Access denied ved SSH (bruker putty)

Access denied ved SSH (bruker putty)

Innleggav andas » lør 10.11.2012 17:45

Hei,

Får feil når jeg benytter SSH. skriver inn brukernavn og passord på min nye LinuxPC (ubuntu 12.10) og får access denied.

Noen som har noen tips? Har port forwarded og får opp at jeg kan logge inn.

Se sshd-config-fila for mer info:

# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 5699
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768

# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes

# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication yes

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes

X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
#UseLogin no

#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
UsePAM yes
medlem i 198 måneder
 

Re: Access denied ved SSH (bruker putty)

Innleggav linuxdude » tor 22.11.2012 22:53

Ser at du har satt den til å lytte på port 5699??

Hvis du skal finne den på nettet da så må du vel bruke denne kommandoen.
ssh -p 5699 brukernavn@host eller ip
Hvis du bare skriver ssh brukernavn@host eller ip så er det default port 22 som den spør om svar på.

Brukerens avatar
medlem i 213 måneder
 

Re: Access denied ved SSH (bruker putty)

Innleggav terjejh » tor 22.11.2012 23:53

Jeg bruker verken PuTTY eller Ubuntu, men det hender jeg må "renske opp" gamle autorisasjonsnøkler i fila
~/.ssh/known_hosts

I første omgang kan fila ev. omdøpes til en backup-kopi, og så prøve ssh oppkopling på nytt.

Erfaren
Brukerens avatar
medlem i 216 måneder
 


Returner til UbuntuHvem er i Forumene

Registrerte brukere: Google [Bot]