Kartverket lanserer gratis tjeneste basert på fri programvare

Hvis du er flittig bruker av Google Maps har du kanskje lagt merke til at det tar mye lenger tid å gå det som er 1 cm nord-sør på kartet enn det tar å gå 1cm øst-vest i samme målestokk? Det er fordi Mercator-projeksjonen¹ er tilnærmet ubrukelig når man befinner seg nær polene.

Statens Kartverk sier nå at de vil lansere gratis tjenester for bakgrunnskart. Det vil si at bakgrunnsdata blir tilgjengelige i projeksjoner som er bedre egnet for norske forhold. Dine brukere laster kartutsnittene direkte fra kartverkets servere.

Denne løsningen ville vært vanskelig å realisere uten fri programvare. WMS tjenesten, som er kart som tegnes opp fra databasen for hver forespørsel, kjører MapServer. Vektordataene ligger i Postgis, som er en utvidelse for geografisk informasjon som ligger på toppen av vanlig PostgreSQL.

Den cachede versjonen av kartene kjøres ut fra en Java Servlet som heter GeoWebCache. Hvis du lurer på hvorfor det har vært liten aktivitet fra undertegnede på denne siden de siste to månedene så har dette programmet vært en direkte årsak til det.

Merk at hvis du bruker Bing Maps eller Google Maps-API-ene for å lage mashups så vil du fortsatt bruke Mercator og derfor gi et forvrengt bilde av avstander. Med OpenLayers er det dog rimelig lett å sette sammen sin egen mashup klient med langt færre begrensninger.

Vi er fortsatt et lite stykke unna noe som kan betegnes som fri tilgang til data, og derfor er det fortsatt viktig at folk bidrar med å forbedre datagrunnlaget til OpenStreetMap og lignende initiativ. Men dette er uansett et stort steg i riktig retning.

¹ "Projection" på engelsk – det vil si prosessen der man tegner overflaten av et 3D-objekt, slik som jordkloden, på en 2D-flate. Man kan kun representere 2 av 3 faktorer (avstand, retning, areal) presist, som regel inngår man et kompromiss.

Valg for kommentarvisning

Velg din foretrukket måte å vise kommentarer på og klikk på "Lagre innstillinger" for å aktivere endringene.

omaha

Dette er meget positivt.

Det er et par saker en må huske på om en anvender slike kart ute i terrenget med f.eks GPS.

Ikke alle som tar ibruk dette vil ha kunnskap om f.eks WGS (World Geodetic System) som har forskjellige referansepunkter/grid. WGS 84 er mye brukt, men det viktige er at kartet og GPS'en har samme innstilling (bruker samme WGSreferanse). Ellers blir det avvik i posisjoneringen uansett om GPS'en er nøyaktig.

Det er også verdt å merke seg at f.eks sjøkart er avhengig av nøyaktig oppmåling fra sjøkartverket. Dette har blitt gjort på nytt på grunn av den økte nøyaktigheten med GPS. Men det er først og fremst hovedleden og sentrale farleder++ som har blitt prioritert. Beveger man seg mellom små holmer og skjær utenfor leden er det fortsatt mange unøyaktige målinger ute og går. GPS'en kan gi korrekt posisjon men kartet er feil.

Det er også viktig å være klar over at om man printer slike kart ut på papir så kan utskriften få en helt annen skala enn kartet man finner på nettsiden.

Eksempel: 1 cm på kartet = 100 m i terrenget.
En printer kan ha skalert utskriften slik at 1 cm har blitt til 0,8 cm på utskriften. En printer kan også gi forvregninger - f.eks ved at utskriften er strekt i lengderetning men ikke i bredden.

I motsetning til hva mange tror bør man ha litt basiskunnskap før man tar ibruk kart, kompass og GPS.

Mange tror foreksempel at en håndholdt GPS er et kompass, men dette er feil. En håndholdt GPS kan ha innebygd elektronisk kompass, men selve GPS'en er ikke et kompass. For at en GPS skal være et kompass kreves det 4 antenner i et kjent mønster og med en kjent (minimums)avstand mellom antennene. En vanlig GPS har kun 1 antenne.

Årsaken til at jeg påpeker dette er at den som publiserer slike kart "uten forbehold", og de som anvender slike kart "uten forbehold" kan utsette seg selv og andre for fare. Som referanse vil de nok være helt ok, men pass på.

http://www.godtur.no/default.aspx?page=turplanlegger

TO

http://www.digi.no/ ble det diskutert om dette var så fritt. Jeg kom der over en lenke som førte til noen enkle tester som kunne brukes til å avgjøre frihetsgraden, http://www.opengeodata.org/2009/11/11/921/ . Ved anledning må jeg sjekke ut disse.

Sitater:
During the development of free software licenses (such as the GPL) in the 90s, there are some tests which are well-known amongst free software advocates: the “desert island test”, the “dissident test” and the “tentacles of evil test”.

... the “desert island test” assumes a castaway in a desert island with a solar-powered laptop, and some software in it. For this software to be free, the castaway has to not be legally forced to distribute any changes made to that software, as he just can’t.

ak

Jeg vil si meg enig, derfor kaller jeg det "gratis", og kanskje "fri tilgang", men det skal ikke forveksles med "frie data". Det siste har ikke slått rot hos den øverste ledelsen i kartverket, men to hakk under så finnes det sympati for dette.

Uansett er dette et tema for politikerne. Så her kan vi alle gjøre en jobb, spesielt da de mest detaljerte dataene er det kommunene som styrer over.

omaha

Det finnes kanskje sympati for dette, men jeg har også diskutert dette litt med "noen på mellomledernivå" i Kartverket. De var svært opptatt av beholde eierskapet og ikke minst de kommersielle mulighetene som ligger i å beskytte informasjonen så godt som overhodet mulig. Kan ikke se at de uttrykte noen stor vilje til fleksibilitet.

Ikke noe rart eller oppsiktsvekkende i dette; Det ER en viktig eksisterende inntektskilde, og de forsøker å utvikle tjenestene slik at de kan øke inntektene.

Det er politikerne som bestemmer hvordan de skal hente inntektene - over statsbudsjettet eller kommersielt, men for å si det slik: Jeg stiller meg tvilende til at Kartverket selv lobber for økt åpenhet. Dette er nok mer snakk om motstridende aksept av politiske føringer.

Jeg tror vel heller ikke at de har valgt RedHat+++ av opensourcepolitiske årsaker. Det er nok mer snakk om egnethet og økonomi selv om de i en slik sammenheng bruker serverløsningene til å underbygge åpenhet. Det er uansett et skritt i riktig retning.

Det offentlige har åpenbart tro på at OpenSource og Linux har en beskyttende effekt mht virus osv, så vi får håpe på at [url]http://www.pandemi.no har rett i at vi som har en forkjærlighet for Linux og OpenSource er beskyttet mot baconinfluensa slik at vi ikke trenger å kjøpe Windows for å holde oss oppdatert mht risiko og risikabel adferd....

;)

zoe010711

Commonly used to treat sunburns and other skin conditions Longchamp outlet,aloe Vera can also smooth rough skin and speed up cell growth longchamp bags.You can use fresh aloe Vera by squeezing out the inside flesh of the leaf and applying it directly to the skin Longchamp le pliage.
Comfrey

Just like marigold longchamp outlets, comfrey has healing and anti-inflammatory properties for beauty skin care longchamp outlet online. It also has moisturizing properties, which makes it ideal for treating dry skin during the winter season. It is popular in North America where it grows abundantly Longchamp Travel Bag
Longchamp Backpack Bags. To use it, add a drop of comfrey essential oil to every 35ml of your herbal skin care night cream Longchamp Purses
Longchamp Totes Bags. This is ideally used for the face but you can also use it for other parts of your body where the skin is rough or dry Longchamp Bags 2011
Longchamp Limited Edition.

Always apply sunscreen protection first before exposing your skin to the sun. Choose a sunscreen product that has at least SPF 45Longchamp Gatsby Handbag
Longchamp Luggage Bags. This should be enough to protect the skin Longchamp Briefcase Bags, although choosing other herbal skin care products that has a higher Sun Protection Factor may be betterLongchamp Cosmetic Bag
Longchamp Leather Handbag. Choose skin care products that do not contain unnecessary fragrances and preservatives that may contribute to skin damage.

Believe in each individual - You need to constantly demonstrate coach outlet coupon
to each team member that you trust and believe in them coach factory outlet online, by what you say, your tone of voice and your body language coach purse sale.
They will very quickly sense if you don't trust them to carry out their job and they'll act accordingly Coach Wallets on sale
.
If you believe that your people are not to be trusted to do their job Coach sunglasses outlet; that they’ll turn up late and go home earlycoach shoes, then that is exactly what they'll do coach factory store.
On the other hand Coach sunglasses, if you believe that your people will do their job well coach purse outlet, that they can be trusted to make decisions that are good for the business and that they'll give you a fair day's workFree Web Content coach outlet online, then it is more likely this is what you'll get coach purse.

So there you have it; successful managers know that to get the best out of their people they need to spend less tine ‘Managing ‘ and more time ‘Coaching’coach outlet.
ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES
Life Coach: Control of the Subconscious Begins with These 7 Questions
3 Tips For Finding A Qualified Chicago Life coach factory outlet.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Siste kommentarer