Tysklands Justisminister nekter å gjeninnføre DLD

Tysklands justisminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) nekter å gjeninføre DLD etter at det ble forkastet i den Tyske forfatningsdomstolen som grunnlovsstridig.
Hun gjør som Amerikanerne og vil bruke "frys" strategien. En strategi som norsk politi også har brukt hittil, og stolt berettet om til sine europeiske kolleger.

CSU og CDU (Høyres søsterparti) skriker etter DLD og vil bekjempe kriminalitet for enhver pris. Dette må ses i lys av at Tyskland åpenbart er mere terrorutsatt.

Frys strategien går ut på at Politiet ved mistanke kan kreve at dataene fryses, slik at de kan gå igjennom dem når rettslig kjennelse foreligger.
Det å ta seg tid til en skikkelig rettsprosess er høyst nødvendig for å unngå vilkårlighet og misbruk.

Våre etater, byrokrater og politikere har overhodet ingen kontroll over sine datasystemer og i den grad de måtte ha det, så blir de misbrukt (NAV-gate og politiets Se og Hør database, sletting av logger for å hindre revisjon).

Storberget kommer ikke til å forbedre mye ved at Killengreen må rapportere hver 14 dag, han kommer bare til å beskjeftige flere byrokrater.

Videre fortsetter han med sine "lovtekniske presiseringer" la oss analysere dette svaret gitt på nettet av Storberget:

SPØRSMÅL:
Over 100 millioner mennesker er uten DLD (Romania og Tyskland) fordi forfatningsdomstolene har funnet at DLD strider mot Grunnloven. I Tyskland mener dessuten domstolen at dir ikke er proporsjonalt og at lagringen ikke ivaretar personvernet. Og stiller strenge konkrete krav til lagring. Langt strengere enn Norge.

Hva er det disse to landene (i motsetning til deg) ikke har forstått når det gjelder personvern"

STORBERGETS SVAR:
Hei!
Forfatningsdomstolen i Tyskland har ikke sagt at DLD strider mot mot forfatningen. Det de har vurdert er implementeringen av direktivet, altså måten den tyske stat har gjort det på. De fastslo at den tyske loven ikke var god nok. Vi har ivaretatt de manglene den tyske forfatningsdomstolen påpekte i vårt lovforslag. Bl.a. domstolsprøving og opplisting av straffebud som omfattes.

Hilsen Knut Storberget
___________________

Implementeringen var ikke god nok? Tror Storberget at den Tyske forfatningsdomstolen i første rekke behandler byrokratenes arbeidsmetodikk?
Manglet det en lovteknisk presisering? Det han sier er at en lov som ikke godtar DLD, den er ikke god nok. Det er også en måte å si det på.

Noen som vil være med på at en forfatningsdomstol behandler forhold som berører forfatningen (grunnloven)og da i høyeste grad de prinsippielle spørsmål?

Ja det finnes noen! Herunder Tysklands justisminister!
Hva er det hun ikke har forstått Storberget?

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-11/leutheusser-schnarrenberg...

Jeg skal ta meg bryet med å oversette hva Tysklands justisminister akter å gjøre for deretter å illustrere forskjellen til den logrende puddelen vi har her på berget, som altså hevder at vi må innføre pga EØS avtalen, og at vi ikke har noe valg.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) jedoch lehnt eine Wiedereinführung ab. Der sicherheitspolitische Mehrwert dieser "grundrechtssensiblen Datenberge" werde "zu Recht bezweifelt". Es dürfe keine "Instrumentalisierung der aktuellen Situation für einseitige Sicherheitsgesetze" geben. Leutheussers Gegenvorschlag ist das "Schockfrosten" von Daten. Das Ministerium bereite eine Regelung zu einer "anlassbezogenen Nutzung von Telekommunikationsdaten" vor. Bei konkreten Verdachtsmomenten könne die routinemäßige Löschung von Verbindungsdaten unterbunden werden.

************
Justisminister Sabine Leuthheusser-Schnarrenberger (FDP) tilbakeviser en gjeninføring. Den sikkerhetspolitiske merverdien av disse "grunlovssensible databergene" blir " med rette trukket i tvil". Det må ikke forekomme "Befestning av den aktuelle situasjonen til fordel for en ensidig sikkerhetslovgivning". Leutheussers motforslag består i å "fryse" dataene.
Departementet forbereder et regelverk for en "situasjonsbestemt ytnyttelese av telekommunikasjonsdata". Ved konkret mistanke kan den rutinemessige slettingen av data stoppes.
************

Ingen tvil altså om at våre kjære AP (og Høyre?)politikere er mere katolske enn paven selv i dette tilfellet.
Storberget forsøker å tilbakevise alle som trekker DLD i tvil som idioter som har misforstått.

Et eksempel:
_________________________
SPØRSMÅL:
Hvorfor skal den norske mann være kriminell inntil det motsatte er bevist?"

