geowebcache

Kartverket lanserer gratis tjeneste basert på fri programvare

Hvis du er flittig bruker av Google Maps har du kanskje lagt merke til at det tar mye lenger tid å gå det som er 1 cm nord-sør på kartet enn det tar å gå 1cm øst-vest i samme målestokk? Det er fordi Mercator-projeksjonen¹ er tilnærmet ubrukelig når man befinner seg nær polene.