw-p 00005000 08:02 1573475                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pic.so
7f8562019000-7f8562021000 r-xp 00000000 08:02 1573473                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pcx.so
7f8562021000-7f8562220000 ---p 00008000 08:02 1573473                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pcx.so
7f8562220000-7f8562221000 r--p 00007000 08:02 1573473                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pcx.so
7f8562221000-7f8562222000 rw-p 00008000 08:02 1573473                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_pcx.so
7f8562222000-7f8562271000 r-xp 00000000 08:02 1440039                    /usr/lib64/libjasper.so.1.0.0
7f8562271000-7f8562470000 ---p 0004f000 08:02 1440039                    /usr/lib64/libjasper.so.1.0.0
7f8562470000-7f8562471000 r--p 0004e000 08:02 1440039                    /usr/lib64/libjasper.so.1.0.0
7f8562471000-7f8562475000 rw-p 0004f000 08:02 1440039                    /usr/lib64/libjasper.so.1.0.0
7f8562475000-7f856247c000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856247c000-7f8562481000 r-xp 00000000 08:02 1573472                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_jp2.so
7f8562481000-7f8562680000 ---p 00005000 08:02 1573472                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_jp2.so
7f8562680000-7f8562681000 r--p 00004000 08:02 1573472                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_jp2.so
7f8562681000-7f8562682000 rw-p 00005000 08:02 1573472                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_jp2.so
7f8562682000-7f8562688000 r-xp 00000000 08:02 1450409                    /usr/lib64/libIlmThread.so.6.0.0
7f8562688000-7f8562887000 ---p 00006000 08:02 1450409                    /usr/lib64/libIlmThread.so.6.0.0
7f8562887000-7f8562888000 r--p 00005000 08:02 1450409                    /usr/lib64/libIlmThread.so.6.0.0
7f8562888000-7f8562889000 rw-p 00006000 08:02 1450409                    /usr/lib64/libIlmThread.so.6.0.0
7f8562889000-7f85628cb000 r-xp 00000000 08:02 1450405                    /usr/lib64/libHalf.so.6.0.0
7f85628cb000-7f8562aca000 ---p 00042000 08:02 1450405                    /usr/lib64/libHalf.so.6.0.0
7f8562aca000-7f8562acb000 r--p 00041000 08:02 1450405                    /usr/lib64/libHalf.so.6.0.0
7f8562acb000-7f8562acc000 rw-p 00042000 08:02 1450405                    /usr/lib64/libHalf.so.6.0.0
7f8562acc000-7f8562ae8000 r-xp 00000000 08:02 1450407                    /usr/lib64/libIex.so.6.0.0
7f8562ae8000-7f8562ce8000 ---p 0001c000 08:02 1450407                    /usr/lib64/libIex.so.6.0.0
7f8562ce8000-7f8562cec000 r--p 0001c000 08:02 1450407                    /usr/lib64/libIex.so.6.0.0
7f8562cec000-7f8562ced000 rw-p 00020000 08:02 1450407                    /usr/lib64/libIex.so.6.0.0
7f8562ced000-7f8562dbf000 r-xp 00000000 08:02 1452640                    /usr/lib64/libIlmImf.so.6.0.0
7f8562dbf000-7f8562fbe000 ---p 000d2000 08:02 1452640                    /usr/lib64/libIlmImf.so.6.0.0
7f8562fbe000-7f8562fc1000 r--p 000d1000 08:02 1452640                    /usr/lib64/libIlmImf.so.6.0.0
7f8562fc1000-7f8562fc3000 rw-p 000d4000 08:02 1452640                    /usr/lib64/libIlmImf.so.6.0.0
7f8562fc3000-7f8562fc4000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8562fc4000-7f8562fca000 r-xp 00000000 08:02 1573471                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_exr.so
7f8562fca000-7f85631c9000 ---p 00006000 08:02 1573471                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_exr.so
7f85631c9000-7f85631ca000 r--p 00005000 08:02 1573471                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_exr.so
7f85631ca000-7f85631cb000 rw-p 00006000 08:02 1573471                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_exr.so
7f85631cb000-7f85631d3000 r-xp 00000000 08:02 1573470                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_eps.so
7f85631d3000-7f85633d2000 ---p 00008000 08:02 1573470                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_eps.so
7f85633d2000-7f85633d3000 r--p 00007000 08:02 1573470                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_eps.so
7f85633d3000-7f85633d4000 rw-p 00008000 08:02 1573470                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_eps.so
7f85633d4000-7f8563418000 r-xp 00000000 08:02 261712                     /lib64/libdbus-1.so.3.5.3
7f8563418000-7f8563617000 ---p 00044000 08:02 261712                     /lib64/libdbus-1.so.3.5.3
7f8563617000-7f8563618000 r--p 00043000 08:02 261712                     /lib64/libdbus-1.so.3.5.3
7f8563618000-7f8563619000 rw-p 00044000 08:02 261712                     /lib64/libdbus-1.so.3.5.3
7f8563619000-7f856365c000 r-xp 00000000 08:02 1450315                    /usr/lib64/libQtXml.so.4.7.1
7f856365c000-7f856385b000 ---p 00043000 08:02 1450315                    /usr/lib64/libQtXml.so.4.7.1
7f856385b000-7f856385d000 r--p 00042000 08:02 1450315                    /usr/lib64/libQtXml.so.4.7.1
7f856385d000-7f856385e000 rw-p 00044000 08:02 1450315                    /usr/lib64/libQtXml.so.4.7.1
7f856385e000-7f8563866000 r-xp 00000000 08:02 1446411                    /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
7f8563866000-7f8563a65000 ---p 00008000 08:02 1446411                    /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
7f8563a65000-7f8563a66000 r--p 00007000 08:02 1446411                    /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
7f8563a66000-7f8563a67000 rw-p 00008000 08:02 1446411                    /usr/lib64/libfam.so.0.0.0
7f8563a67000-7f8563add000 r-xp 00000000 08:02 1450306                    /usr/lib64/libQtDBus.so.4.7.1
7f8563add000-7f8563cdd000 ---p 00076000 08:02 1450306                    /usr/lib64/libQtDBus.so.4.7.1
7f8563cdd000-7f8563cde000 r--p 00076000 08:02 1450306                    /usr/lib64/libQtDBus.so.4.7.1
7f8563cde000-7f8563cdf000 rw-p 00077000 08:02 1450306                    /usr/lib64/libQtDBus.so.4.7.1
7f8563cdf000-7f8563df9000 r-xp 00000000 08:02 1450309                    /usr/lib64/libQtNetwork.so.4.7.1
7f8563df9000-7f8563ff8000 ---p 0011a000 08:02 1450309                    /usr/lib64/libQtNetwork.so.4.7.1
7f8563ff8000-7f8563ffe000 r--p 00119000 08:02 1450309                    /usr/lib64/libQtNetwork.so.4.7.1
7f8563ffe000-7f8564000000 rw-p 0011f000 08:02 1450309                    /usr/lib64/libQtNetwork.so.4.7.1
7f8564000000-7f8564140000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8564140000-7f8568000000 ---p 00000000 00:00 0
7f8568044000-7f85682ce000 r-xp 00000000 08:02 1452576                    /usr/lib64/libkdecore.so.5.6.0
7f85682ce000-7f85684cd000 ---p 0028a000 08:02 1452576                    /usr/lib64/libkdecore.so.5.6.0
7f85684cd000-7f85684de000 r--p 00289000 08:02 1452576                    /usr/lib64/libkdecore.so.5.6.0
7f85684de000-7f85684e2000 rw-p 0029a000 08:02 1452576                    /usr/lib64/libkdecore.so.5.6.0
7f85684e2000-7f85684e3000 rw-p 00000000 00:00 0
7f85684e3000-7f85684ea000 r-xp 00000000 08:02 1573469                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_dds.so
7f85684ea000-7f85686e9000 ---p 00007000 08:02 1573469                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_dds.so
7f85686e9000-7f85686ea000 r--p 00006000 08:02 1573469                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_dds.so
7f85686ea000-7f85686eb000 rw-p 00007000 08:02 1573469                    /usr/lib64/kde4/plugins/imageformats/kimg_dds.so
7f85686eb000-7f856874d000 r-xp 00000000 08:02 1447516                    /usr/lib64/libtiff.so.3.9.4
7f856874d000-7f856894d000 ---p 00062000 08:02 1447516                    /usr/lib64/libtiff.so.3.9.4
7f856894d000-7f856894f000 r--p 00062000 08:02 1447516                    /usr/lib64/libtiff.so.3.9.4
7f856894f000-7f8568950000 rw-p 00064000 08:02 1447516                    /usr/lib64/libtiff.so.3.9.4
7f8568950000-7f8568957000 r-xp 00000000 08:02 1579356                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f8568957000-7f8568b56000 ---p 00007000 08:02 1579356                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f8568b56000-7f8568b57000 r--p 00006000 08:02 1579356                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f8568b57000-7f8568b58000 rw-p 00007000 08:02 1579356                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so
7f8568b58000-7f8568baf000 r-xp 00000000 08:02 1454391                    /usr/lib64/libQtSvg.so.4.7.1
7f8568baf000-7f8568daf000 ---p 00057000 08:02 1454391                    /usr/lib64/libQtSvg.so.4.7.1
7f8568daf000-7f8568db1000 r--p 00057000 08:02 1454391                    /usr/lib64/libQtSvg.so.4.7.1
7f8568db1000-7f8568db2000 rw-p 00059000 08:02 1454391                    /usr/lib64/libQtSvg.so.4.7.1
7f8568db2000-7f8568db7000 r-xp 00000000 08:02 1579355                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so
7f8568db7000-7f8568fb6000 ---p 00005000 08:02 1579355                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so
7f8568fb6000-7f8568fb7000 r--p 00004000 08:02 1579355                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so
7f8568fb7000-7f8568fb8000 rw-p 00005000 08:02 1579355                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so
7f8568fb8000-7f8568fed000 r-xp 00000000 08:02 1440223                    /usr/lib64/liblcms.so.1.0.19
7f8568fed000-7f85691ec000 ---p 00035000 08:02 1440223                    /usr/lib64/liblcms.so.1.0.19
7f85691ec000-7f85691ed000 r--p 00034000 08:02 1440223                    /usr/lib64/liblcms.so.1.0.19
7f85691ed000-7f85691ee000 rw-p 00035000 08:02 1440223                    /usr/lib64/liblcms.so.1.0.19
7f85691ee000-7f85691f1000 rw-p 00000000 00:00 0
7f85691f1000-7f8569275000 r-xp 00000000 08:02 1440492                    /usr/lib64/libmng.so.1.1.0.10
7f8569275000-7f8569474000 ---p 00084000 08:02 1440492                    /usr/lib64/libmng.so.1.1.0.10
7f8569474000-7f8569478000 r--p 00083000 08:02 1440492                    /usr/lib64/libmng.so.1.1.0.10
7f8569478000-7f8569479000 rw-p 00087000 08:02 1440492                    /usr/lib64/libmng.so.1.1.0.10
7f8569479000-7f856947f000 r-xp 00000000 08:02 1579354                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f856947f000-7f856967e000 ---p 00006000 08:02 1579354                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f856967e000-7f856967f000 r--p 00005000 08:02 1579354                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f856967f000-7f8569680000 rw-p 00006000 08:02 1579354                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so
7f8569680000-7f85696bb000 r-xp 00000000 08:02 1440041                    /usr/lib64/libjpeg.so.62.0.0
7f85696bb000-7f85698bb000 ---p 0003b000 08:02 1440041                    /usr/lib64/libjpeg.so.62.0.0
7f85698bb000-7f85698bc000 r--p 0003b000 08:02 1440041                    /usr/lib64/libjpeg.so.62.0.0
7f85698bc000-7f85698bd000 rw-p 0003c000 08:02 1440041                    /usr/lib64/libjpeg.so.62.0.0
7f85698bd000-7f85698cd000 rw-p 00000000 00:00 0
7f85698d1000-7f85698de000 r--p 00000000 08:02 1741504                    /usr/share/locale-langpack/nb/LC_MESSAGES/zypp.mo
7f85698de000-7f8569900000 r--p 00000000 08:02 1964681                    /usr/share/fonts/truetype/LiberationSans-Bold.ttf
7f8569900000-7f8569907000 r-xp 00000000 08:02 1579353                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f8569907000-7f8569b07000 ---p 00007000 08:02 1579353                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f8569b07000-7f8569b08000 r--p 00007000 08:02 1579353                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f8569b08000-7f8569b09000 rw-p 00008000 08:02 1579353                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so
7f8569b09000-7f8569b10000 r-xp 00000000 08:02 1579352                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f8569b10000-7f8569d0f000 ---p 00007000 08:02 1579352                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f8569d0f000-7f8569d10000 r--p 00006000 08:02 1579352                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f8569d10000-7f8569d11000 rw-p 00007000 08:02 1579352                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqico.so
7f8569d11000-7f8569d18000 r-xp 00000000 08:02 1579351                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f8569d18000-7f8569f17000 ---p 00007000 08:02 1579351                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f8569f17000-7f8569f18000 r--p 00006000 08:02 1579351                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f8569f18000-7f8569f19000 rw-p 00007000 08:02 1579351                    /usr/lib64/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so
7f8569f19000-7f8569f3b000 r--p 00000000 08:02 1964687                    /usr/share/fonts/truetype/LiberationSans-Regular.ttf
7f8569f3b000-7f8569f45000 r--s 00000000 08:02 2376543                    /var/cache/fontconfig/77e41c5059666d75f92e318d4be8c21e-le64.cache-3
7f8569f45000-7f8569fa2000 r--s 00000000 08:02 2376539                    /var/cache/fontconfig/df311e82a1a24c41a75c2c930223552e-le64.cache-3
7f8569fa2000-7f8569fa9000 r--s 00000000 08:02 2376542                    /var/cache/fontconfig/d62e99ef547d1d24cdb1bd22ec1a2976-le64.cache-3
7f8569fa9000-7f856a006000 r--s 00000000 08:02 2376541                    /var/cache/fontconfig/17090aa38d5c6f09fb8c5c354938f1d7-le64.cache-3
7f856a006000-7f856a035000 r--s 00000000 08:02 2365939                    /var/cache/fontconfig/8d4af663993b81a124ee82e610bb31f9-le64.cache-3
7f856a035000-7f856a038000 r-xp 00000000 08:02 1440419                    /usr/lib64/gconv/UTF-16.so
7f856a038000-7f856a237000 ---p 00003000 08:02 1440419                    /usr/lib64/gconv/UTF-16.so
7f856a237000-7f856a238000 r--p 00002000 08:02 1440419                    /usr/lib64/gconv/UTF-16.so
7f856a238000-7f856a239000 rw-p 00003000 08:02 1440419                    /usr/lib64/gconv/UTF-16.so
7f856a239000-7f856a23a000 ---p 00000000 00:00 0
7f856a23a000-7f856aa3a000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856aa3a000-7f856aa3c000 r-xp 00000000 08:02 1445625                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f856aa3c000-7f856ac3c000 ---p 00002000 08:02 1445625                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f856ac3c000-7f856ac3d000 r--p 00002000 08:02 1445625                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f856ac3d000-7f856ac3e000 rw-p 00003000 08:02 1445625                    /usr/lib64/libXau.so.6.0.0
7f856ac3e000-7f856ac42000 r-xp 00000000 08:02 261836                     /lib64/libuuid.so.1.3.0
7f856ac42000-7f856ae41000 ---p 00004000 08:02 261836                     /lib64/libuuid.so.1.3.0
7f856ae41000-7f856ae42000 r--p 00003000 08:02 261836                     /lib64/libuuid.so.1.3.0
7f856ae42000-7f856ae43000 rw-p 00004000 08:02 261836                     /lib64/libuuid.so.1.3.0
7f856ae43000-7f856ae5f000 r-xp 00000000 08:02 1445620                    /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f856ae5f000-7f856b05e000 ---p 0001c000 08:02 1445620                    /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f856b05e000-7f856b05f000 r--p 0001b000 08:02 1445620                    /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f856b05f000-7f856b060000 rw-p 0001c000 08:02 1445620                    /usr/lib64/libxcb.so.1.1.0
7f856b060000-7f856b072000 r-xp 00000000 08:02 1445639                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f856b072000-7f856b271000 ---p 00012000 08:02 1445639                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f856b271000-7f856b272000 r--p 00011000 08:02 1445639                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f856b272000-7f856b273000 rw-p 00012000 08:02 1445639                    /usr/lib64/libXext.so.6.4.0
7f856b273000-7f856b275000 r-xp 00000000 08:02 1445445                    /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f856b275000-7f856b474000 ---p 00002000 08:02 1445445                    /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f856b474000-7f856b475000 r--p 00001000 08:02 1445445                    /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f856b475000-7f856b476000 rw-p 00002000 08:02 1445445                    /usr/lib64/libXinerama.so.1.0.0
7f856b476000-7f856b480000 r-xp 00000000 08:02 1445332                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f856b480000-7f856b67f000 ---p 0000a000 08:02 1445332                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f856b67f000-7f856b680000 r--p 00009000 08:02 1445332                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f856b680000-7f856b681000 rw-p 0000a000 08:02 1445332                    /usr/lib64/libXcursor.so.1.0.2
7f856b681000-7f856b686000 r-xp 00000000 08:02 1445642                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f856b686000-7f856b885000 ---p 00005000 08:02 1445642                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f856b885000-7f856b886000 r--p 00004000 08:02 1445642                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f856b886000-7f856b887000 rw-p 00005000 08:02 1445642                    /usr/lib64/libXfixes.so.3.1.0
7f856b887000-7f856b88f000 r-xp 00000000 08:02 1445338                    /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f856b88f000-7f856ba8e000 ---p 00008000 08:02 1445338                    /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f856ba8e000-7f856ba8f000 r--p 00007000 08:02 1445338                    /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f856ba8f000-7f856ba90000 rw-p 00008000 08:02 1445338                    /usr/lib64/libXrandr.so.2.2.0
7f856ba90000-7f856ba9a000 r-xp 00000000 08:02 1445324                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f856ba9a000-7f856bc99000 ---p 0000a000 08:02 1445324                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f856bc99000-7f856bc9a000 r--p 00009000 08:02 1445324                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f856bc9a000-7f856bc9b000 rw-p 0000a000 08:02 1445324                    /usr/lib64/libXrender.so.1.3.0
7f856bc9b000-7f856bcaa000 r-xp 00000000 08:02 1445393                    /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f856bcaa000-7f856bea9000 ---p 0000f000 08:02 1445393                    /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f856bea9000-7f856beaa000 r--p 0000e000 08:02 1445393                    /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f856beaa000-7f856beab000 rw-p 0000f000 08:02 1445393                    /usr/lib64/libXi.so.6.1.0
7f856beab000-7f856bec2000 r-xp 00000000 08:02 1445298                    /usr/lib64/libICE.so.6.3.0
7f856bec2000-7f856c0c2000 ---p 00017000 08:02 1445298                    /usr/lib64/libICE.so.6.3.0
7f856c0c2000-7f856c0c3000 r--p 00017000 08:02 1445298                    /usr/lib64/libICE.so.6.3.0
7f856c0c3000-7f856c0c4000 rw-p 00018000 08:02 1445298                    /usr/lib64/libICE.so.6.3.0
7f856c0c4000-7f856c0c8000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856c0c8000-7f856c0cf000 r-xp 00000000 08:02 1445634                    /usr/lib64/libSM.so.6.0.1
7f856c0cf000-7f856c2cf000 ---p 00007000 08:02 1445634                    /usr/lib64/libSM.so.6.0.1
7f856c2cf000-7f856c2d0000 r--p 00007000 08:02 1445634                    /usr/lib64/libSM.so.6.0.1
7f856c2d0000-7f856c2d1000 rw-p 00008000 08:02 1445634                    /usr/lib64/libSM.so.6.0.1
7f856c2d1000-7f856c31f000 r-xp 00000000 08:02 261677                     /lib64/libgobject-2.0.so.0.2800.0
7f856c31f000-7f856c51f000 ---p 0004e000 08:02 261677                     /lib64/libgobject-2.0.so.0.2800.0
7f856c51f000-7f856c520000 r--p 0004e000 08:02 261677                     /lib64/libgobject-2.0.so.0.2800.0
7f856c520000-7f856c521000 rw-p 0004f000 08:02 261677                     /lib64/libgobject-2.0.so.0.2800.0
7f856c521000-7f856c522000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856c522000-7f856c5a6000 r-xp 00000000 08:02 1440229                    /usr/lib64/libfreetype.so.6.6.2
7f856c5a6000-7f856c7a6000 ---p 00084000 08:02 1440229                    /usr/lib64/libfreetype.so.6.6.2
7f856c7a6000-7f856c7ab000 r--p 00084000 08:02 1440229                    /usr/lib64/libfreetype.so.6.6.2
7f856c7ab000-7f856c7ac000 rw-p 00089000 08:02 1440229                    /usr/lib64/libfreetype.so.6.6.2
7f856c7ac000-7f856c7d5000 r-xp 00000000 08:02 1440077                    /usr/lib64/libpng14.so.14.4.0
7f856c7d5000-7f856c9d4000 ---p 00029000 08:02 1440077                    /usr/lib64/libpng14.so.14.4.0
7f856c9d4000-7f856c9d5000 r--p 00028000 08:02 1440077                    /usr/lib64/libpng14.so.14.4.0
7f856c9d5000-7f856c9d6000 rw-p 00029000 08:02 1440077                    /usr/lib64/libpng14.so.14.4.0
7f856c9d6000-7f856cac6000 r-xp 00000000 08:02 261823                     /lib64/libglib-2.0.so.0.2800.0
7f856cac6000-7f856ccc5000 ---p 000f0000 08:02 261823                     /lib64/libglib-2.0.so.0.2800.0
7f856ccc5000-7f856ccc6000 r--p 000ef000 08:02 261823                     /lib64/libglib-2.0.so.0.2800.0
7f856ccc6000-7f856ccc7000 rw-p 000f0000 08:02 261823                     /lib64/libglib-2.0.so.0.2800.0
7f856ccc7000-7f856ccc8000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856ccc8000-7f856cccc000 r-xp 00000000 08:02 261827                     /lib64/libgthread-2.0.so.0.2800.0
7f856cccc000-7f856cecb000 ---p 00004000 08:02 261827                     /lib64/libgthread-2.0.so.0.2800.0
7f856cecb000-7f856cecc000 r--p 00003000 08:02 261827                     /lib64/libgthread-2.0.so.0.2800.0
7f856cecc000-7f856cecd000 rw-p 00004000 08:02 261827                     /lib64/libgthread-2.0.so.0.2800.0
7f856cecd000-7f856cf02000 r-xp 00000000 08:02 1440155                    /usr/lib64/libfontconfig.so.1.4.4
7f856cf02000-7f856d102000 ---p 00035000 08:02 1440155                    /usr/lib64/libfontconfig.so.1.4.4
7f856d102000-7f856d103000 r--p 00035000 08:02 1440155                    /usr/lib64/libfontconfig.so.1.4.4
7f856d103000-7f856d104000 rw-p 00036000 08:02 1440155                    /usr/lib64/libfontconfig.so.1.4.4
7f856d104000-7f856d241000 r-xp 00000000 08:02 1445383                    /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f856d241000-7f856d441000 ---p 0013d000 08:02 1445383                    /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f856d441000-7f856d442000 r--p 0013d000 08:02 1445383                    /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f856d442000-7f856d447000 rw-p 0013e000 08:02 1445383                    /usr/lib64/libX11.so.6.3.0
7f856d447000-7f856de9a000 r-xp 00000000 08:02 1454373                    /usr/lib64/libQtGui.so.4.7.1
7f856de9a000-7f856e09a000 ---p 00a53000 08:02 1454373                    /usr/lib64/libQtGui.so.4.7.1
7f856e09a000-7f856e0d9000 r--p 00a53000 08:02 1454373                    /usr/lib64/libQtGui.so.4.7.1
7f856e0d9000-7f856e0e0000 rw-p 00a92000 08:02 1454373                    /usr/lib64/libQtGui.so.4.7.1
7f856e0e0000-7f856e0e3000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856e0e3000-7f856e36d000 r-xp 00000000 08:02 1450303                    /usr/lib64/libQtCore.so.4.7.1
7f856e36d000-7f856e56c000 ---p 0028a000 08:02 1450303                    /usr/lib64/libQtCore.so.4.7.1
7f856e56c000-7f856e577000 r--p 00289000 08:02 1450303                    /usr/lib64/libQtCore.so.4.7.1
7f856e577000-7f856e578000 rw-p 00294000 08:02 1450303                    /usr/lib64/libQtCore.so.4.7.1
7f856e578000-7f856e579000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856e579000-7f856e670000 r-xp 00000000 08:02 1454813                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2qt.so.2
7f856e670000-7f856e86f000 ---p 000f7000 08:02 1454813                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2qt.so.2
7f856e86f000-7f856e87d000 r--p 000f6000 08:02 1454813                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2qt.so.2
7f856e87d000-7f856e881000 rw-p 00104000 08:02 1454813                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2qt.so.2
7f856e881000-7f856e89d000 r-xp 00000000 08:02 1439992                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2ag_system.so.2.0.0
7f856e89d000-7f856ea9c000 ---p 0001c000 08:02 1439992                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2ag_system.so.2.0.0
7f856ea9c000-7f856ea9d000 r--p 0001b000 08:02 1439992                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2ag_system.so.2.0.0
7f856ea9d000-7f856ea9e000 rw-p 0001c000 08:02 1439992                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2ag_system.so.2.0.0
7f856ea9e000-7f856eaa0000 r-xp 00000000 08:02 261840                     /lib64/libkeyutils-1.3.so
7f856eaa0000-7f856ec9f000 ---p 00002000 08:02 261840                     /lib64/libkeyutils-1.3.so
7f856ec9f000-7f856eca0000 r--p 00001000 08:02 261840                     /lib64/libkeyutils-1.3.so
7f856eca0000-7f856eca1000 rw-p 00002000 08:02 261840                     /lib64/libkeyutils-1.3.so
7f856eca1000-7f856eca8000 r-xp 00000000 08:02 1446164                    /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1
7f856eca8000-7f856eea8000 ---p 00007000 08:02 1446164                    /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1
7f856eea8000-7f856eea9000 r--p 00007000 08:02 1446164                    /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1
7f856eea9000-7f856eeaa000 rw-p 00008000 08:02 1446164                    /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1
7f856eeaa000-7f856eead000 r-xp 00000000 08:02 261702                     /lib64/libcom_err.so.2.1
7f856eead000-7f856f0ac000 ---p 00003000 08:02 261702                     /lib64/libcom_err.so.2.1
7f856f0ac000-7f856f0ad000 r--p 00002000 08:02 261702                     /lib64/libcom_err.so.2.1
7f856f0ad000-7f856f0ae000 rw-p 00003000 08:02 261702                     /lib64/libcom_err.so.2.1
7f856f0ae000-7f856f0d4000 r-xp 00000000 08:02 1440497                    /usr/lib64/libk5crypto.so.3.1
7f856f0d4000-7f856f2d4000 ---p 00026000 08:02 1440497                    /usr/lib64/libk5crypto.so.3.1
7f856f2d4000-7f856f2d5000 r--p 00026000 08:02 1440497                    /usr/lib64/libk5crypto.so.3.1
7f856f2d5000-7f856f2d6000 rw-p 00027000 08:02 1440497                    /usr/lib64/libk5crypto.so.3.1
7f856f2d6000-7f856f397000 r-xp 00000000 08:02 1440080                    /usr/lib64/libkrb5.so.3.3
7f856f397000-7f856f596000 ---p 000c1000 08:02 1440080                    /usr/lib64/libkrb5.so.3.3
7f856f596000-7f856f59f000 r--p 000c0000 08:02 1440080                    /usr/lib64/libkrb5.so.3.3
7f856f59f000-7f856f5a1000 rw-p 000c9000 08:02 1440080                    /usr/lib64/libkrb5.so.3.3
7f856f5a1000-7f856f5bb000 r-xp 00000000 08:02 1440544                    /usr/lib64/libsasl2.so.2.0.23
7f856f5bb000-7f856f7ba000 ---p 0001a000 08:02 1440544                    /usr/lib64/libsasl2.so.2.0.23
7f856f7ba000-7f856f7bb000 r--p 00019000 08:02 1440544                    /usr/lib64/libsasl2.so.2.0.23
7f856f7bb000-7f856f7bc000 rw-p 0001a000 08:02 1440544                    /usr/lib64/libsasl2.so.2.0.23
7f856f7bc000-7f856f7cf000 r-xp 00000000 08:02 261711                     /lib64/libresolv-2.11.3.so
7f856f7cf000-7f856f9cf000 ---p 00013000 08:02 261711                     /lib64/libresolv-2.11.3.so
7f856f9cf000-7f856f9d0000 r--p 00013000 08:02 261711                     /lib64/libresolv-2.11.3.so
7f856f9d0000-7f856f9d1000 rw-p 00014000 08:02 261711                     /lib64/libresolv-2.11.3.so
7f856f9d1000-7f856f9d3000 rw-p 00000000 00:00 0
7f856f9d3000-7f856f9e1000 r-xp 00000000 08:02 1440493                    /usr/lib64/liblber-2.4.so.2.5.6
7f856f9e1000-7f856fbe0000 ---p 0000e000 08:02 1440493                    /usr/lib64/liblber-2.4.so.2.5.6
7f856fbe0000-7f856fbe1000 r--p 0000d000 08:02 1440493                    /usr/lib64/liblber-2.4.so.2.5.6
7f856fbe1000-7f856fbe2000 rw-p 0000e000 08:02 1440493                    /usr/lib64/liblber-2.4.so.2.5.6
7f856fbe2000-7f856fbe6000 r-xp 00000000 08:02 261683                     /lib64/libattr.so.1.1.0
7f856fbe6000-7f856fde5000 ---p 00004000 08:02 261683                     /lib64/libattr.so.1.1.0
7f856fde5000-7f856fde6000 r--p 00003000 08:02 261683                     /lib64/libattr.so.1.1.0
7f856fde6000-7f856fde7000 rw-p 00004000 08:02 261683                     /lib64/libattr.so.1.1.0
7f856fde7000-7f856fe0c000 r-xp 00000000 08:02 261716                     /lib64/liblzma.so.5.0.0
7f856fe0c000-7f857000b000 ---p 00025000 08:02 261716                     /lib64/liblzma.so.5.0.0
7f857000b000-7f857000c000 r--p 00024000 08:02 261716                     /lib64/liblzma.so.5.0.0
7f857000c000-7f857000d000 rw-p 00025000 08:02 261716                     /lib64/liblzma.so.5.0.0
7f857000d000-7f8570021000 r-xp 00000000 08:02 1440224                    /usr/lib64/libelf-0.149.so
7f8570021000-7f8570220000 ---p 00014000 08:02 1440224                    /usr/lib64/libelf-0.149.so
7f8570220000-7f8570221000 r--p 00013000 08:02 1440224                    /usr/lib64/libelf-0.149.so
7f8570221000-7f8570222000 rw-p 00014000 08:02 1440224                    /usr/lib64/libelf-0.149.so
7f8570222000-7f857022f000 r-xp 00000000 08:02 261719                     /lib64/libbz2.so.1.0.6
7f857022f000-7f857042f000 ---p 0000d000 08:02 261719                     /lib64/libbz2.so.1.0.6
7f857042f000-7f8570430000 r--p 0000d000 08:02 261719                     /lib64/libbz2.so.1.0.6
7f8570430000-7f8570431000 rw-p 0000e000 08:02 261719                     /lib64/libbz2.so.1.0.6
7f8570431000-7f857044b000 r-xp 00000000 08:02 1440037                    /usr/lib64/libmodman.so.1.0.0
7f857044b000-7f857064b000 ---p 0001a000 08:02 1440037                    /usr/lib64/libmodman.so.1.0.0
7f857064b000-7f857064c000 r--p 0001a000 08:02 1440037                    /usr/lib64/libmodman.so.1.0.0
7f857064c000-7f857064d000 rw-p 0001b000 08:02 1440037                    /usr/lib64/libmodman.so.1.0.0
7f857064d000-7f8570672000 r-xp 00000000 08:02 1440549                    /usr/lib64/libssh2.so.1.0.1
7f8570672000-7f8570871000 ---p 00025000 08:02 1440549                    /usr/lib64/libssh2.so.1.0.1
7f8570871000-7f8570872000 r--p 00024000 08:02 1440549                    /usr/lib64/libssh2.so.1.0.1
7f8570872000-7f8570873000 rw-p 00025000 08:02 1440549                    /usr/lib64/libssh2.so.1.0.1
7f8570873000-7f85708a7000 r-xp 00000000 08:02 1446154                    /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
7f85708a7000-7f8570aa7000 ---p 00034000 08:02 1446154                    /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
7f8570aa7000-7f8570aa8000 r--p 00034000 08:02 1446154                    /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
7f8570aa8000-7f8570aa9000 rw-p 00035000 08:02 1446154                    /usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2
7f8570aa9000-7f8570ab1000 r-xp 00000000 08:02 261824                     /lib64/librt-2.11.3.so
7f8570ab1000-7f8570cb0000 ---p 00008000 08:02 261824                     /lib64/librt-2.11.3.so
7f8570cb0000-7f8570cb1000 r--p 00007000 08:02 261824                     /lib64/librt-2.11.3.so
7f8570cb1000-7f8570cb2000 rw-p 00008000 08:02 261824                     /lib64/librt-2.11.3.so
7f8570cb2000-7f8570cf6000 r-xp 00000000 08:02 1440528                    /usr/lib64/libldap-2.4.so.2.5.6
7f8570cf6000-7f8570ef6000 ---p 00044000 08:02 1440528                    /usr/lib64/libldap-2.4.so.2.5.6
7f8570ef6000-7f8570ef7000 r--p 00044000 08:02 1440528                    /usr/lib64/libldap-2.4.so.2.5.6
7f8570ef7000-7f8570ef9000 rw-p 00045000 08:02 1440528                    /usr/lib64/libldap-2.4.so.2.5.6
7f8570ef9000-7f8570f2a000 r-xp 00000000 08:02 1440087                    /usr/lib64/libidn.so.11.5.44
7f8570f2a000-7f857112a000 ---p 00031000 08:02 1440087                    /usr/lib64/libidn.so.11.5.44
7f857112a000-7f857112b000 r--p 00031000 08:02 1440087                    /usr/lib64/libidn.so.11.5.44
7f857112b000-7f857112c000 rw-p 00032000 08:02 1440087                    /usr/lib64/libidn.so.11.5.44
7f857112c000-7f8571133000 r-xp 00000000 08:02 261837                     /lib64/libacl.so.1.1.0
7f8571133000-7f8571333000 ---p 00007000 08:02 261837                     /lib64/libacl.so.1.1.0
7f8571333000-7f8571334000 r--p 00007000 08:02 261837                     /lib64/libacl.so.1.1.0
7f8571334000-7f8571335000 rw-p 00008000 08:02 261837                     /lib64/libacl.so.1.1.0
7f8571335000-7f8571339000 r-xp 00000000 08:02 261818                     /lib64/libcap.so.2.19
7f8571339000-7f8571538000 ---p 00004000 08:02 261818                     /lib64/libcap.so.2.19
7f8571538000-7f8571539000 r--p 00003000 08:02 261818                     /lib64/libcap.so.2.19
7f8571539000-7f857153a000 rw-p 00004000 08:02 261818                     /lib64/libcap.so.2.19
7f857153a000-7f8571557000 r-xp 00000000 08:02 261708                     /lib64/libselinux.so.1
7f8571557000-7f8571756000 ---p 0001d000 08:02 261708                     /lib64/libselinux.so.1
7f8571756000-7f8571757000 r--p 0001c000 08:02 261708                     /lib64/libselinux.so.1
7f8571757000-7f8571758000 rw-p 0001d000 08:02 261708                     /lib64/libselinux.so.1
7f8571758000-7f8571759000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8571759000-7f8571764000 r-xp 00000000 08:02 261674                     /lib64/libpopt.so.0.0.0
7f8571764000-7f8571963000 ---p 0000b000 08:02 261674                     /lib64/libpopt.so.0.0.0
7f8571963000-7f8571964000 r--p 0000a000 08:02 261674                     /lib64/libpopt.so.0.0.0
7f8571964000-7f8571965000 rw-p 0000b000 08:02 261674                     /lib64/libpopt.so.0.0.0
7f8571965000-7f8571993000 r-xp 00000000 08:02 1440034                    /usr/lib64/liblua.so.5.1
7f8571993000-7f8571b93000 ---p 0002e000 08:02 1440034                    /usr/lib64/liblua.so.5.1
7f8571b93000-7f8571b95000 r--p 0002e000 08:02 1440034                    /usr/lib64/liblua.so.5.1
7f8571b95000-7f8571b96000 rw-p 00030000 08:02 1440034                    /usr/lib64/liblua.so.5.1
7f8571b96000-7f8571be1000 r-xp 00000000 08:02 1440536                    /usr/lib64/librpmio.so.1.0.0
7f8571be1000-7f8571de1000 ---p 0004b000 08:02 1440536                    /usr/lib64/librpmio.so.1.0.0
7f8571de1000-7f8571de3000 r--p 0004b000 08:02 1440536                    /usr/lib64/librpmio.so.1.0.0
7f8571de3000-7f8571de7000 rw-p 0004d000 08:02 1440536                    /usr/lib64/librpmio.so.1.0.0
7f8571de7000-7f8571dea000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8571dea000-7f8571e0e000 r-xp 00000000 08:02 1440222                    /usr/lib64/libproxy.so.1.0.0
7f8571e0e000-7f857200e000 ---p 00024000 08:02 1440222                    /usr/lib64/libproxy.so.1.0.0
7f857200e000-7f857200f000 r--p 00024000 08:02 1440222                    /usr/lib64/libproxy.so.1.0.0
7f857200f000-7f8572010000 rw-p 00025000 08:02 1440222                    /usr/lib64/libproxy.so.1.0.0
7f8572010000-7f857201e000 r-xp 00000000 08:02 261671                     /lib64/libudev.so.0.10.0
7f857201e000-7f857221d000 ---p 0000e000 08:02 261671                     /lib64/libudev.so.0.10.0
7f857221d000-7f857221e000 r--p 0000d000 08:02 261671                     /lib64/libudev.so.0.10.0
7f857221e000-7f857221f000 rw-p 0000e000 08:02 261671                     /lib64/libudev.so.0.10.0
7f857221f000-7f8572246000 r-xp 00000000 08:02 261698                     /lib64/libexpat.so.1.5.2
7f8572246000-7f8572446000 ---p 00027000 08:02 261698                     /lib64/libexpat.so.1.5.2
7f8572446000-7f8572448000 r--p 00027000 08:02 261698                     /lib64/libexpat.so.1.5.2
7f8572448000-7f8572449000 rw-p 00029000 08:02 261698                     /lib64/libexpat.so.1.5.2
7f8572449000-7f8572595000 r-xp 00000000 08:02 1440054                    /usr/lib64/libxml2.so.2.7.8
7f8572595000-7f8572794000 ---p 0014c000 08:02 1440054                    /usr/lib64/libxml2.so.2.7.8
7f8572794000-7f857279c000 r--p 0014b000 08:02 1440054                    /usr/lib64/libxml2.so.2.7.8
7f857279c000-7f857279e000 rw-p 00153000 08:02 1440054                    /usr/lib64/libxml2.so.2.7.8
7f857279e000-7f857279f000 rw-p 00000000 00:00 0
7f857279f000-7f85727f9000 r-xp 00000000 08:02 1440513                    /usr/lib64/libcurl.so.4.2.0
7f85727f9000-7f85729f9000 ---p 0005a000 08:02 1440513                    /usr/lib64/libcurl.so.4.2.0
7f85729f9000-7f85729fb000 r--p 0005a000 08:02 1440513                    /usr/lib64/libcurl.so.4.2.0
7f85729fb000-7f85729fc000 rw-p 0005c000 08:02 1440513                    /usr/lib64/libcurl.so.4.2.0
7f85729fc000-7f8572b34000 r-xp 00000000 08:02 1442390                    /usr/lib64/librpm.so.1.0.0
7f8572b34000-7f8572d34000 ---p 00138000 08:02 1442390                    /usr/lib64/librpm.so.1.0.0
7f8572d34000-7f8572d39000 r--p 00138000 08:02 1442390                    /usr/lib64/librpm.so.1.0.0
7f8572d39000-7f8572d3c000 rw-p 0013d000 08:02 1442390                    /usr/lib64/librpm.so.1.0.0
7f8572d3c000-7f8572d3d000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8572d3d000-7f8573207000 r-xp 00000000 08:02 1440218                    /usr/lib64/libzypp.so.810.2.1
7f8573207000-7f8573407000 ---p 004ca000 08:02 1440218                    /usr/lib64/libzypp.so.810.2.1
7f8573407000-7f8573419000 r--p 004ca000 08:02 1440218                    /usr/lib64/libzypp.so.810.2.1
7f8573419000-7f8573422000 rw-p 004dc000 08:02 1440218                    /usr/lib64/libzypp.so.810.2.1
7f8573422000-7f8573426000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8573426000-7f85735c9000 r-xp 00000000 08:02 1440004                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2Pkg.so.2.0.0
7f85735c9000-7f85737c8000 ---p 001a3000 08:02 1440004                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2Pkg.so.2.0.0
7f85737c8000-7f85737cc000 r--p 001a2000 08:02 1440004                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2Pkg.so.2.0.0
7f85737cc000-7f85737d4000 rw-p 001a6000 08:02 1440004                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2Pkg.so.2.0.0
7f85737d4000-7f85737ef000 r-xp 00000000 08:02 1702132                    /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/auto/YaST/YCP/libYCP.so.2.0.0
7f85737ef000-7f85739ef000 ---p 0001b000 08:02 1702132                    /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/auto/YaST/YCP/libYCP.so.2.0.0
7f85739ef000-7f85739f0000 r--p 0001b000 08:02 1702132                    /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/auto/YaST/YCP/libYCP.so.2.0.0
7f85739f0000-7f85739f1000 rw-p 0001c000 08:02 1702132                    /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/auto/YaST/YCP/libYCP.so.2.0.0
7f85739f1000-7f85739f3000 r-xp 00000000 08:02 1440481                    /usr/lib64/gconv/ISO8859-1.so
7f85739f3000-7f8573bf2000 ---p 00002000 08:02 1440481                    /usr/lib64/gconv/ISO8859-1.so
7f8573bf2000-7f8573bf3000 r--p 00001000 08:02 1440481                    /usr/lib64/gconv/ISO8859-1.so
7f8573bf3000-7f8573bf4000 rw-p 00002000 08:02 1440481                    /usr/lib64/gconv/ISO8859-1.so
7f8573bf4000-7f8573c93000 r-xp 00000000 08:02 1440203                    /usr/lib64/libyui.so.3.0.0
7f8573c93000-7f8573e92000 ---p 0009f000 08:02 1440203                    /usr/lib64/libyui.so.3.0.0
7f8573e92000-7f8573e98000 r--p 0009e000 08:02 1440203                    /usr/lib64/libyui.so.3.0.0
7f8573e98000-7f8573e9a000 rw-p 000a4000 08:02 1440203                    /usr/lib64/libyui.so.3.0.0
7f8573e9a000-7f8573f3d000 r-xp 00000000 08:02 1439998                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2UI.so.2.0.0
7f8573f3d000-7f857413d000 ---p 000a3000 08:02 1439998                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2UI.so.2.0.0
7f857413d000-7f857413f000 r--p 000a3000 08:02 1439998                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2UI.so.2.0.0
7f857413f000-7f8574141000 rw-p 000a5000 08:02 1439998                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2UI.so.2.0.0
7f8574141000-7f857414c000 r-xp 00000000 08:02 261709                     /lib64/libcrypt-2.11.3.so
7f857414c000-7f857434c000 ---p 0000b000 08:02 261709                     /lib64/libcrypt-2.11.3.so
7f857434c000-7f857434d000 r--p 0000b000 08:02 261709                     /lib64/libcrypt-2.11.3.so
7f857434d000-7f857434e000 rw-p 0000c000 08:02 261709                     /lib64/libcrypt-2.11.3.so
7f857434e000-7f857437c000 rw-p 00000000 00:00 0
7f857437c000-7f8574650000 r-xp 00000000 08:02 1700808                    /usr/lib/perl5/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/CORE/libperl.so
7f8574650000-7f857484f000 ---p 002d4000 08:02 1700808                    /usr/lib/perl5/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/CORE/libperl.so
7f857484f000-7f8574854000 r--p 002d3000 08:02 1700808                    /usr/lib/perl5/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/CORE/libperl.so
7f8574854000-7f8574859000 rw-p 002d8000 08:02 1700808                    /usr/lib/perl5/5.12.3/x86_64-linux-thread-multi/CORE/libperl.so
7f8574859000-7f8574878000 r-xp 00000000 08:02 1439996                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2lang_perl.so.2.0.0
7f8574878000-7f8574a78000 ---p 0001f000 08:02 1439996                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2lang_perl.so.2.0.0
7f8574a78000-7f8574a79000 r--p 0001f000 08:02 1439996                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2lang_perl.so.2.0.0
7f8574a79000-7f8574a7a000 rw-p 00020000 08:02 1439996                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2lang_perl.so.2.0.0
7f8574a7a000-7f8574a90000 r-xp 00000000 08:02 261821                     /lib64/libz.so.1.2.5
7f8574a90000-7f8574c90000 ---p 00016000 08:02 261821                     /lib64/libz.so.1.2.5
7f8574c90000-7f8574c91000 r--p 00016000 08:02 261821                     /lib64/libz.so.1.2.5
7f8574c91000-7f8574c92000 rw-p 00017000 08:02 261821                     /lib64/libz.so.1.2.5
7f8574c92000-7f8574e1c000 r-xp 00000000 08:02 261830                     /lib64/libcrypto.so.1.0.0
7f8574e1c000-7f857501c000 ---p 0018a000 08:02 261830                     /lib64/libcrypto.so.1.0.0
7f857501c000-7f8575035000 r--p 0018a000 08:02 261830                     /lib64/libcrypto.so.1.0.0
7f8575035000-7f857503f000 rw-p 001a3000 08:02 261830                     /lib64/libcrypto.so.1.0.0
7f857503f000-7f8575043000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8575043000-7f8575098000 r-xp 00000000 08:02 261745                     /lib64/libssl.so.1.0.0
7f8575098000-7f8575297000 ---p 00055000 08:02 261745                     /lib64/libssl.so.1.0.0
7f8575297000-7f857529a000 r--p 00054000 08:02 261745                     /lib64/libssl.so.1.0.0
7f857529a000-7f857529f000 rw-p 00057000 08:02 261745                     /lib64/libssl.so.1.0.0
7f857529f000-7f8575403000 r-xp 00000000 08:02 261682                     /lib64/libc-2.11.3.so
7f8575403000-7f8575602000 ---p 00164000 08:02 261682                     /lib64/libc-2.11.3.so
7f8575602000-7f8575606000 r--p 00163000 08:02 261682                     /lib64/libc-2.11.3.so
7f8575606000-7f8575607000 rw-p 00167000 08:02 261682                     /lib64/libc-2.11.3.so
7f8575607000-7f857560c000 rw-p 00000000 00:00 0
7f857560c000-7f8575621000 r-xp 00000000 08:02 261680                     /lib64/libgcc_s.so.1
7f8575621000-7f8575820000 ---p 00015000 08:02 261680                     /lib64/libgcc_s.so.1
7f8575820000-7f8575821000 r--p 00014000 08:02 261680                     /lib64/libgcc_s.so.1
7f8575821000-7f8575822000 rw-p 00015000 08:02 261680                     /lib64/libgcc_s.so.1
7f8575822000-7f8575878000 r-xp 00000000 08:02 261710                     /lib64/libm-2.11.3.so
7f8575878000-7f8575a77000 ---p 00056000 08:02 261710                     /lib64/libm-2.11.3.so
7f8575a77000-7f8575a78000 r--p 00055000 08:02 261710                     /lib64/libm-2.11.3.so
7f8575a78000-7f8575a79000 rw-p 00056000 08:02 261710                     /lib64/libm-2.11.3.so
7f8575a79000-7f8575b64000 r-xp 00000000 08:02 1440166                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.14
7f8575b64000-7f8575d63000 ---p 000eb000 08:02 1440166                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.14
7f8575d63000-7f8575d6b000 r--p 000ea000 08:02 1440166                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.14
7f8575d6b000-7f8575d6d000 rw-p 000f2000 08:02 1440166                    /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.14
7f8575d6d000-7f8575d82000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8575d82000-7f8575d84000 r-xp 00000000 08:02 261718                     /lib64/libutil-2.11.3.so
7f8575d84000-7f8575f83000 ---p 00002000 08:02 261718                     /lib64/libutil-2.11.3.so
7f8575f83000-7f8575f84000 r--p 00001000 08:02 261718                     /lib64/libutil-2.11.3.so
7f8575f84000-7f8575f85000 rw-p 00002000 08:02 261718                     /lib64/libutil-2.11.3.so
7f8575f85000-7f8575fba000 r-xp 00000000 08:02 261675                     /lib64/libpcre.so.0.0.1
7f8575fba000-7f85761b9000 ---p 00035000 08:02 261675                     /lib64/libpcre.so.0.0.1
7f85761b9000-7f85761ba000 r--p 00034000 08:02 261675                     /lib64/libpcre.so.0.0.1
7f85761ba000-7f85761bb000 rw-p 00035000 08:02 261675                     /lib64/libpcre.so.0.0.1
7f85761bb000-7f85762d3000 r-xp 00000000 08:02 1440201                    /usr/lib64/libblocxx.so.6.2.1.0
7f85762d3000-7f85764d2000 ---p 00118000 08:02 1440201                    /usr/lib64/libblocxx.so.6.2.1.0
7f85764d2000-7f85764d9000 r--p 00117000 08:02 1440201                    /usr/lib64/libblocxx.so.6.2.1.0
7f85764d9000-7f85764dc000 rw-p 0011e000 08:02 1440201                    /usr/lib64/libblocxx.so.6.2.1.0
7f85764dc000-7f85764dd000 rw-p 00000000 00:00 0
7f85764dd000-7f85764f4000 r-xp 00000000 08:02 261819                     /lib64/libpthread-2.11.3.so
7f85764f4000-7f85766f4000 ---p 00017000 08:02 261819                     /lib64/libpthread-2.11.3.so
7f85766f4000-7f85766f5000 r--p 00017000 08:02 261819                     /lib64/libpthread-2.11.3.so
7f85766f5000-7f85766f6000 rw-p 00018000 08:02 261819                     /lib64/libpthread-2.11.3.so
7f85766f6000-7f85766fa000 rw-p 00000000 00:00 0
7f85766fa000-7f85766fc000 r-xp 00000000 08:02 261841                     /lib64/libdl-2.11.3.so
7f85766fc000-7f85768fc000 ---p 00002000 08:02 261841                     /lib64/libdl-2.11.3.so
7f85768fc000-7f85768fd000 r--p 00002000 08:02 261841                     /lib64/libdl-2.11.3.so
7f85768fd000-7f85768fe000 rw-p 00003000 08:02 261841                     /lib64/libdl-2.11.3.so
7f85768fe000-7f8576921000 r-xp 00000000 08:02 1440165                    /usr/lib64/liby2util.so.4.0.0
7f8576921000-7f8576b21000 ---p 00023000 08:02 1440165                    /usr/lib64/liby2util.so.4.0.0
7f8576b21000-7f8576b22000 r--p 00023000 08:02 1440165                    /usr/lib64/liby2util.so.4.0.0
7f8576b22000-7f8576b23000 rw-p 00024000 08:02 1440165                    /usr/lib64/liby2util.so.4.0.0
7f8576b23000-7f8576b89000 r-xp 00000000 08:02 1440167                    /usr/lib64/libycpvalues.so.3.0.0
7f8576b89000-7f8576d88000 ---p 00066000 08:02 1440167                    /usr/lib64/libycpvalues.so.3.0.0
7f8576d88000-7f8576d8b000 r--p 00065000 08:02 1440167                    /usr/lib64/libycpvalues.so.3.0.0
7f8576d8b000-7f8576d8d000 rw-p 00068000 08:02 1440167                    /usr/lib64/libycpvalues.so.3.0.0
7f8576d8d000-7f8576d92000 r-xp 00000000 08:02 261681                     /lib64/libxcrypt.so.2.0.0
7f8576d92000-7f8576f91000 ---p 00005000 08:02 261681                     /lib64/libxcrypt.so.2.0.0
7f8576f91000-7f8576f92000 r--p 00004000 08:02 261681                     /lib64/libxcrypt.so.2.0.0
7f8576f92000-7f8576f93000 rw-p 00005000 08:02 261681                     /lib64/libxcrypt.so.2.0.0
7f8576f93000-7f8576fc1000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8576fc1000-7f8576fce000 r-xp 00000000 08:02 1440051                    /usr/lib64/libscr.so.2.0.0
7f8576fce000-7f85771cd000 ---p 0000d000 08:02 1440051                    /usr/lib64/libscr.so.2.0.0
7f85771cd000-7f85771ce000 r--p 0000c000 08:02 1440051                    /usr/lib64/libscr.so.2.0.0
7f85771ce000-7f85771cf000 rw-p 0000d000 08:02 1440051                    /usr/lib64/libscr.so.2.0.0
7f85771cf000-7f85771f7000 r-xp 00000000 08:02 1440158                    /usr/lib64/liby2.so.2.0.0
7f85771f7000-7f85773f6000 ---p 00028000 08:02 1440158                    /usr/lib64/liby2.so.2.0.0
7f85773f6000-7f85773f7000 r--p 00027000 08:02 1440158                    /usr/lib64/liby2.so.2.0.0
7f85773f7000-7f85773f8000 rw-p 00028000 08:02 1440158                    /usr/lib64/liby2.so.2.0.0
7f85773f8000-7f857751a000 r-xp 00000000 08:02 1440215                    /usr/lib64/libycp.so.3.0.0
7f857751a000-7f857771a000 ---p 00122000 08:02 1440215                    /usr/lib64/libycp.so.3.0.0
7f857771a000-7f857771f000 r--p 00122000 08:02 1440215                    /usr/lib64/libycp.so.3.0.0
7f857771f000-7f8577722000 rw-p 00127000 08:02 1440215                    /usr/lib64/libycp.so.3.0.0
7f8577722000-7f8577725000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8577725000-7f857773b000 r-xp 00000000 08:02 1440012                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2scr.so.2.0.0
7f857773b000-7f857793b000 ---p 00016000 08:02 1440012                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2scr.so.2.0.0
7f857793b000-7f857793c000 r--p 00016000 08:02 1440012                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2scr.so.2.0.0
7f857793c000-7f857793d000 rw-p 00017000 08:02 1440012                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2scr.so.2.0.0
7f857793d000-7f8577957000 r-xp 00000000 08:02 1440005                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2wfm.so.2.0.0
7f8577957000-7f8577b57000 ---p 0001a000 08:02 1440005                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2wfm.so.2.0.0
7f8577b57000-7f8577b58000 r--p 0001a000 08:02 1440005                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2wfm.so.2.0.0
7f8577b58000-7f8577b59000 rw-p 0001b000 08:02 1440005                    /usr/lib64/YaST2/plugin/libpy2wfm.so.2.0.0
7f8577b59000-7f8577b77000 r-xp 00000000 08:02 261700                     /lib64/ld-2.11.3.so
7f8577b7a000-7f8577bc9000 r--s 00000000 08:02 2379652                    /var/cache/fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-le64.cache-3
7f8577bc9000-7f8577bda000 r--p 00000000 08:02 1707378                    /usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/libc.mo
7f8577bda000-7f8577c19000 r--p 00000000 08:02 1442801                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_CTYPE
7f8577c19000-7f8577d36000 r--p 00000000 08:02 1442834                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_COLLATE
7f8577d36000-7f8577d41000 rw-p 00000000 00:00 0
7f8577d46000-7f8577d47000 r--p 00000000 08:02 2100174                    /usr/share/YaST2/locale/nb/LC_MESSAGES/pkg-bindings.mo
7f8577d47000-7f8577d4a000 r--p 00000000 08:02 2100170                    /usr/share/YaST2/locale/nb/LC_MESSAGES/online-update.mo
7f8577d4a000-7f8577d60000 r--p 00000000 08:02 2100119                    /usr/share/YaST2/locale/nb/LC_MESSAGES/base.mo
7f8577d60000-7f8577d61000 r--p 00000000 08:02 1442835                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_NUMERIC
7f8577d61000-7f8577d62000 r--p 00000000 08:02 1442840                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_TIME
7f8577d62000-7f8577d63000 r--p 00000000 08:02 1442836                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_MONETARY
7f8577d63000-7f8577d64000 r--p 00000000 08:02 1442838                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_MESSAGES/SYS_LC_MESSAGES
7f8577d64000-7f8577d65000 r--p 00000000 08:02 1442799                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_PAPER
7f8577d65000-7f8577d66000 r--p 00000000 08:02 1442829                    /usr/lib/locale/nb_NO.utf8/LC_NAME
7fff155f1000-7fff15622000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7fff1563f000-7fff15640000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
YaST got signal 6 at YCP file OnlineUpdateCallbacks.ycp:515
/sbin/yast2: line 423:  5666 Avbrutt (SIGABRT)       $ybindir/y2base $module "$@" "$SELECTED_GUI" $Y2_GEOMETRY $Y2UI_ARGS


Forstår noen dette?
Får dette som en feilmelding boks med tekst.
Bruker opensuse 11.4 sin tumbleweed repo
medlem i 169 måneder
 

Re: Teknisk feilmelding for utviklere jeg får

Innleggav geirendre » søn 17.04.2011 14:05

Den ligner jo litt på denne jeg fant med Google....
http://forums.opensuse.org/applications ... _64-a.html
;)

Erfaren
Brukerens avatar
medlem i 230 måneder
 


Returner til Skrivebord / MultimediaHvem er i Forumene

Registrerte brukere: Google [Bot]