STORBERGETS SVAR:
Hei Knut H

Det er ikke slik at folk er kriminelle om data lagres. Flere av dataene lagres også idag; av kommersielle hensyn. Dessuten lagres også mye annen informasjon om oss "Knuter" enten vi betaler med kort, kjører i bompengering eller søker om byggetillatelse uten at vi blir kriminelle. Politiet får bare adgang når de har skjellig grunn til mistanke om en alvorlig straffbar handling; innhenting av trafikkdata kan også avkrefte mistanke. Synes nok at din påstand er noe lettvint. Endelig; selve innholdet i trafikken lagres ikke.

Hilsen Knut Storberget
________________________________
Den Norske Advokatforening (Og den Tyske), Tysklands justisminister og Datatilsynet sier det stikk motsatte og det må Storberget være kjent med. Likevell avfeier han denne karen med at det er en letvinn påstand. Igjen trekker han frem at det lett "bevise uskyld" (avkrefte mistanke). Det er OMVENDT STORBERGET! Politiet må BEKREFTE MISTANKE og det er et grunnlegende demokratisk prinsipp! Han holder seg ikke for god for noe i DLD spørsmålet. Snakk om letvinn påstand.

Det er også svært betenkelig at Storberget og Politiet kjører "pedo show" som viser overgrep på barn som forsvar for DLD. Det er grusomme bilder. Det er også bildene av lemlestede lik i Afghanistan, uten at soldatene blir trukket tilbake av den grunn (uten konsekvensanalyser).

Den Tyske Justisministerens forslag ivaretar personvernet og sikkerheten.
Jeg synes forslaget er utmerket til å løse problemet også her på berget.
Kjør gjerne forsterket frys, Få politifolk ut i gatene (Vel det anses som bevist at de ikke egner seg bak et tastatur og en skjerm, jmfr diverse negative rapporter i så måte)
Og få opp oppklaringsprosenten.
Og fremfor alt ikke sett hele befolkningen i elektronisk varetekt!

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

omaha

Jeg ønsker uansett en full gjennomgang av hele personvernlovgivningen før det gis større fullmakter mht all slags datalagring. Frys helt lokalt i forbindelse med kriminalsaker KAN være et alternativ.

Som ventet har Storberget brukt terrorforsøket i Stockholm for hva det er verdt, og i går benyttet også Stoltenberg dette i forsvar av norsk politikk mht wikileaksavsløringene om USA's syn på Norge.

I tillegg har Wikileaks avslørt at Krekarsaken har nokså stygge sider ved seg. Allerede antatt, men nå bedre dokumentert.

På bakgrunn av Wikileaks har det også blitt vist hvordan byråkratiet tar snarveier og begår ulovligheter når politikk og regelverk ikke passer dem. Statsministerfrue Stoltenberg er høyt plassert i UD's hieraki så det blir i det minste i familien.

Ville det ha blitt noen tiltale mot tjenestemenn som forer fremmede makter med informasjon MOT sine egne ministre med DLD?

Dette viser at det offentlige ikke følger de kriterier og fortolkninger som legges til grunn i politikk og lovverk når det ikke passer dem.

ER det noen grunn til å anta at praktiseringen av DLD vil være anderledes? Jeg kan ikke tenke meg det.

Når det gjelder misbruk/overgrep/pedo forteller både Aftenposten og DB i dag at oslopolitiet har mer enn 100 overgrepssaker de ikke etterforsker selv om de har den informasjonen de trenger. Inkludert er flere saker hvor gjerningsmann er kjent.

Betyr DLD at enda flere slike saker får ligge i fred mens de koser seg med mer kliniske saker hvor de har elektroniske spor? De vil jo ha et behov for å rettferdiggjøre DLD i etterkant ved å fremvise saker som er løst på grunn av DLD?

http://www.dagbladet.no/2010/12/16/nyheter/innenriks/politietterforsknin...
http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3952001.ece

viking60

+1 Absolutt enig i at vår personvernlovgivning trenger en full gjennomgang.
NAV-gate burde vært komplett umulig. Og når det likevel skjer så skal et ansikt frem i lyset og helst i fengsel eller bort fra taburetten!

Klare linjer og konkrete konsekvenser for enkeltmenesker ved brudd på disse.

Ansvar må sensibiliseres og ikke pulveriseres. Det vil hindre at en gir kreti og pleti adgang til systemer som de ikke skal ha (hører du Rigmor Aasrud!).
Og den som har tilgang skal stekes i sitt eget fett ved glipper og feil. De skal arbeide for befolkningens ve og vel, ikke sine egne posisjoner og pensjoner.
Dersom de mistenker feil ved systemet, så vil de nok hyle høyt om det (som de må få både rett og plikt til), dersom de selv risikerer å måtte ta støyten.

Tror faktisk Høyre kan være positiv til dette.

Tysklands innenriksminister Thomas de Maizière (CDU - Høyres søsterparti)
oppforder til å holde hodet kaldt i den endrede sikkerhetssituasjonen.
Tyskland har opplevd og mestret "forferdelige terror-stunder" uten at rettstaten har "gått opp i sømmene" av den grunn.

Rettstaten går opp i sømmene med DLD.

omaha

Er ikke jeg som sier det - det står i VG og da er det sant:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028203

viking60

:) Ja politiet har vist lagret nok allerede. Rimelig drøyt å snakke om "innføring" av datalagring der i gården.
Virker som Politiet er fullstendig uten styring:
Steinar Talgø, seksjonssjef ved juridisk seksjon i Politidirektorat, sier til VG Nett:

- Vi sendte spørsmål om bruk av passregisteret i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger, blant annet automatisk trafikkontroll i april i år. Vi venter fortsatt på svar
Men det er klart: De kommer til å ha full kontroll så fort DLD blir inført :-/
Storberget har ikke kontroll. Først så satser han all prestisje på å tvinge igjennom "Lex Killengren" så viser han den samme dame mistillit ved å pålegge 14 dagers ydmykende rapporteringsplikt.
Direktoratet sender forespørsler som åpenbart blir ignorert. Og ingen har ansvaret!
Hvorfor Direktoratet sender forespørsler om et forhold som de allerede har instruert politiet om er OK, overgår min forstand. At den samme instruks er i strid med Justisdepartementets instrukser gjør farsen komplett.
Storberget er helt sikkert sjokkert og lurer på hvem som har tisset i buksen hans igjen.
(Inspirert av Kjetil Rekdal :-D )
Kan noen informere politiet om at rettsvilfarelse ikke er noen unnskyldning?
(Det må jo være et helvete å være politimann i denne situasjonen, men det slipper ingen unna med.)
Eller kan jeg hevde at "Jeg trodde fartsgrensen her var 140" neste gang jeg blir stoppet?

Eller er det ganske enkelt slik at de trodde at ingen kom til å bry seg og at det ville gå over?

omaha

Her er nok en sak som kan tjene som illustrasjon på at DLD er milevis fra å være en pandoras boks som løser alle (i dette tilfellet) pedofilisaker.

Man har altså (igjen) en sak hvor antatt gjerningsmann er kjent, flere ganger domfelt, har kjent modus, kjente reisevaner osv osv osv.

Sett fra utsiden - en åpenbar forvaringssak hvor det burde være en kurant affære å pågripe, fengsle, dømme og forvare antatt gjerningsmann.

Men neida, - selv om det atså eksisterer en pedosiktelse mot vedkommende i Norge og på tross av at politiet er kjent med at vedkommende reiser til et sted hvor fattige ofre står i kø.
Hvordan kan slike svin ha pass?

I min bok er det svært få om noen forbrytelser som er mer alvorlig enn overgrep mot egne og andres små barn.

Hvorfor i alle dager skal politiet ha et verktøy som DLD når de ikke engang greier å ta de som sitter på fanget deres og peker nese av dem??

Finnes det et snev av yrkesstolthet blant politibefal eller dekkes den delen av Arne Johannesen's sutring under lønnsoppgjør?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10020738
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3965647.ece

viking60

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krim/100-overgrepssaker-i-oslo-er-ik...
Overgrepssaker mot ti åringer med kjent gjerningsperson etterforskes ikke i Oslo.
Dette stiller hylingen etter DLD i et VELDIG merkelig lys.
De har hundre saker med kjent gjerningsperson som de ikke gjør noe med.
Er ønsket å ha 200 saker som de ikke gjør noe med?

viking60

Fra Arbeiderpartiets hjemmeside:

"Datalagring nyttig og effektivt for kriminalitetsbekjempelse

Politiets kontroll av telefonbruken til kriminelle får mye av æren for at innbruddstallene stuper i Oslo."

Hmm - Alvorlig kriminalitet med 5 års strafferamme? Var det ikke det som gjør at DLD har som egenskap:

"Å styrke personvernet i forhold til dagens regelverk" ????

Det er vel bare en formalitet å omgjøre kravet til "alvorlig kriminalitet" siden det allerede praktiseres slik. Vi er da ikke for nasking, fortkjøring, ulovlig nedlasting, drikking på offentlige steder, skattesnyteri, ja kort sagt kriminalitet, heller, - er vi vel?

Det er noe grovt uredelig rundt informasjonen om DLD. Først hemmeligholdelse - da det ikke gikk; bagatellisering.
Og til slutt; skrøner.

http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyheter/Datalagringsdirektivet?gclid=C...

omaha

viking60

Ga ikke høringsrunden i Høyre et klart nei da?

omaha

De glemmer demokraturets sanne natur unge mann!

For å sikre flertall i stortinget behøves det ikke mer en ca 20% av velgerrepresentasjonen. Om jafolket i Høyre utgjør 10 av stemmene ved siste stortingsvalg og jafolkene i AP utgjør omtrent det samme - er det nok til å sikre tilstrekkelig støtte i egne partier til å løfte partipisken.

Har du glemt hvor mye makt Bondevik fikk med rundt 10% ?

Mer enn nok til å innføre digital facisme det der.

viking60

Ja glemte et øyeblikk at DLD jo er for de få som skal overvåke de mange. Da passer det vel at Erna overstyrer flertallet i Høyre også. Men jeg kan nesten ikke tro at Høyre kan selge sin Ideologi så billig. Personvern og enkeltmennesker fremfor systemer - det ligger i Høyres ideologi.
Og et system som kollektivt overvåker alle burde være så langt unna som det går an å komme den ideologien.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer